Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Domnia dreaptă a Odraslei lui Isai

111Și o odraslă va

11.1
Cap. 53.2.
Zah. 6.12Ap. 5.5
ieși din tulpina lui Isai
11.1
Fapte. 19.23
și o
11.1
Cap. 4.2.
Ier. 28.5
ramură va rodi din rădăcinile lui. 2Și Duhul
11.2
Cap. 61.1.
Mat. 3.16In. 1.32,33
3.34
Domnului se va odihni peste el, duhul înțelepciunii și al priceperii, duhul sfatului și al puterii, duhul cunoștinței și al temerii de Domnul. 3Și plăcerea lui va fi temerea de Domnul și nu va judeca după părerea ochilor săi, nici nu va hotărî după auzul urechilor sale. 4Ci
11.4
Ps. 72.2,4Ap. 19.11
va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî drept pentru cei blânzi ai pământului și va lovi pământul cu nuiaua gurii sale și va ucide
11.4
Iov 4.9Mal. 4.62 Tes. 2.8Ap. 1.16
2.16
19.15
pe cel rău cu suflarea buzelor sale. 5Și dreptatea
11.5
Ef. 6.14
va fi brâul rărunchilor săi și credincioșia brâul coapselor sale. 6Și lupul va
11.6
Cap. 65.25.
Ezec. 34.25Osea 2.18
locui cu mielul și leopardul se va culca cu iedul; și vițelul și puiul de leu și vitele îngrășate la un loc și le va mâna un copil. 7Și vaca și ursoaica vor paște; puii lor se vor culca împreună: și leul va mânca paie ca boul, 8și pruncul sugător se va juca la gaura năpârcii și copilul înțercat își va băga mâna în vizuina basiliscului. 9Nu
11.9
Iov 5.2335.9
vor vătăma, nici nu vor nimici pe tot muntele meu cel sfânt. Căci pământul va fi plin
11.9
Hab. 2.14
de cunoștința Domnului, cum acopăr apele marea. 10Și în
11.10
Cap. 2.11.

ziua aceea va fi așa: rădăcina
11.10
Vers. 1.
Rom. 15.12
lui Isai care va sta ca steag al popoarelor
11.10
Rom. 15.10
, neamurile o vor căuta și locul său de odihnă
11.10
Evr. 4.1
va fi slavă. 11Și va fi așa: în ziua aceea
11.11
Cap. 2.11.

Domnul iarăși își va întinde mâna, a doua oară, ca să dobândească rămășița poporului său, care va fi rămas de la
11.11
Zah. 10.10
Asiria și de la Egipt, și de la Patros și de la Cuș și de la Elam și de la Șinear, și de la Hamat și de la ostroavele mării. 12Și va înălța un steag neamurilor și va aduna pe cei izgoniți ai lui Israel și va strânge pe cei
11.12
In. 7.35Iac. 1.1
risipiți ai lui Iuda din cele patru colțuri ale pământului. 13Și pisma
11.13
Ier. 3.18Ezec. 37.16,17,22Osea 1.11
lui Efraim se va depărta și necazul lui Iuda va înceta; Efraim nu va pismui pe Iuda și Iuda nu va asupri pe Efraim. 14Și vor zbura pe umărul filistenilor în jos, către apus. Vor prăda împreună pe copiii răsăritului; își vor întinde mâna asupra Edomului
11.14
Dan. 11.41
și Moabului și copiii lui Amon vor
11.14
Cap. 60.14.

asculta de ei. 15Și Domnul va seca
11.15
Zah. 10.11
limba mării Egiptului și își va clătina mâna asupra Râului cu vântul său cel arzător și‐l va lovi în șapte pâraie și va face
11.15
Ap. 16.12
pe oameni să treacă peste el cu încălțămintea uscată. 16Și va
11.16
Cap. 19.23.

fi o cale pentru rămășița poporului său, care va fi rămas de la Asiria, cum
11.16
Ex. 14.29
a fost pentru Israel în ziua când s‐a suit din țara Egiptului.