Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Domnia Domnului

21Cuvântul pe care l‐a văzut Isaia, fiul lui Amoț, despre Iuda și Ierusalim. 2Și

2.2
Mica 4.1
va fi așa: în
2.2
Gen. 49.1Ier. 23.20
zilele de pe urmă muntele
2.2
Ps. 68.15,16
casei Domnului va fi întărit în vârful munților și se va înălța peste dealuri; și
2.2
Ps. 72.8
toate neamurile vor curge la el. 3Și multe popoare vor merge și vor zice: Veniți
2.3
Ier. 31.6
50.5Zah. 8.21,23
și să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov; și el ne va învăța în căile lui și vom umbla în cărările lui. Căci
2.3
Lc. 24.47
din Sion va ieși legea și cuvântul Domnului din Ierusalim. 4Și el va judeca între neamuri și va hotărî între multe popoare. Și își vor
2.4
Ps. 46.9Osea 2.18Zah. 9.10
bate săbiile în fiare de plug și sulițele în cosoare; un neam nu va ridica sabia împotriva unui neam, nici nu
2.4
Ps. 72.3,7
vor mai învăța războiul. 5Casă a lui Iacov, veniți și să umblăm
2.5
Ef. 5.8
în lumina Domnului! 6Căci ai părăsit pe poporul tău, pe casa lui Iacov, pentru că s‐au umplut de ceea ce vine din
2.6
Num. 23.7
răsărit și fac
2.6
Deut. 18.14
vrăjitorii ca filistenii și
2.6
Ps. 106.35Ier. 10.2
bat palma cu copiii străinilor. 7Și țara lor este plină
2.7
Deut. 17.16,17
de argint și aur și visteriile lor n‐au sfârșit. Și țara lor este plină de cai și carele lor n‐au sfârșit; 8și țara lor este plină
2.8
Ier. 2.28
de idoli; se închină la lucrul mâinilor lor, ceea ce au făcut degetele lor. 9Și omul de rând se pleacă și bărbatul cel mare se smerește: de aceea nu‐i ierta. 10Intră
2.10
Vers. 19.21.
în stâncă și ascunde‐te în pulbere dinaintea groazei Domnului și dinaintea slavei măreției sale. 11Ochii cei
2.11
Vers. 17. Cap. 5.15, 16;
mândri ai omului vor fi smeriți și trufia bărbaților va fi plecată și Domnul singur va fi înălțat
2.11
Cap. 4.1;
în ziua aceea. 12Căci va fi o zi a Domnului oștirilor peste oricine este mândru și înalt și peste oricine este falnic, și va fi smerit; 13și peste toți cedrii
2.13
Cap. 14.8;
Libanului care sunt înalți și falnici și peste toți stejarii din Basan 14și peste
2.14
Cap. 30.25.
toți munții cei înalți și peste toate dealurile care sunt falnice; 15și peste orice turn înalt și peste
2.15
1 Reg. 10.22
orice zid întărit 16și peste toate corăbiile Tarsisului și peste toate lucrările de plăcere. 17Și mândria
2.17
Vers. 11.
omului va fi plecată și trufia bărbaților va fi smerită și Domnul singur va fi înălțat în
2.17
Vers. 11.
ziua aceea. 18Și idolii vor pieri de tot; 19și oamenii vor intra în peșterile
2.19
Vers. 10.
stâncilor și în găurile țărânii dinaintea groazei
2.19
2 Tes. 1.9
Domnului și dinaintea slavei măreției sale, când se va scula să
2.19
Cap. 30.32.
clatine cu putere pământul. 20În
2.20
Cap. 30.22;
ziua aceea omul își va arunca idolii de argint și idolii de aur, pe care și i‐a făcut ca să se închine, la cârtițe și la lilieci: 21ca
2.21
Vers. 19.
să intre în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrelor dinaintea groazei
2.21
Vers. 10, 19.
Domnului și dinaintea slavei măreției lui, când se va scula să clatine cu putere pământul. 22Isprăviți
2.22
Ps. 146.3Ier. 17.5
dar cu omul a
2.22
Iov 27.3
cărui suflare este în nările lui, căci ce socoteală se poate ținea de el?

