Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Răzbunarea lui Dumnezeu asupra asirienilor

331Vai de tine, prădătorule

33.1
Cap. 21.2.
, care n‐ai fost prădat! Și ai vândut și n‐ai fost vândut! Când
33.1
Ap. 13.10
vei înceta de prădat, vei fi prădat; și când vei sfârși de vândut, vei fi vândut. 2Doamne, îndură‐te de noi: pe tine
33.2
Cap. 25.9.
te‐am așteptat. Fii brațul lor în toate diminețile și mântuirea noastră în vreme de strâmtorare! 3La glasul zarvei popoarele au fugit, la înălțarea ta neamurile s‐au împrăștiat. 4Și prada voastră va fi strânsă cum strânge omida și cum sar lăcustele, așa vor sări ei peste ea. 5Domnul
33.5
Ps. 97.9
este înălțat; căci el locuiește în înălțime: el a umplut Sionul cu judecată și dreptate. 6Și el va fi statornicia vremurilor tale, belșug de mântuire, înțelepciune și cunoștință. Frica Domnului este visteria lui. 7Iată, vitejii lor strigă afară: solii
33.7
2 Reg. 18.18,37
păcii plâng cu amar. 8Căile
33.8
Jud. 5.6
sunt pustii; călătorul încetează. El
33.8
2 Reg. 18.14,15,16,17
a rupt legământul, a disprețuit cetățile, nesocotește pe om. 9Țara
33.9
Cap. 24.4.
jelește, lâncezește; Libanul se rușinează, veștejește: Saronul a ajuns o pustie și Basanul și Carmelul s‐au scuturat. 10Acum
33.10
Ps. 12.5
mă voi scula, zice Domnul; acum mă voi înălța, acum mă voi ridica! 11Veți
33.11
Ps. 7.14
zămisli pleavă, veți naște miriște: suflarea voastră este un foc care vă va mistui. 12Și popoarele vor fi ca varul în aprinderea cuptorului, ca
33.12
Cap. 9.18.
spinii tăiați care se ard în foc. 13Voi, cei
33.13
Cap. 49.1.
de departe, auziți ce am făcut! Și voi, cei de aproape, recunoașteți puterea mea! 14Păcătoșii în Sion se înfricoșează. Tremur a apucat pe cei nelegiuiți: cine dintre noi va locui cu focul mistuitor? Cine dintre noi va locui cu flăcări veșnice? 15Cel ce umblă
33.15
Ps. 15.2
21.4
în dreptate și vorbește dreptate; cel ce disprețuiește câștigul din asupriri, cel ce își scutură mâinile ca să nu ia mită, cel ce își astupă urechile ca să n‐audă de sânge și își
33.15
Ps. 119.37
închide ochii ca să nu vadă răul: 16acela va locui pe înălțime, cetățuile stâncilor vor fi scăparea sa, pâinea lui i se va da, apele lui vor fi trainice. 17Ochii tăi vor vedea pe împărat în frumusețea lui: vor privi țara întinzându‐se departe. 18Inima ta va cugeta la groază: Unde
33.18
1 Cor. 1.20
este scriitorul? Unde este cumpănitorul? Unde este numărătorul turnurilor? 19Nu vei mai vedea pe poporul
33.19
2 Reg. 19.32
cel sălbatic, pe poporul
33.19
Deut. 28.49,50Ier. 5.15
cu limbă adâncă pe care n‐o poți înțelege, cu limba gângavă pe care n‐o pricepi. 20Privește
33.20
Ps. 48.12
Sionul, cetatea sărbătorilor noastre: ochii tăi vor vedea Ierusalimul
33.20
Ps. 46.5
125.1,2
, locuință liniștită, cort care nu va fi îndepărtat. Drugii
33.20
Cap. 37.33.
lui nu
33.20
Cap. 54.2.
se vor trage niciodată și niciuna din funiile lui nu se va rupe; 21ci acolo Domnul cel măreț va fi cu noi, un loc de râuri și șivoaie late: acolo nu vor intra corăbii cu vâsle, nici nu va trece pe acolo o corabie măreață. 22Căci Domnul este judecătorul nostru, Domnul este legiuitorul
33.22
Iac. 4.12
nostru, Domnul
33.22
Ps. 89.18
este împăratul nostru; el ne va mântui. 23Funiile tale s‐au slăbit, nu mai întăresc piciorul catargului lor, nu pot întinde pânzele; apoi se împarte prada unui jaf mare; ologii iau prada. 24Și locuitorul nu va zice: Sunt bolnav. Poporului
33.24
Ier. 50.20
care locuiește în el i se va ierta nelegiuirea.

