Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Pedepse pentru păcate

31Căci, iată, Domnul, Dumnezeul oștirilor îndepărtează

3.1
Ier. 37.21
38.9
din Ierusalim și din Iuda sprijinul și toiagul, tot sprijinul
3.1
Lev. 26.26
de pâine și tot sprijinul de apă: 2pe cel viteaz
3.2
2 Reg. 24.4
și pe bărbătul de război, pe judecător și pe proroc și pe ghicitor și pe bătrân; 3și pe mai marele peste cincizeci și pe omul încărcat cu cinste și pe sfetnic și pe cel iscusit între meșteri și pe cel iscusit în descântece. 4Și le voi da copii
3.4
Ecl. 10.16
drept mai mari ai lor și pruncii vor domni peste ei. 5Și poporul va fi apăsat, om de om și fiecare de aproapele său. Copilul se va semeți împotriva bătrânului și cel de nimic împotriva celui încărcat de cinste. 6Când va apuca omul pe fratele său, în casa tatălui său, zicând: Tu ai o manta, fii domnul nostru și dărâmătura aceasta va fi sub mâna ta: 7El va ridica mâna în ziua aceea zicând: Nu pot să fiu legător de răni, căci în casa mea nu este nici pâine, nici manta. Nu mă veți face domn al poporului. 8Căci Ierusalimul
3.8
Mica 3.12
se poticnește și Iuda cade, pentru că limba lor și faptele lor sunt împotriva Domnului, întărâtând ochii slavei lui. 9Privirea feței lor mărturisește împotriva lor și ei își spun păcatul ca Sodoma:
3.9
Gen. 13.13
18.20,21
19.5
nu‐l ascund. Vai de sufletul lor! Căci au făcut să vină rău asupra lor înșile. 10Spuneți celui drept că îi va fi bine
3.10
Ecl. 8.12
căci
3.10
Ps. 128.2
vor mânca rodul faptelor lor. 11Vai de cel rău
3.11
Ps. 11.6Ecl. 8.13
: îi va fi rău. Căci i se va face ce au făcut mâinile lui. 12Cât pentru poporul meu, copiii
3.12
Vers. 4.

sunt apăsătorii săi și femeile domnesc peste el. Poporul meu, cei ce te povățuiesc
3.12
Cap. 9.16.

te rătăcesc și înghit calea cărărilor tale. 13Domnul se ridică să pârască și stă în picioare să judece
3.13
Mica 6.2
popoarele. 14Domnul va intra în judecată cu bătrânii poporului său și cu mai marii săi: Voi ați mâncat via
3.14
Cap. 5.7.
Mat. 21.33
; prada de la cel sărac este în casele voastre. 15Ce socotiți de zdrobiți
3.15
Cap. 58.4.
Mica 3.2,3
pe poporul meu și râșniți fața săracilor? zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 16Și Domnul a zis: Fiindcă fetele Sionului s‐au mândrit și umblă cu gâtul întins și fac cu ochii și umblă mărunțel și zăngănesc cu verigile de la picioarele lor, 17de aceea Domnul va pleșuvi
3.17
Deut. 28.27
creștetul capului fetelor Sionului și Domnul va dezgoli
3.17
Cap. 47.2, 3.
Ier. 13.22Naum 3.5
rușinea lor. 18În ziua aceea Domnul va ridica podoabelor verigilor gleznelor și sorișorii și lunișoarele
3.18
Jud. 8.21
, 19cerceii și brățările și mahramele; 20podoabele de cap și lănțișoarele de la glezne și brâiele și cutiile de parfum și amuletele; 21inelele și cerceii de nas; 22veșmintele de sărbători și hainele și mantalele și pungile 23și hainele străvezii și cămășile subțiri și turbanele și mahramele lungi. 24Și va fi așa: în loc de miroznă plăcută va fi putreziciune și în loc de cingătoare, o funie; și în loc de păr încrețit, chelie
3.24
Cap. 22.12.
Mica 1.16
; și în loc de veșmânt larg, sac încins; înfierare în loc de frumusețe. 25Bărbații tăi vor cădea de sabie și vitejii tăi în război. 26Și porțile
3.26
Ier. 14.2Plâng. 1.4
2.10
ei vor plânge și vor jeli; și ea va ședea despuiată pe pământ.