Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Proorocie împotriva Damascului

171Sarcina

17.1
Ier. 49.23Amos 1.3Zah. 9.1
Damascului. Iată, Damascul încetează de a fi o cetate și va fi o grămadă de dărâmături. 2Cetățile Aroerului sunt părăsite: vor fi pentru turme; și se vor culca și nimeni nu le va
17.2
Ier. 7.33
speria. 3Și cetățuia
17.3
Cap. 7.16;
8.4
va înceta din Efraim și împărăția din Damasc și rămășița Siriei: vor fi ca slava copiilor lui Israel, zice Domnul oștirilor. 4Și va fi așa: în ziua aceea slava lui Iacov se va subția și grăsimea
17.4
Cap. 10.16.

cărnii sale va slăbi. 5Și va fi ca secerătorul care strânge grâul și seceră spicele cu brațul său; da, va
17.5
Ier. 51.33
fi ca cel ce adună spice în valea Refaimului. 6Dar vor
17.6
Cap. 24.13.

rămâne în ea după cules, ca la bătutul măslinului: două, trei boabe sus pe vârful pomului; patru, cinci pe crengile sale roditoare, zice Domnul Dumnezeul lui Israel. 7În ziua aceea omul va privi
17.7
Mica 7.7
, spre Făcătorul său și ochii lui se vor uita la Sfântul lui Israel. 8Și nu va privi la altare, lucrul mâinilor sale, nici nu se va uita la ce au făcut degetele sale, nici la Astartee, nici la chipurile soarelui. 9În ziua aceea cetățile sale întărite vor fi ca locurile părăginite dintr‐o pădure și ca vârful muntelui pe care l‐au părăsit ei în fața copiilor lui Israel. Și va fi o pustiire. 10Căci ai uitat pe Dumnezeul
17.10
Ps. 68.19
mântuirii tale și nu ți‐ai adus aminte de stânca puterii tale. De aceea sădești saduri plăcute și le pui cu lăstari străini. 11În ziua sădirii tale le îngrădești și dimineața faci să‐ți înflorească sămânța; dar secerișul fuge în ziua durerii și întristării deznădăjduite.

Proorocie împotriva lui Israel

12Ah! vuiet de multe popoare! Vuiesc ca

17.12
Ier. 6.23
vuietul mărilor și mugetul neamurilor! Mugesc ca mugetul apelor mari. 13Neamurile mugesc ca mugetul multor ape: dar El le va mustra
17.13
Ps. 9.5
și vor fugi departe. Vor fi gonite
17.13
Ps. 83.13Osea 13.3
ca pleava munților înaintea vântului și ca vârtejul de pulbere înaintea furtunii. 14Către seară, iată tulburare; înainte de dimineață nu sunt. Aceasta este partea celor ce ne prădează și sorțul celor ce ne jefuiesc.