Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Etiopia dă cinste lui Dumnezeu

181Ah, țară

18.1
Cap. 20.4, 5.
Ezec. 30.4,5,9Țef. 2.12
3.10
care umbrești cu aripi, care ești dincolo de râurile Etiopiei, 2care trimiți împuterniciți pe mare și în corăbii de papir pe ape zicând: Mergeți, soli iuți, la un neam
18.2
Vers. 7.

înalt și neted, la un popor groaznic de la început încolo; la un neam care măsoară cu frânghie și calcă în picioare, pe a cărui țară o împart râurile. 3Voi toți locuitorii lumii și locuitorii de pe pământ, când se va înălța steagul pe munți, vedeți, și când
18.3
Cap. 3.26.

se va sufla din trâmbiță, auziți! 4Căci așa mi‐a zis Domnul: Mă voi odihni și voi privi în locuința mea, ca o arșiță curată la lumina soarelui, ca norul de rouă în arșița secerișului. 5Căci înainte de seceriș, când a trecut floarea și floarea se face aguridă, el va tăia mlădițele cu cosoarele și va lua și va tăia ramurile de viță, care se întind. 6Vor fi lăsate împreună păsărilor răpitoare ale munților și fiarelor pământului ca să văreze peste ele păsările răpitoare și să ierneze peste ele toate fiarele pământului. 7În vremea aceea se va aduce
18.7
Ps. 68.31
72.10Țef. 3.10Mal. 1.11
un dar Domnului oștirilor de la un popor înalt și neted, de la poporul cel groaznic din început încolo, un neam care măsoară cu frânghie și calcă în picioare, pe a cărui țară o împart râurile, la locul numelui Domnului oștirilor, la muntele Sion.