Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Împresurarea Ierusalimului

221Sarcina văii vedeniei. Ce‐ți este, de te sui toată pe acoperișuri? 2Tu, cea plină de vuiet, cetate

22.2
Cap. 32.13.

zgomotoasă, cetate voioasă! Oamenii uciși ai tăi nu sunt uciși de sabie, nici n‐au murit în luptă. 3Toți mai marii tăi au fugit împreună, sunt luați legați fără arc. Toți cei ce se află în tine sunt legați cu toții; ei fugeau în depărtare. 4De aceea am zis: Priviți încolo de la mine, să plâng
22.4
Ier. 4.19
9.1
cu amar. Nu vă grăbiți să mă mângâiați pentru pierderea fiicei poporului meu. 5Căci
22.5
Cap. 37.3.

este o zi de tulburare și de
22.5
Plâng. 1.5
2.2
strivire și de încurcătură de la Domnul Dumnezeul oștirilor în valea vedeniei; o surpare a zidurilor și o strigare spre munți. 6Și Elamul
22.6
Ier. 49.35
poartă tolba cu care de bărbați și de călăreți și Chirul
22.6
Cap. 15.1.

dezvelește scutul. 7Și va fi așa: văile tale cele mai alese se vor umplea de care și călăreții se vor așeza în șir la poartă. 8Și el ridică mahrama lui Iuda și te‐ai uitat în ziua aceea la armele din
22.8
1 Reg. 7.2
10.17
casa pădurii. 9Și ați văzut
22.9
2 Reg. 20.202 Cron. 32.4,5,30
că spărturile cetății lui David sunt multe și ați adunat apele iazului de jos. 10Și ați numărat casele Ierusalimului și ați stricat casele ca să întăriți zidul. 11Și ați făcut
22.11
Neem. 3.16
un șanț între cele donă ziduri pentru apele iazului celui vechi, dar nu v‐ați uitat la făcătorul
22.11
Cap. 37.26.

său, nici nu v‐ați uitat la cel ce din vechime l‐a întocmit. 12Și în ziua aceea Domnul Dumnezeul oștirilor a chemat
22.12
Ioel 1.13
la plâns și la bocet și la pleșuvie
22.12
Ezra 9.3Mica 1.16
și la încingere cu sac. 13Și iată, bucuria și veselia, înjunghierea boilor și tăierea oilor, mâncarea cărnii și băutul vinului: Să mâncăm
22.13
Cap. 56.12.
1 Cor. 15.32
și să bem căci mâine vom muri. 14Și s‐a
22.14
Cap. 5.9.

descoperit în urechile mele de la Domnul oștirilor: Cu adevărat nelegiuirea aceasta nu
22.14
1 Sam. 3.14Ezec. 24.13
vi se va ierta până la moartea voastră, zice Domnul Dumnezeul oștirilor.

Șebna este alungat

15Așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor: Du‐te, intră la economul acela, la Șebna

22.15
2 Reg. 18.37
care este mai mare
22.15
1 Reg. 1.6
peste casă și zi: 16Ce faci aici? Și pe cine ai aici de ți‐ai săpat aici un mormânt ca cel ce‐și sapă mormântul
22.16
2 Sam. 18.18Mat. 27.60
sus, tăindu‐și în stâncă o locuință pentru sine? 17Iată, Domnul te va arunca cu puterea
22.17
Est. 7.8
unui om puternic și te va face rotocol. 18Te va învârti ca pe un ghem și te va asvârli ca pe o minge într‐o țară largă. Acolo vei muri și acolo vor fi carele slavei tale, tu, rușinea casei domnului tău. 19Și te voi alunga din slujba ta și el te va smulge din starea ta. 20Și va fi așa: în ziua aceea voi chema pe robul meu Eliachim
22.20
2 Reg. 18.18
, fiul lui Hilchia, 21și‐l voi îmbrăca cu cămașa ta, și‐l voi întări cu cingătoarea ta și voi da domnia ta în mâna lui și el va fi un tată locuitorilor Ierusalimului și casei lui Iuda. 22Și voi pune pe umărul său cheia casei lui David și va deschide și nimeni nu va închide
22.22
Iov 12.14Ap. 3.7
și va închide și nimeni nu va deschide. 23Și‐l voi întări ca pe un
22.23
Ezra 9.8
cui într‐un loc tare și va fi ca un scaun de domnie de slavă pentru casa tatălui său. 24Și vor atârna pe el toată slava casei tatălui său, pe urmașii și vlăstarele sale, toate vasele cele mici, de la potire până la ulcioare. 25În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, cuiul care a fost înțepenit în locul tare va fi îndepărtat și va fi tăiat și va cădea și sarcina care este deasupra lui va fi stârpită; căci Domnul a vorbit.