Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Strângerea lui Israel

271În ziua aceea Domnul va pedepsi cu sabia sa cea grea și mare și tare pe Leviatan

27.1
Ps. 74.13,14
, pe șarpele cel iute, da, pe Leviatan, pe șarpele cel inelat și va ucide pe balaurul
27.1
Cap. 51.9.
din mare. 2În ziua aceea va fi o vie de vin curat; cântați
27.2
Cap. 5.1.
despre
27.2
Ps. 80.8Ier. 2.21
ea: 3Eu
27.3
Ps. 121.4,5
, Domnul, o păzesc, o voi uda în orice clipă, ca nimeni să n‐o vatăme și o voi păzi noaptea și ziua. 4Urgie nu este în mine. O, de s‐ar lupta spinii
27.4
2 Sam. 23.6
și scaii cu mine! M‐aș repezi împotriva lor, i‐aș arde pe toți. 5Sau să se apuce
27.5
Cap. 25.4.
de tăria mea; să facă
27.5
Iov 22.21
pace cu mine; da, să facă pace cu mine! 6În viitor Iacov va
27.6
Cap. 37.31.
prinde rădăcină, Israel va îmboboci și va înflori și va umplea fața lumii cu roadă. 7Oare l‐a lovit pe el cum a lovit pe cei ce l‐au lovit pe el? Sau el este ucis cu uciderea celor uciși de el? 8Cu măsură
27.8
Iov 23.6Ps. 6.1Ier. 10.24
30.11
46.281 Cor. 10.13
te‐ai certat cu ea când i‐ai dat drumul: el a îndepărtat‐o
27.8
Ps. 78.38
cu vântul său puternic, în ziua vântului de răsărit. 9Deci cu aceasta se va ispăși nelegiuirea lui Iacov și aceasta este tot rodul îndepărtării păcatului său: când va face toate pietrele altarului ca pietrele de var care sunt fărâmate bucăți, Astarteele și chipurile soarelui nu se vor mai ridica. 10Căci cetatea cea întărită este singuratică, o locuință lăsată și părăsită ca o pustie. Acolo
27.10
Cap. 17.2;
va paște vițelul și acolo se va culca și va mânca ramurile ei. 11Când ramurile ei se vor usca, se vor rupe. Femeile vor veni și le vor pune pe foc. Căci este un popor fără
27.11
Deut. 32.28Ier. 8.7
pricepere. De aceea Făcătorul său nu va avea milă de el și Cel ce
27.11
Deut. 32.1811.2,21,24
l‐a întocmit nu se va îndura de el. 12Și va fi așa: în ziua aceea Domnul va bate roadele de la cursul Râului până la părâul Egiptului și veți fi adunați unul câte unul, copii ai lui Israel. 13Și va fi așa: în
27.13
Cap. 2.11.
ziua aceea se
27.13
Mat. 24.31Ap. 11.15
va sufla din trâmbița cea mare și vor veni cei gata să fie pierduți în țara Asiriei și cei lepădați în țara Egiptului și se vor închina înaintea Domnului, pe muntele cel sfânt, la Ierusalim.

