Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Timpuri mesianice

131Sarcina

13.1
Cap. 21.1;
47.1Ier. 50
51
Babilonului, pe care a văzut‐o Isaia, fiul lui Amoț. 2Ridicați
13.2
Cap. 5.26;
18.3Ier. 50.21
un steag pe
13.2
Ier. 51.25
muntele pleșuv! Înălțați glasul spre ei, faceți
13.2
Cap. 10.32.

cu mâna, ca să intre în porțile celor aleși. 3Am poruncit sfinților mei, da, am chemat pentru mânia mea pe vitejii
13.3
Ioel 3.11
mei, pe cei ce
13.3
Ps. 149.2,5,6
se bucură în măreția mea. 4Glas de mulțime pe munți, ca de mare popor, glas de vuiet al împărățiilor popoarelor adunate împreună! Domnul oștirilor cercetează oastea de luptă. 5Ei vin dintr‐o țară depărtată, de la marginea cerurilor, Domnul și uneltele mâniei sale ca să strice toată țara. 6Urlați, căci ziua
13.6
Țef. 1.7Ap. 6.17
Domnului este aproape
13.6
Iov 31.23Ioel 1.15
; va veni ca o dărăpănare de la Cel Atotputernic. 7De aceea toate mâinile vor slăbi și orice inimă de om se va topi 8și se vor înspăimânta: îi vor apuca dureri și chinuri
13.8
Ps. 48.6
, se vor suci ca o femeie în facere; vor încremeni unul la altul, fețele lor vor fi fețe de flăcări. 9Iată, ziua
13.9
Mal. 4.1
Domnului vine nemiloasă cu urgie și cu aprinderea mâniei, ca să pustiască pământul și va stârpi de pe el pe păcătoși
13.9
Ps. 104.35Prov. 2.22
. 10Căci stelele cerurilor și orionii lor nu‐și vor da lumina lor, soarele se va întuneca
13.10
Cap. 24.21, 23.
Ezec. 32.7Ioel 2.31
3.15Mat. 24.29Mc. 13.24Lc. 21.25
în răsăritul său și luna nu‐și va răspândi lumina. 11Și voi pedepsi lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirea lor. Și voi
13.11
Cap. 2.17.

face să înceteze trufia celor semeți și voi smeri îngâmfarea celor aprigi. 12Voi face pe bărbat mai scump decât aurul curat, și pe om decât aurul de Ofir. 13De aceea
13.13
Hag. 2.6
voi cutremura cerurile și pământul va fi clătinat din locul său de urgia Domnului oștirilor și în ziua
13.13
Ps. 110.5Plâng. 1.12
aprinderii mâniei lui. 14Și va fi așa: ca o căprioară urmărită și ca o turmă pe care n‐o adună nimeni, fiecare se
13.14
Ier. 50.16
51.9
va întoarce la poporul său și fiecare va fugi în țara sa. 15Toți cei ce vor fi găsiți, vor fi străpunși și toți cei uniți cu ei vor cădea de sabie. 16Și pruncii lor vor fi zdrobiți
13.16
Ps. 137.9Naum 3.10Zah. 14.2
înaintea ochilor lor, casele lor prădate și nevestele lor siluite. 17Iată
13.17
Cap. 21.2.
Ier. 51.11,28Dan. 5.28,31
, voi stârni împotriva lor pe Mezi, care nu se uită la argint și n‐au plăcere de aur. 18Și arcurile lor vor doborî pe tineri și nu vor avea milă de rodul pântecelui. Ochiul lor nu va cruța pe copii. 19Și
13.19
Cap. 14.4, 22.

Babilonul, slava împărățiilor, fala mândriei Haldeilor, va fi ca atunci când a nimicit Dumnezeu Sodoma
13.19
Gen. 19.24,25Deut. 29.23Ier. 49.18
50.40
și Gomora. 20În veac nu va fi locuit
13.20
Ier. 50.3,39
51.29,62
și nu va locui nimeni în el din neam în neam. Și Arabul nu‐și va întinde acolo cortul, nici păstorii nu‐și vor culca turmele acolo. 21Ci
13.21
Cap. 34.11, 15.
Ap. 18.2
fiarele pustiei se vor culca acolo și bufnițele vor umplea casele lor. Acolo vor locui struții și caprele păroase vor juca acolo. 22Și șacalii vor urla unul la altul în palatele lor și câinii sălbatici în castelele plăcute. Și vremea lui este aproape
13.22
Ier. 51.33
să vină și zilele lui nu se vor lungi.