Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
38

Boala și însănătoșirea lui Ezechia

381În zilele

38.1
2 Reg. 20.12 Cron. 32.24
acelea Ezechia s‐a îmbolnăvit de moarte. Și Isaia, prorocul, fiul lui Amoț, a venit la el și i‐a zis: Așa zice Domnul: Pune‐ți casa în rânduială
38.1
2 Sam. 17.23
căci vei muri și nu vei trăi. 2Și Ezechia și‐a întors fața la perete și s‐a rugat Domnului și a zis: 3O, Doamne, te rog, adu‐ți aminte
38.3
Neem. 13.14
cum am umblat înaintea ta în adevăr și cu inima desăvârșită și am făcut ce este bine în ochii tăi. Și Ezechia a plâns cu plângere mare. 4Atunci cuvântul Domnului a fost către Isaia, zicând: 5Mergi și zi lui Ezechia: Așa zice Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău: ți‐am auzit rugăciunea, ți‐am văzut lacrimile; iată voi adăuga cincisprezece ani la zilele tale. 6Și te voi scăpa pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi
38.6
Cap. 37.35.

apăra cetatea aceasta. 7Și acesta îți va fi semnul
38.7
2 Reg. 20.8
de la Domnul că Domnul va face lucrul acesta pe care l‐a vorbit. 8Iată, voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor care s‐a coborât cu soarele pe cadranul lui Ahaz. Și soarele s‐a întors zece trepte pe cadranul pe care se coborîse. 9Scrierea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, când s‐a îmbolnăvit și s‐a vindecat de boala sa: 10Am zis: La amiaza zilelor mele mă voi duce la porțile Șeolului: sunt lipsit de rămășița anilor mei. 11Am zis: Nu voi vedea pe Domnul, pe Domnul în
38.11
Ps. 27.13
116.9
pământul celor vii. Nu voi mai vedea pe om cu locuitorii lumii. 12Locuința
38.12
Iov 7.6
mea s‐a mutat și este luată de la mine ca un cort de păstor: Mi‐am făcut viața sul ca un țesător; el mă va tăia din ițe; din zi până în noapte îmi poți pune capăt. 13Mi‐am stăpânit sufletul până dimineață; ca un leu așa îmi sfărâmă toate oasele. Din zi până în noapte îmi poți pune capăt. 14Ca rândunica sau cocorul, așa ciripiam; mă văitam
38.14
Cap. 59.11.

ca turturica. Ochii mei lâncezeau privind în sus: Doamne, sunt în strâmtorare, fii tu chezășie pentru mine. 15Ce să zic? El mi‐a vorbit și a făcut; voi merge încet toți anii mei în
38.15
Iov 7.11
10.1
amărăciunea sufletului meu. 16Doamne, prin aceste lucruri trăiesc oamenii și în toate acestea este viața duhului meu; și tu m‐ai întremat și m‐ai făcut să trăiesc. 17Iată, în loc de pace am avut amărăciune peste amărăciune; dar mi‐ai iubit sufletul și l‐ai scos din groapa pieirii; căci ai aruncat înapoia spatelui tău toate păcatele mele. 18Căci nu Șeolul te va lăuda, nici moartea nu te va mări; cei ce
38.18
Ps. 6.5
30.9
88.11
115.17Ecl. 9.10
se coboară în groapă nu nădăjduiesc în adevărul tău. 19Cel ce trăiește, cel ce trăiește, te va lăuda, ca mine în ziua aceasta; tatăl
38.19
Deut. 1.9
6.7Ps. 78.3,4
va face cunoscut copiilor adevărul tău. 20Domnul este gata să mă mântuiască. De aceea vom cânta din instrumente cu coarde în toate zilele vieții noastre, în casa Domnului. 21Și Isaia zisese
38.21
2 Reg. 20.7
: Să ia ei o turtă de smochine și s‐o pună drept oblojeală pe umflătură și se va vindeca. 22Și Ezechia zisese
38.22
2 Reg. 20.8
: Care este semnul că mă voi sui în casa Domnului?