Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Răzbunarea lui Dumnezeu asupra asirienilor

331Vai de tine, prădătorule

33.1
Cap. 21.2.
Hab. 2.8
, care n‐ai fost prădat! Și ai vândut și n‐ai fost vândut! Când
33.1
Ap. 13.10
vei înceta de prădat, vei fi prădat; și când vei sfârși de vândut, vei fi vândut. 2Doamne, îndură‐te de noi: pe tine
33.2
Cap. 25.9.

te‐am așteptat. Fii brațul lor în toate diminețile și mântuirea noastră în vreme de strâmtorare! 3La glasul zarvei popoarele au fugit, la înălțarea ta neamurile s‐au împrăștiat. 4Și prada voastră va fi strânsă cum strânge omida și cum sar lăcustele, așa vor sări ei peste ea. 5Domnul
33.5
Ps. 97.9
este înălțat; căci el locuiește în înălțime: el a umplut Sionul cu judecată și dreptate. 6Și el va fi statornicia vremurilor tale, belșug de mântuire, înțelepciune și cunoștință. Frica Domnului este visteria lui. 7Iată, vitejii lor strigă afară: solii
33.7
2 Reg. 18.18,37
păcii plâng cu amar. 8Căile
33.8
Jud. 5.6
sunt pustii; călătorul încetează. El
33.8
2 Reg. 18.14,15,16,17
a rupt legământul, a disprețuit cetățile, nesocotește pe om. 9Țara
33.9
Cap. 24.4.

jelește, lâncezește; Libanul se rușinează, veștejește: Saronul a ajuns o pustie și Basanul și Carmelul s‐au scuturat. 10Acum
33.10
Ps. 12.5
mă voi scula, zice Domnul; acum mă voi înălța, acum mă voi ridica! 11Veți
33.11
Ps. 7.14
zămisli pleavă, veți naște miriște: suflarea voastră este un foc care vă va mistui. 12Și popoarele vor fi ca varul în aprinderea cuptorului, ca
33.12
Cap. 9.18.

spinii tăiați care se ard în foc. 13Voi, cei
33.13
Cap. 49.1.

de departe, auziți ce am făcut! Și voi, cei de aproape, recunoașteți puterea mea! 14Păcătoșii în Sion se înfricoșează. Tremur a apucat pe cei nelegiuiți: cine dintre noi va locui cu focul mistuitor? Cine dintre noi va locui cu flăcări veșnice? 15Cel ce umblă
33.15
Ps. 15.2
21.4
în dreptate și vorbește dreptate; cel ce disprețuiește câștigul din asupriri, cel ce își scutură mâinile ca să nu ia mită, cel ce își astupă urechile ca să n‐audă de sânge și își
33.15
Ps. 119.37
închide ochii ca să nu vadă răul: 16acela va locui pe înălțime, cetățuile stâncilor vor fi scăparea sa, pâinea lui i se va da, apele lui vor fi trainice. 17Ochii tăi vor vedea pe împărat în frumusețea lui: vor privi țara întinzându‐se departe. 18Inima ta va cugeta la groază: Unde
33.18
1 Cor. 1.20
este scriitorul? Unde este cumpănitorul? Unde este numărătorul turnurilor? 19Nu vei mai vedea pe poporul
33.19
2 Reg. 19.32
cel sălbatic, pe poporul
33.19
Deut. 28.49,50Ier. 5.15
cu limbă adâncă pe care n‐o poți înțelege, cu limba gângavă pe care n‐o pricepi. 20Privește
33.20
Ps. 48.12
Sionul, cetatea sărbătorilor noastre: ochii tăi vor vedea Ierusalimul
33.20
Ps. 46.5
125.1,2
, locuință liniștită, cort care nu va fi îndepărtat. Drugii
33.20
Cap. 37.33.

lui nu
33.20
Cap. 54.2.

se vor trage niciodată și niciuna din funiile lui nu se va rupe; 21ci acolo Domnul cel măreț va fi cu noi, un loc de râuri și șivoaie late: acolo nu vor intra corăbii cu vâsle, nici nu va trece pe acolo o corabie măreață. 22Căci Domnul este judecătorul nostru, Domnul este legiuitorul
33.22
Iac. 4.12
nostru, Domnul
33.22
Ps. 89.18
este împăratul nostru; el ne va mântui. 23Funiile tale s‐au slăbit, nu mai întăresc piciorul catargului lor, nu pot întinde pânzele; apoi se împarte prada unui jaf mare; ologii iau prada. 24Și locuitorul nu va zice: Sunt bolnav. Poporului
33.24
Ier. 50.20
care locuiește în el i se va ierta nelegiuirea.