28

Pedeapsa semințiilor Efraim și Iuda

281Vai

28.1
Vers. 3.
de cununa de mândrie a bețivilor lui Efraim și de floarea ce se veștejește a podoabei lui slăvite
28.1
Vers. 4.
care este pe capul văii grase a celor doborîți de vin! 2Iată, Domnul are unul tare și puternic, ca
28.2
Cap. 30.30.
o ploaie de grindină, o furtună stricăcioasă; ca o furtună de ape puternice care năpădesc, o va surpa la pământ cu mâna. 3Cununa
28.3
Vers. 1.
de mândrie a bețivilor lui Efraim va fi călcată în picioare: 4și floarea veștejită a podoabei lui slăvite
28.4
Vers. 1.
, care este pe capul văii grase va fi ca o smochină timpurie înaintea verii: de îndată ce o vede cineva, abia este în mână sa și o înghite. 5În ziua aceea Domnul oștirilor va fi o cunună de slavă și o cunună împărătească de frumusețe pentru rămășița poporului său 6și un duh de judecată pentru cel ce șade la judecată și tărie celor ce dau înapoi lupta la poartă. 7Dar și aceștia se
28.7
Prov. 20.1Osea 4.11
rătăcesc de vin și se clatină de băutura tare
28.7
Cap. 56.10, 12.
. Preotul și prorocul s‐au rătăcit de băutura tare. Sunt înghițiți de vin, se clatină de băutura tare; se rătăcesc în vedenie, s‐au poticnit în judecată. 8Căci toate mesele sunt pline de vărsătură scârboasă; nu este niciun loc curat. 9Pe
28.9
Ier. 6.10
cine să învețe el cunoștința? Și pe cine să facă el să înțeleagă solia? Oare pe cei înțercați de la lapte și opriți de la țâțe? 10Căci este poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, orânduire peste orânduire, orânduire peste orânduire, puțin aici, puțin acolo. 11Căci prin buze
28.11
1 Cor. 14.21
gângave și printr‐o limbă străină va vorbi acestui popor 12căruia i‐a zis: Aceasta este odihna! Dați odihnă celui ostenit. Și aceasta este răcorirea! Dar ei n‐au voit să asculte. 13De aceea cuvântul Domnului va fi către ei: Poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, orânduire peste orânduire, orânduire peste orânduire, puțin aici, puțin acolo, ca să umble și să cadă pe dinapoi și să se sfărâme și să cadă în cursă și să se prindă. 14Pentru aceasta ascultați cuvântul Domnului, oameni batjocoritori, care cârmuiți poporul acesta care este în Ierusalim! 15Pentru că ați zis: Noi am făcut legământ cu moartea și am făcut învoială cu Șeolul, când va trece biciul revărsării nu va veni la noi, căci
28.15
Amos 2.4
ne‐am făcut minciunile locul nostru de scăpare și ne‐am ascuns sub neadevăr. 16Pentru aceasta așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, pun ca temelie în Sion o piatră
28.16
Gen. 49.24Ps. 118.22Mat. 21.42Fapte. 4.11Rom. 9.33
10.11Ef. 2.201 Pet. 2.6,7,8
, o piatră cercată, o piatră scumpă din unghi, o temelie puternică: cel ce crede nu se va grăbi! 17Și voi pune judecata în linie și dreptatea în cumpănă. Și grindina va mătura locul
28.17
Vers. 15.
de scăpare al minciunilor și apele vor năpădi locul de ascundere. 18Și legământul vostru cu moartea va fi desființat și învoiala voastră cu Șeolul nu va sta; când va trece biciul revărsării, veți fi călcați de el. 19Oridecâteori va trece, vă va lua. Căci dimineață după dimineață va trece, zi și noapte; și va fi o groază numai să auzi știrea. 20Căci patul e prea scurt ca să te întinzi și învelitoarea prea îngustă ca să te înfășori în ea. 21Căci Domnul se va scula ca pe muntele Perațim
28.21
2 Sam. 5.201 Cron. 14.11
, se va mânia ca în valea Gabaonului
28.21
Ios. 10.10,122 Sam. 5.251 Cron. 14.16
ca să‐și facă lucrarea
28.21
Plâng. 3.33
sa, lucrarea sa ciudată și să îndeplinească fapta sa, fapta sa ciudată. 22Și acum nu fiți batjocoritori, ca legăturile voastre să nu se facă mai tari. Căci am auzit de la Domnul Dumnezeul oștirilor o nimicire și ea este hotărâtă
28.22
Cap. 10.22, 23.
peste toată țara. 23Plecați urechea și auziți glasul meu, ascultați și auziți cuvântul meu! 24Oare ară plugarul în toate zilele, ca să semene? Oare necontenit își brăzdează și grăpează el țarina? 25Oare după ce i‐a netezit fața, nu va arunca el măzăriche și nu va presăra el chimenul și va pune grâul în rânduri și orzul la locul său și alacul în hotarul său? 26Căci Dumnezeul său îl îndrumă în judecată și‐l învață. 27Căci măzărichea nu se treieră în leasă și roata carului nu se învârtește asupra chimenului, ci măzărichea se bate cu bățul și chimenul cu nuiaua. 28Grâul se mărunțește pentru pâine, căci treierând nu vrea să‐l treiere necontenit; nu‐l mărunțește gonind pe deasupra roatele carului și cailor săi. 29Și aceasta iese de la Domnul oștirilor. El este minunat
28.29
Ps. 92.5Ier. 32.19
în sfat, mare în înțelepciune.

