Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
35

Starea strălucită a poporului lui Dumnezeu

351Pustia

35.1
Cap. 55.12.

și uscatul se vor bucura și pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. 2Va înflori
35.2
Cap. 32.15.

din belșug și se va veseli, da, cu bucurie și chiuit; i se va da slava Libanului, măreția Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. 3Imputerniciți
35.3
Iov 4.3,4Evr. 12.12
mâinile slabe și întăriți genunchii șovăitori! 4Spuneți celor ce sunt slabi de inimă: Fiți tari, nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru. Vine răzbunarea, răsplătirea lui Dumnezeu! El vine și vă mântuiește. 5Atunci ochii
35.5
Cap. 29.18;
32.3,4
42.7Mat. 9.2711.5
12.22
20.3021.14In. 9.6,7
orbilor se vor deschide și urechile
35.5
Mat. 11.5Mc. 7.32
surzilor se vor destupa. 6Atunci ologul
35.6
Mat. 11.5
15.30
21.14In. 5.8,9Fapte. 3.28.7
14.8
va sări ca cerbul și limba
35.6
Cap. 32.4.
Mat. 9.32,33
12.22
15.30
mutului va cânta: căci în pustie vor țâșni ape și râuri în pustietate. 7Și nisipul lucitor se va preface în baltă și pământul însetat în izvoare
35.7
Cap. 41.18;
13.19In. 7.38,39
de apă; în locuința
35.7
Cap. 34.13.

șacalilor, unde se culcă ei, va fi iarbă cu trestii și papură. 8Și acolo va fi un drum și o cale și se va numi Calea Sfințeniei. Cel necurat
35.8
Cap. 52.1.
Ioel 3.17Ap. 21.27
nu va trece prin ea, ci va fi pentru ei. Cei ce merg pe calea aceasta, chiar și nebunii, nu se vor rătăci. 9Leu
35.9
Lev. 26.6Ezec. 34.25
nu va fi acolo, nici fiară răpitoare nu se va sui pe el, nu se vor afla acolo, ci cei
35.9
Cap. 51.11.

răscumpărați vor umbla pe el. 10Și cei răscumpărați ai Domnului se vor întoarce și vor veni cu cântări de bucurie în Sion; și bucurie veșnică va fi pe capul lor: vor dobândi veselie și bucurie și durerea
35.10
Cap. 25.8;
65.19Ap. 7.17
21.4
și suspinul vor fugi.