3

Pedepse pentru păcate

31Căci, iată, Domnul, Dumnezeul oștirilor îndepărtează

3.1
Ier. 37.21
38.9
din Ierusalim și din Iuda sprijinul și toiagul, tot sprijinul
3.1
Lev. 26.26
de pâine și tot sprijinul de apă: 2pe cel viteaz
3.2
2 Reg. 24.4
și pe bărbătul de război, pe judecător și pe proroc și pe ghicitor și pe bătrân; 3și pe mai marele peste cincizeci și pe omul încărcat cu cinste și pe sfetnic și pe cel iscusit între meșteri și pe cel iscusit în descântece. 4Și le voi da copii
3.4
Ecl. 10.16
drept mai mari ai lor și pruncii vor domni peste ei. 5Și poporul va fi apăsat, om de om și fiecare de aproapele său. Copilul se va semeți împotriva bătrânului și cel de nimic împotriva celui încărcat de cinste. 6Când va apuca omul pe fratele său, în casa tatălui său, zicând: Tu ai o manta, fii domnul nostru și dărâmătura aceasta va fi sub mâna ta: 7El va ridica mâna în ziua aceea zicând: Nu pot să fiu legător de răni, căci în casa mea nu este nici pâine, nici manta. Nu mă veți face domn al poporului. 8Căci Ierusalimul
3.8
Mica 3.12
se poticnește și Iuda cade, pentru că limba lor și faptele lor sunt împotriva Domnului, întărâtând ochii slavei lui. 9Privirea feței lor mărturisește împotriva lor și ei își spun păcatul ca Sodoma:
3.9
Gen. 13.13
18.20,21
19.5
nu‐l ascund. Vai de sufletul lor! Căci au făcut să vină rău asupra lor înșile. 10Spuneți celui drept că îi va fi bine
3.10
Ecl. 8.12
căci
3.10
Ps. 128.2
vor mânca rodul faptelor lor. 11Vai de cel rău
3.11
Ps. 11.6Ecl. 8.13
: îi va fi rău. Căci i se va face ce au făcut mâinile lui. 12Cât pentru poporul meu, copiii
3.12
Vers. 4.
sunt apăsătorii săi și femeile domnesc peste el. Poporul meu, cei ce te povățuiesc
3.12
Cap. 9.16.
te rătăcesc și înghit calea cărărilor tale. 13Domnul se ridică să pârască și stă în picioare să judece
3.13
Mica 6.2
popoarele. 14Domnul va intra în judecată cu bătrânii poporului său și cu mai marii săi: Voi ați mâncat via
3.14
Cap. 5.7.
; prada de la cel sărac este în casele voastre. 15Ce socotiți de zdrobiți
3.15
Cap. 58.4.
pe poporul meu și râșniți fața săracilor? zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 16Și Domnul a zis: Fiindcă fetele Sionului s‐au mândrit și umblă cu gâtul întins și fac cu ochii și umblă mărunțel și zăngănesc cu verigile de la picioarele lor, 17de aceea Domnul va pleșuvi
3.17
Deut. 28.27
creștetul capului fetelor Sionului și Domnul va dezgoli
3.17
Cap. 47.2, 3.
rușinea lor. 18În ziua aceea Domnul va ridica podoabelor verigilor gleznelor și sorișorii și lunișoarele
3.18
Jud. 8.21
, 19cerceii și brățările și mahramele; 20podoabele de cap și lănțișoarele de la glezne și brâiele și cutiile de parfum și amuletele; 21inelele și cerceii de nas; 22veșmintele de sărbători și hainele și mantalele și pungile 23și hainele străvezii și cămășile subțiri și turbanele și mahramele lungi. 24Și va fi așa: în loc de miroznă plăcută va fi putreziciune și în loc de cingătoare, o funie; și în loc de păr încrețit, chelie
3.24
Cap. 22.12.
; și în loc de veșmânt larg, sac încins; înfierare în loc de frumusețe. 25Bărbații tăi vor cădea de sabie și vitejii tăi în război. 26Și porțile
3.26
Ier. 14.2Plâng. 1.4
2.10
ei vor plânge și vor jeli; și ea va ședea despuiată pe pământ.

4

O rămășiță va fi mântuită

41Și în

4.1
Cap. 2.11, 17.
ziua aceea șapte femei se vor apuca de un singur bărbat, zicând: Vom mânca
4.1
2 Tes. 3.12
pâinea noastră și ne vom îmbrăca cu veșmintele noastre, numai să fim numite după numele tău; ridică‐ne ocara
4.1
Lc. 1.25
! 2În ziua aceea Odrasla
4.2
Ier. 23.5Zah. 3.8
6.12
Domnului va fi spre frumusețe și slavă și rodul pământului spre măreție și strălucire pentru cei scăpați ai lui Israel. 3Și va fi așa: cel ce va rămâne în Sion și cel lăsat în Ierusalim, se
4.3
Cap. 60.21.
va numi sfânt, adică fiecare ce este scris
4.3
Fil. 4.3Ap. 3.5
printre cei vii în Ierusalim: 4după ce va spăla Domnul
4.4
Mal. 3.2,9
murdăria fetelor Sionului și va curăți sângele Ierusalimului din mijlocul lui, prin duhul de judecată și prin duhul de ardere. 5Și Domnul va face peste toată locuința muntelui Sion și peste adunările lui un nor
4.5
Ex. 13.21
și un fum ziua și lucirea unei flăcări de foc
4.5
Zah. 2.5
noaptea. Căci peste toată slava va fi o învelitoare. 6Și ziua va fi o colibă de umbră împotriva căldurii, și adăpost
4.6
Cap. 25.4.
și covercă împotriva vijeliei și ploii.