Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
34

Pedepsele asupra vrăjmașilor

341Apropiați‐vă

34.1
Ps. 49.1
, neamuri, ca să auziți; și ascultați popoare. Să audă
34.1
Deut. 32.1
pământul și toată plinătatea lui, lumea și tot ce iese din ea! 2Căci mânia Domnului este împotriva tuturor neamurilor și urgia lui împotriva tuturor oștirilor lor; le‐a nimicit cu desăvârșire, le‐a dat măcelului. 3Și ucișii lor vor fi aruncați și putoarea
34.3
Ioel 2.20
lor se va ridica din trupurile lor moarte și munții se vor topi de sângele lor. 4Și toată
34.4
Ps. 102.26Ezec. 32.7,8Ioel 2.31
3.15Mat. 24.292 Pet. 3.10
oștirea cerurilor se va desface și cerurile se vor înfășura ca un sul
34.4
Ap. 6.14
: și
34.4
Cap. 14.12.

toată oștirea lor va cădea cum cade
34.4
Ap. 6.13
frunza de viță și ca ceea ce cade din smochin. 5Căci sabia
34.5
Ier. 46.10
mea s‐a îmbătat în ceruri. Iată, se
34.5
Ier. 49.7Mal. 1.4
va coborî asupra Edomului și asupra poporului blestemului meu, la judecată. 6Sabia Domnului este plină de sânge, s‐a îngrășat cu grăsime, cu sângele mieilor și al țapilor, cu grăsimea rărunchilor berbecilor: căci
34.6
Cap. 63.1.
Ier. 49.13Țef. 1.7
Domnul are o jertfă în Boțra și o mare junghiere în țara Edomului. 7Și bivolii se vor coborî cu ei și boii și taurii și pământul lor se va adăpa cu sânge și țărâna lor se va îngrășa cu grăsime. 8Căci este ziua răzbunării
34.8
Cap. 63.4.

Domnului, anul răsplătirilor pentru pricina Sionului. 9Și râurile
34.9
Deut. 29.23
Edomului se vor preface în smoală și țărâna lui în pucioasă; și țara lui se va face smoală care arde. 10Nu se va stinge nici noaptea nici ziua. Fumul
34.10
Ap. 14.11
18.18
19.3
ei se va sui în veac, va rămâne pustie din
34.10
Mal. 1.4
neam în neam. Nimeni nu va trece prin ea în veci de veci. 11Și
34.11
Cap. 14.23.
Țef. 2.14Ap. 18.2
pelicanul și ariciul o vor stăpâni și bufnița și corbul vor locui în ea. Și el
34.11
2 Reg. 21.13Plâng. 2.8
va întinde peste ea funia pustiirii și cumpăna deșertării. 12Fruntașii săi, care să vestească împărăția, niciunul nu este acolo și toți mai marii ei vor fi o nimica. 13Și spinii
34.13
Cap. 32.13.
Osea 9.6
vor răsări în palatele ei, urzici și scai în cetățuile ei și ea
34.13
Cap. 13.21, etc.

va fi locașul șacalilor, curtea struților. 14Și fiarele pustiei se vor întâlni cu câinii sălbatici, și țapul sălbatic va striga la tovarășul său. În ea se va adăposti și năluca nopții și își va găsi un loc de odihnă. 15Acolo va cuibări șarpele de noapte și va oua și va cloci și își va aduna puii sub umbra sa. Acolo se vor strânge vulturii unul cu altul. 16Căutați în cartea
34.16
Mal. 3.16
Domnului și citiți: niciuna din acestea nu va lipsi, niciuna nu va avea să caute pe cealaltă. Căci gura mea a poruncit și Duhul său le‐a adunat. 17Căci el însuși le‐a aruncat sorțul și mâna lui le‐a împărțit țara cu funia: o vor stăpâni în veac, vor locui în ea din neam în neam.