Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
31

Ajutorul zadarnic al Egiptenilor

311Vai de cei ce

31.1
Cap. 30.2;
36.6Ezec. 17.15
se coboară în Egipt după ajutor și se
31.1
Ps. 20.7
reazemă pe cai și se încred în care pentru că sunt multe și în călăreți pentru că sunt foarte puternici și nu se uită la Sfântul lui Israel, nici nu
31.1
Dan. 9.13Osea 7.7
caută pe Domnul. 2Și totuși el este înțelept și va aduce răul și
31.2
Num. 23.19
nu‐și întoarce cuvintele și se va scula împotriva casei făcătorilor de rele și împotriva ajutorului lucrătorilor nelegiuirii. 3Și Egiptenii sunt oameni
31.3
Ps. 146.3,5
și nu Dumnezeu și caii lor carne și nu duh. Și Domnul își va întinde mâna și cel ce ajută se va poticni și cel ce este ajutat va cădea și amândoi vor pieri împreună, 4Căci așa mi‐a zis Domnul: După cum
31.4
Osea 11.10Amos 3.8
leul sau puiul de leu răcnește asupra prăzii sale, când s‐a adunat împotriva lui o mulțime de păstori, nu se teme de glasul lor, nici nu se supune înaintea strigării lor: tot așa
31.4
Cap. 42.13.

Domnul oștirilor se va coborî să se lupte pe muntele Sion și pe dealurile lui. 5Ca
31.5
Deut. 32.11Ps. 91.4
păsările cu aripile întinse, așa va acoperi Domnul oștirilor Ierusalimul; va acoperi
31.5
Ps. 37.40
și îl va izbăvi, va trece peste el și‐l va scăpa. 6Întoarceți‐vă la acela, de la care v‐ați abătut
31.6
Osea 9.9
atât de mult, copii ai lui Israel! 7Căci în ziua aceea, fiecare își va lepăda
31.7
Cap. 2.20;
30.22
idolii de argint și idolii de aur pe care vi i‐au făcut mâinile voastre pentru păcat
31.7
1 Reg. 12.30
. 8Și Asirianul va cădea
31.8
2 Reg. 19.35,36
de sabie, nu de om; și o sabie nu de oameni îl va sfâșia. Și va fugi de sabie și tinerii lui vor fi birnici. 9Și stânca lui va trece de teamă
31.9
Cap. 37.37.

și mai marii lui se vor spăimânta de steag, zice Domnul, al cărui foc este în Sion și cuptorul său în Ierusalim.