29

Ierusalimul va fi îngrozit și mântuit

291Vai de Ariel

29.1
Ezec. 43.15,16
, de Ariel, cetatea
29.1
2 Sam. 5.9
unde a tăbărât David! Adăugați an la an; să se întoarcă sărbătorile în cerc: 2atunci voi strâmtora Arielul și va fi durere și întristare și‐mi va fi ca un Ariel. 3Și voi tăbărî împotriva ta de jur împrejur și te voi împresura cu străji și voi ridica întărituri împotriva ta. 4Și vei fi coborât și vei vorbi din pământ
29.4
Cap. 8.19.
și vorba ta va fi slabă din pulbere, și glasul tău va fi ca al celui ce cheamă duhurile morților din pământ, și vorba ta va fi o șoaptă din țărână. 5Și mulțimea vrăjmașilor
29.5
Cap. 25.5.
tăi va fi ca pulberea măruntă și mulțimea celor groaznici ca
29.5
Iov 21.18
pleava care trece: și va fi într‐o clipă
29.5
Cap. 30.13.
, deodată. 6Va
29.6
Cap. 28.2;
fi cercetată de Domnul oștirilor, cu tunet și cu cutremur și cu vuiet mare, cu vifor și furtună și flacără de foc mistuitor. 7Și mulțimea
29.7
Cap. 37.36.
tuturor neamurilor care se luptă împotriva Arielului, toți care se vor lupta împotriva lui, împotriva întăririlor lui și‐l vor strâmtora, vor fi ca visul unei vedenii de noapte. 8Și va fi ca flămândul care visează
29.8
Iov 20.8
, și iată, mănâncă și se deșteaptă și sufletul lui este gol. Sau ca cel însetat care visează
29.8
Ps. 73.20
și iată, bea; și se deșteaptă și iată este leșinat, și sufletul lui lihnit: așa va fi mulțimea tuturor neamurilor, care luptă împotriva muntelui Sion. 9Înmărmuriți și înlemniți, orbiți‐vă și fiți orbi! Sunt
29.9
Cap. 28.7, 8.
beți, dar nu de vin; se clatină, dar
29.9
Cap. 51.21.
nu de băutură tare. 10Căci
29.10
Rom. 11.8
Domnul a vărsat asupra voastră un duh de somn adânc și v‐a închis
29.10
Ps. 69.23
ochii; pe proroci și capii voștri, pe văzători
29.10
1 Sam. 9.9
, i‐a învelit. 11Și orice vedenie a ajuns pentru voi ca cuvintele unei cărți
29.11
Cap. 8.16.
care este pecetluită, pe care o dai cuiva care știe să citească, zicând: Citește aceasta, rogu‐te. Și el
29.11
Dan. 12.4,9Ap. 5.1,5,9
6.1
zice: Nu pot, căci este pecetluită. 12Și dai cartea celui ce nu știe să citească, zicând: Citește aceasta, rogu‐te. Și el zice: Nu știu să citesc. 13Și Domnul a zis: Fiindcă
29.13
Ezec. 33.31Mat. 15.8,9Mc. 7.6,7
poporul acesta se apropie de mine cu gura lui și mă cinstește cu buzele lui, dar inima lui este departe de mine și frica lui de mine este o poruncă
29.13
Col. 2.22
învățată de oameni: 14de
29.14
Hab. 1.5
aceea, iată voi începe să fac lucruri minunate cu poporul acesta, minunate și strașnice: și
29.14
Ier. 49.7Obad. 81 Cor. 1.19
înțelepciunea înțelepților lui va fi pierdută și priceperea celor pricepuți ai lui se va ascunde. 15Vai
29.15
Cap. 30.1.
de cei ce‐și ascund planul adânc, departe de Domnul și faptele lor sunt în întuneric și zic
29.15
Ps. 94.7
: Cine ne vede? Și cine ne cunoaște? 16O, stricăciunea voastră!… Fi‐va oare socotit olarul ca lutul ca să zică lucrul făcut
29.16
Cap. 45.9.
despre cel ce l‐a făcut: Nu el m‐a făcut? Sau va zice lucrul întocmit despre cel ce l‐a întocmit: El n‐are nicio pricepere? 17Oare nu este încă foarte puțină vreme și Libanul
29.17
Cap. 32.15.
se va schimba într‐o câmpie roditoare și câmpia roditoare va fi socotită ca o pădure? 18Și în
29.18
Cap. 35.5.
ziua aceea surzii vor auzi cuvintele cărții și ochii orbilor vor vedea din întunecime și din întuneric; 19și cei
29.19
Cap. 61.1.
blânzi își vor înmulți bucuria în Domnul și cei nevoiași
29.19
Iac. 2.5
între oameni se vor desfăta în Sfântul lui Israel. 20Căci cel groaznic se va sfârși și cel batjocoritor
29.20
Cap. 28.14, 22.
va înceta și toți cei ce veghează
29.20
Mica 2.1
pentru nelegiuire vor fi stârpiți, 21cei ce socot vinovat pe om pentru un cuvânt și pun
29.21
Amos 5.10,12
cursă celui ce mustră la poartă și abat
29.21
Prov. 28.21
pe cel drept prin lucruri de nimic. 22De aceea așa zice Domnul, care
29.22
Ios. 21.3
a răscumpărat pe Avraam, despre casa lui Iacov: Iacov nu se va rușina de acum și fața lui nu se va îngălbeni de acum. 23Căci, când va vedea pe copiii săi, lucrarea
29.23
Cap. 19.25;
mâinilor mele, în mijlocul lui, vor sfinți numele meu și vor sfinți pe Sfântul lui Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. 24Și cei rătăciți
29.24
Cap. 28.7.
cu duhul vor cunoaște priceperea și cei neascultători vor învăța învățătură.