Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

Ierusalimul va fi îngrozit și mântuit

291Vai de Ariel

29.1
Ezec. 43.15,16
, de Ariel, cetatea
29.1
2 Sam. 5.9
unde a tăbărât David! Adăugați an la an; să se întoarcă sărbătorile în cerc: 2atunci voi strâmtora Arielul și va fi durere și întristare și‐mi va fi ca un Ariel. 3Și voi tăbărî împotriva ta de jur împrejur și te voi împresura cu străji și voi ridica întărituri împotriva ta. 4Și vei fi coborât și vei vorbi din pământ
29.4
Cap. 8.19.

și vorba ta va fi slabă din pulbere, și glasul tău va fi ca al celui ce cheamă duhurile morților din pământ, și vorba ta va fi o șoaptă din țărână. 5Și mulțimea vrăjmașilor
29.5
Cap. 25.5.

tăi va fi ca pulberea măruntă și mulțimea celor groaznici ca
29.5
Iov 21.18
pleava care trece: și va fi într‐o clipă
29.5
Cap. 30.13.

, deodată. 6Va
29.6
Cap. 28.2;
30.30
fi cercetată de Domnul oștirilor, cu tunet și cu cutremur și cu vuiet mare, cu vifor și furtună și flacără de foc mistuitor. 7Și mulțimea
29.7
Cap. 37.36.

tuturor neamurilor care se luptă împotriva Arielului, toți care se vor lupta împotriva lui, împotriva întăririlor lui și‐l vor strâmtora, vor fi ca visul unei vedenii de noapte. 8Și va fi ca flămândul care visează
29.8
Iov 20.8
, și iată, mănâncă și se deșteaptă și sufletul lui este gol. Sau ca cel însetat care visează
29.8
Ps. 73.20
și iată, bea; și se deșteaptă și iată este leșinat, și sufletul lui lihnit: așa va fi mulțimea tuturor neamurilor, care luptă împotriva muntelui Sion. 9Înmărmuriți și înlemniți, orbiți‐vă și fiți orbi! Sunt
29.9
Cap. 28.7, 8.

beți, dar nu de vin; se clatină, dar
29.9
Cap. 51.21.

nu de băutură tare. 10Căci
29.10
Rom. 11.8
Domnul a vărsat asupra voastră un duh de somn adânc și v‐a închis
29.10
Ps. 69.23
ochii; pe proroci și capii voștri, pe văzători
29.10
1 Sam. 9.9
, i‐a învelit. 11Și orice vedenie a ajuns pentru voi ca cuvintele unei cărți
29.11
Cap. 8.16.

care este pecetluită, pe care o dai cuiva care știe să citească, zicând: Citește aceasta, rogu‐te. Și el
29.11
Dan. 12.4,9Ap. 5.1,5,9
6.1
zice: Nu pot, căci este pecetluită. 12Și dai cartea celui ce nu știe să citească, zicând: Citește aceasta, rogu‐te. Și el zice: Nu știu să citesc. 13Și Domnul a zis: Fiindcă
29.13
Ezec. 33.31Mat. 15.8,9Mc. 7.6,7
poporul acesta se apropie de mine cu gura lui și mă cinstește cu buzele lui, dar inima lui este departe de mine și frica lui de mine este o poruncă
29.13
Col. 2.22
învățată de oameni: 14de
29.14
Hab. 1.5
aceea, iată voi începe să fac lucruri minunate cu poporul acesta, minunate și strașnice: și
29.14
Ier. 49.7Obad. 81 Cor. 1.19
înțelepciunea înțelepților lui va fi pierdută și priceperea celor pricepuți ai lui se va ascunde. 15Vai
29.15
Cap. 30.1.

de cei ce‐și ascund planul adânc, departe de Domnul și faptele lor sunt în întuneric și zic
29.15
Ps. 94.7
: Cine ne vede? Și cine ne cunoaște? 16O, stricăciunea voastră!… Fi‐va oare socotit olarul ca lutul ca să zică lucrul făcut
29.16
Cap. 45.9.
Rom. 9.20
despre cel ce l‐a făcut: Nu el m‐a făcut? Sau va zice lucrul întocmit despre cel ce l‐a întocmit: El n‐are nicio pricepere? 17Oare nu este încă foarte puțină vreme și Libanul
29.17
Cap. 32.15.

se va schimba într‐o câmpie roditoare și câmpia roditoare va fi socotită ca o pădure? 18Și în
29.18
Cap. 35.5.

ziua aceea surzii vor auzi cuvintele cărții și ochii orbilor vor vedea din întunecime și din întuneric; 19și cei
29.19
Cap. 61.1.

blânzi își vor înmulți bucuria în Domnul și cei nevoiași
29.19
Iac. 2.5
între oameni se vor desfăta în Sfântul lui Israel. 20Căci cel groaznic se va sfârși și cel batjocoritor
29.20
Cap. 28.14, 22.

va înceta și toți cei ce veghează
29.20
Mica 2.1
pentru nelegiuire vor fi stârpiți, 21cei ce socot vinovat pe om pentru un cuvânt și pun
29.21
Amos 5.10,12
cursă celui ce mustră la poartă și abat
29.21
Prov. 28.21
pe cel drept prin lucruri de nimic. 22De aceea așa zice Domnul, care
29.22
Ios. 21.3
a răscumpărat pe Avraam, despre casa lui Iacov: Iacov nu se va rușina de acum și fața lui nu se va îngălbeni de acum. 23Căci, când va vedea pe copiii săi, lucrarea
29.23
Cap. 19.25;
45.11
60.21Ef. 2.10
mâinilor mele, în mijlocul lui, vor sfinți numele meu și vor sfinți pe Sfântul lui Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. 24Și cei rătăciți
29.24
Cap. 28.7.

cu duhul vor cunoaște priceperea și cei neascultători vor învăța învățătură.