Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Păcatele lui Israel și urmările

91Nu te bucura, Israele, cu veselie, ca popoarele; căci ai curvit

9.1
Cap. 4.12;
5.4,7
de la Dumnezeul tău, ai iubit plata de curvă
9.1
Ier. 44.17
în toate ariile de grâu. 2Aria
9.2
Cap. 2.9, 12.

și teascul nu‐i vor hrăni și mustul le va lipsi. 3Nu vor rămâne în țara
9.3
Lev. 25.23Ier. 2.7,16,18
Domnului, ci
9.3
Cap. 8.13;
11.5
Efraim se va întoarce în Egipt și vor
9.3
Ezec. 4.13Dan. 1.8
mânca ce este necurat în Asiria
9.3
2 Reg. 17.6
. 4Nu
9.4
Cap. 3.4.

vor turna daruri de vin Domnului și
9.4
Ier. 6.20
jertfele lor nu‐i vor fi plăcute; le vor fi ca pâinea
9.4
Deut. 26.14
celor ce sunt în durere. Toți cei ce vor mânca din ea se vor pângări, căci pâinea lor va fi pentru
9.4
Lev. 17.11
sufletul lor; nu va intra în casa Domnului. 5Ce veți face în ziua de adunare
9.5
Cap. 2.11.

și în ziua sărbătorii Domnului? 6Căci iată, au plecat din pricina pieirii; totuși Egiptul
9.6
Cap. 7.16. Vers. 3.

îi va aduna, Moful îi va înmormânta. Lucrurile lor plăcute de argint
9.6
Is. 5.6
32.13
34.13
le va stăpâni urzica, spini vor fi în corturile lor. 7Au venit zilele cercetării, au venit zilele răsplătirii: Israel va cunoaște. Prorocul este un nebun, cel însuflat
9.7
Ezec. 13.3Mica 2.11Țef. 3.4
este smintit, din pricina mărimii nelegiuirii tale și a vrăjmășiei celei mari. 8Efraim era un străjer
9.8
Ier. 6.17
31.6Ezec. 3.17
33.7
cu Dumnezeul meu. Prorocul e un laț de păsărar pe toate căile sale, o vrăjmășie în casa Dumnezeului său. 9S‐au stricat
9.9
Is. 31.6
adânc ca în zilele Ghibei
9.9
Jud. 19.22
. El
9.9
Cap. 8.13.

își va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va cerceta păcatele. 10Am aflat pe Israel ca un strugure în pustie. Am văzut pe părinții voștri, ca întâile roade
9.10
Is. 28.4Mica 7.1
ale smochinului la început
9.10
Cap. 2.15.

; dar au mers la Baal‐Peor
9.10
Num. 25.3Ps. 106.28
și s‐au despărțit
9.10
Cap. 4.14.

spre rușine
9.10
Ier. 11.13Jud. 6.32
și au ajuns
9.10
Ps. 81.12Ezec. 20.8Amos 4.5
de urâciune ca ibovnicul lor. 11Efraim, slava lor va zbura ca o pasăre: nu va fi nici naștere, nici însărcinare, nici zămislire! 12Căci chiar
9.12
Iov 27.14
de și‐ar crește copiii, totuși îi voi lipsi
9.12
Deut. 28.41,62
de ei, ca niciun bărbat să nu rămână; căci vai
9.12
Deut. 31.172 Reg. 17.18
și de ei, când mă voi depărta
9.12
1 Sam. 28.15,16
de la ei! 13Efraim
9.13
Ezec. 26
27
28
, cum am văzut, era ca Tirul sădit în loc plăcut; dar Efraim
9.13
Vers. 16. Cap. 13.16.

își va scoate copiii înaintea ucigașului. 14Dă‐le Doamne!… Ce să dai?… Dă‐le pântece
9.14
Lc. 23.29
sterp și țâțe seci. 15Toată răutatea lor este în Ghilgal
9.15
Cap. 4.15;
12.11
, căci acolo i‐am urât: pentru răutatea
9.15
Cap. 1.6.

faptelor lor îi voi goni din casa mea; nu‐i voi mai iubi; toți mai marii
9.15
Is. 1.23
lor sunt răzvrătitori. 16Efraim este bătut, rădăcina lor s‐a uscat; nu vor face rod. Și chiar de ar naște
9.16
Vers. 13.

, voi omorî rodul iubit al pântecelui lor. 17Dumnezeul meu i‐a lepădat, căci nu l‐au ascultat și vor rătăci
9.17
Deut. 28.64,65
între popoare.