Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

Cântarea de laudă a poporului lui Dumnezeu

261În ziua

26.1
Cap. 2.11.

aceea în țara lui Iuda se va cânta cântarea aceasta: Avem o Cetate tare; mântuirea
26.1
Cap. 60.18.

va fi pusă drept ziduri și întărituri. 2Deschideți
26.2
Ps. 118.19,20
porțile și va intra neamul cel drept, care păzește credincioșia. 3Tu vei păzi în pace desăvârșită mintea care se sprijinește pe tine, căci se încrede în tine. 4Încredeți‐vă în Domnul pururea: căci
26.4
Cap. 45.17.

în Domnul Dumnezeu este o stâncă veșnică. 5Căci el coboară pe cei ce locuiesc în înălțime, el pleacă cetatea
26.5
Cap. 25.12;
32.19
cea înălțată, o pleacă până la pământ și o aruncă în pulbere. 6Piciorul o va călca, picioarele celor necăjiți și pașii celor săraci. 7Calea
26.7
Ps. 37.23
dreptului este neprihănire. Tu, cel neprihănit, netezești calea dreptului. 8Da, în calea
26.8
Cap. 64.5.

judecăților tale, Doamne, te‐am așteptat: dorința sufletului nostru este după numele tău și după amintirea ta. 9Sufletul
26.9
Ps. 63.6
meu te dorește noaptea; da, duhul meu înăuntrul meu te caută de timpuriu, căci, când judecățile tale sunt pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. 10Dacă
26.10
Ecl. 8.12Rom. 2.4
se va face îndurare celui rău, nu învață dreptatea; în pământul
26.10
Ps. 143.10
dreptății el va nedreptăți și nu se va uita la măreția Domnului. 11Mâna ta, Doamne, este înălțată, ei
26.11
Iov 34.27Ps. 28.5
n‐o văd; dar vor vedea râvna ta pentru poporul tău și vor fi rușinați; da, focul va mistui pe potrivnicii tăi. 12Doamne, tu vei porunci pace pentru noi, căci ai săvârșit toate lucrurile noastre pentru noi. 13Doamne Dumnezeul nostru, alți
26.13
2 Cron. 12.8
domni afară de tine au domnit peste noi; dar numai prin tine vom pomeni numele tău. 14Ei sunt morți: nu vor trăi. Sunt umbră, nu se vor scula, căci i‐ai cercetat și i‐ai stârpit și le‐ai pierdut toată pomenirea. 15Ai înmulțit neamul, Doamne, ai înmulțit neamul: tu ești slăvit. Ai lărgit toate marginile țării. 16Doamne, în strâmtorare
26.16
Osea 5.15
te‐au căutat, și‐au vărsat în șoaptă rugăciunea când pedeapsa ta era asupra lor. 17Ca o femeie însărcinată
26.17
Cap. 13.8.
In. 16.21
, aproape de facere, în dureri de facere, care strigă în durerile sale, așa am fost noi înaintea ta, Doamne. 18Am fost însărcinați, am fost în dureri de facere; am născut oarecum vânt; n‐am făcut izbăvire pe pământ și locuitorii
26.18
Ps. 17.14
lumii n‐au căzut. 19Morții
26.19
Ezec. 37.1
tăi vor trăi, trupurile mele moarte se vor scula. Treziți‐vă
26.19
Dan. 12.2
și cântați, locuitori ai pulberii! Căci roua ta este ca roua ierburilor și pământul va arunca afară umbrele. 20Vino, poporul meu, intră
26.20
Ex. 12.22,23
în cămările tale și închide‐ți ușile după tine. Ascunde‐te
26.20
Ps. 30.52 Cor. 4.17
pentru puțină vreme, până va trece mânia. 21Căci, iată, Domnul iese
26.21
Mica 1.3Iuda 14
din locul său ca să cerceteze nelegiuirea locuitorilor pământului în ei și pământul va descoperi sângele său și nu va mai acoperi pe ucișii săi.