34

Pedepsele asupra vrăjmașilor

341Apropiați‐vă

34.1
Ps. 49.1
, neamuri, ca să auziți; și ascultați popoare. Să audă
34.1
Deut. 32.1
pământul și toată plinătatea lui, lumea și tot ce iese din ea! 2Căci mânia Domnului este împotriva tuturor neamurilor și urgia lui împotriva tuturor oștirilor lor; le‐a nimicit cu desăvârșire, le‐a dat măcelului. 3Și ucișii lor vor fi aruncați și putoarea
34.3
Ioel 2.20
lor se va ridica din trupurile lor moarte și munții se vor topi de sângele lor. 4Și toată
34.4
Ps. 102.26Ezec. 32.7,8Ioel 2.31
3.15Mat. 24.292 Pet. 3.10
oștirea cerurilor se va desface și cerurile se vor înfășura ca un sul
34.4
Ap. 6.14
: și
34.4
Cap. 14.12.
toată oștirea lor va cădea cum cade
34.4
Ap. 6.13
frunza de viță și ca ceea ce cade din smochin. 5Căci sabia
34.5
Ier. 46.10
mea s‐a îmbătat în ceruri. Iată, se
34.5
Ier. 49.7Mal. 1.4
va coborî asupra Edomului și asupra poporului blestemului meu, la judecată. 6Sabia Domnului este plină de sânge, s‐a îngrășat cu grăsime, cu sângele mieilor și al țapilor, cu grăsimea rărunchilor berbecilor: căci
34.6
Cap. 63.1.
Domnul are o jertfă în Boțra și o mare junghiere în țara Edomului. 7Și bivolii se vor coborî cu ei și boii și taurii și pământul lor se va adăpa cu sânge și țărâna lor se va îngrășa cu grăsime. 8Căci este ziua răzbunării
34.8
Cap. 63.4.
Domnului, anul răsplătirilor pentru pricina Sionului. 9Și râurile
34.9
Deut. 29.23
Edomului se vor preface în smoală și țărâna lui în pucioasă; și țara lui se va face smoală care arde. 10Nu se va stinge nici noaptea nici ziua. Fumul
34.10
Ap. 14.11
18.18
19.3
ei se va sui în veac, va rămâne pustie din
34.10
Mal. 1.4
neam în neam. Nimeni nu va trece prin ea în veci de veci. 11Și
34.11
Cap. 14.23.
pelicanul și ariciul o vor stăpâni și bufnița și corbul vor locui în ea. Și el
34.11
2 Reg. 21.13Plâng. 2.8
va întinde peste ea funia pustiirii și cumpăna deșertării. 12Fruntașii săi, care să vestească împărăția, niciunul nu este acolo și toți mai marii ei vor fi o nimica. 13Și spinii
34.13
Cap. 32.13.
vor răsări în palatele ei, urzici și scai în cetățuile ei și ea
34.13
Cap. 13.21, etc.
va fi locașul șacalilor, curtea struților. 14Și fiarele pustiei se vor întâlni cu câinii sălbatici, și țapul sălbatic va striga la tovarășul său. În ea se va adăposti și năluca nopții și își va găsi un loc de odihnă. 15Acolo va cuibări șarpele de noapte și va oua și va cloci și își va aduna puii sub umbra sa. Acolo se vor strânge vulturii unul cu altul. 16Căutați în cartea
34.16
Mal. 3.16
Domnului și citiți: niciuna din acestea nu va lipsi, niciuna nu va avea să caute pe cealaltă. Căci gura mea a poruncit și Duhul său le‐a adunat. 17Căci el însuși le‐a aruncat sorțul și mâna lui le‐a împărțit țara cu funia: o vor stăpâni în veac, vor locui în ea din neam în neam.

35

Starea strălucită a poporului lui Dumnezeu

351Pustia

35.1
Cap. 55.12.
și uscatul se vor bucura și pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. 2Va înflori
35.2
Cap. 32.15.
din belșug și se va veseli, da, cu bucurie și chiuit; i se va da slava Libanului, măreția Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. 3Imputerniciți
35.3
Iov 4.3,4Evr. 12.12
mâinile slabe și întăriți genunchii șovăitori! 4Spuneți celor ce sunt slabi de inimă: Fiți tari, nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru. Vine răzbunarea, răsplătirea lui Dumnezeu! El vine și vă mântuiește. 5Atunci ochii
35.5
Cap. 29.18;
orbilor se vor deschide și urechile
35.5
Mat. 11.5Mc. 7.32
surzilor se vor destupa. 6Atunci ologul
35.6
Mat. 11.5
15.30
21.14In. 5.8,9Fapte. 3.28.7
14.8
va sări ca cerbul și limba
35.6
Cap. 32.4.
mutului va cânta: căci în pustie vor țâșni ape și râuri în pustietate. 7Și nisipul lucitor se va preface în baltă și pământul însetat în izvoare
35.7
Cap. 41.18;
de apă; în locuința
35.7
Cap. 34.13.
șacalilor, unde se culcă ei, va fi iarbă cu trestii și papură. 8Și acolo va fi un drum și o cale și se va numi Calea Sfințeniei. Cel necurat
35.8
Cap. 52.1.
nu va trece prin ea, ci va fi pentru ei. Cei ce merg pe calea aceasta, chiar și nebunii, nu se vor rătăci. 9Leu
35.9
Lev. 26.6Ezec. 34.25
nu va fi acolo, nici fiară răpitoare nu se va sui pe el, nu se vor afla acolo, ci cei
35.9
Cap. 51.11.
răscumpărați vor umbla pe el. 10Și cei răscumpărați ai Domnului se vor întoarce și vor veni cu cântări de bucurie în Sion; și bucurie veșnică va fi pe capul lor: vor dobândi veselie și bucurie și durerea
35.10
Cap. 25.8;
și suspinul vor fugi.