Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Împăratul cel drept

321Iată, un împărat

32.1
Ps. 45.1Ier. 23.5Osea 3.5Zah. 9.9
va domni cu dreptate și mai marii vor cârmui cu judecată. 2Și un om va fi ca un loc
32.2
Cap. 4.6;
25.4
de ascuns împotriva vântului și un loc de adăpost împotriva furtunii; ca pâraiele de apă într‐un loc uscat, ca umbra unei stânci mari pe un pământ însetat. 3Și ochii
32.3
Cap. 29.18;
35.5,6
celor ce văd nu vor fi întunecați și urechile celor ce aud vor fi ascultătoare; 4și inima celor pripiți va pricepe cunoștința și limba gângavilor va fi gata să vorbească lămurit. 5Prostul nu se va mai numi ales, zgârcitul nu se va mai numi darnic. 6Căci prostul va vorbi prostii și inima lui va lucra nelegiuirea, făptuind răutate și rostind rătăcire împotriva Domnului, ca să lase gol sufletul celui flămând și să facă să lipsească băutura celui însetat. 7Și uneltele zgârcitului sunt rele: el cugetă viclenii ca să piardă pe cei blânzi cu cuvinte mincinoase, chiar când cel nevoiaș vorbește drept. 8Dar cel ales cugetă lucruri alese și va sta în lucruri alese. 9Sculați‐vă, femei fără grijă
32.9
Amos 6.1
, și auziți glasul meu! Voi, fete încrezătoare, plecați urechea la vorbirea mea: 10După zile, peste un an, veți fi neliniștite, voi cele nepăsătoare: căci culesul va pieri, seceratul nu va veni. 11Tremurați, voi, femei fără grijă! Tulburați‐vă, cele nepăsătoare! Dezbrăcați‐vă și dezgoliți‐vă și încingeți‐vă coapsele cu sac. 12Ele își vor bate țâțele plângând câmpiile cele plăcute, viile cele roditoare. 13Pe
32.13
Cap. 34.13.
Osea 9.6
pământul poporului meu vor răsări spini și scai, da, pe toate casele de bucurie în cetatea
32.13
Cap. 22.2.

cea veselă. 14Căci palatul
32.14
Cap. 27.10.

va fi părăsit, cetatea zgomotoasă va fi lăsată; dealul și turnul de veghere vor fi peșteri în veci, o bucurie pentru măgarii sălbatici, pășune turmelor: 15până când Duhul
32.15
Ps. 104.30Ioel 2.28
se va vărsa de sus asupra noastră și pustia
32.15
Cap. 29.17;
35.2
se va preface în câmpie roditoare și câmpia roditoare se va socoti pădure. 16Atunci judecata va locui în pustie și dreptatea va locui în câmpia cea roditoare. 17Și lucrarea
32.17
Iac. 3.18
dreptății va fi pace și rodul dreptății liniște și încredere în veac. 18Și poporul meu va locui într‐o locuință pacinică și în locuințe liniștite și în locuri de odihnă fără grijă. 19Și va cădea grindină, coborându‐se asupra pădurii și cetatea
32.19
Cap. 30.30.

va fi coborâtă jos
32.19
Zah. 11.2
. 20Ferice de voi care semănați lângă toate apele și dați drumul picioarelor boului
32.20
Cap. 30.24.

și măgarului.