Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
38

Boala și însănătoșirea lui Ezechia

381În zilele

38.1
2 Reg. 20.12 Cron. 32.24
acelea Ezechia s‐a îmbolnăvit de moarte. Și Isaia, prorocul, fiul lui Amoț, a venit la el și i‐a zis: Așa zice Domnul: Pune‐ți casa în rânduială
38.1
2 Sam. 17.23
căci vei muri și nu vei trăi. 2Și Ezechia și‐a întors fața la perete și s‐a rugat Domnului și a zis: 3O, Doamne, te rog, adu‐ți aminte
38.3
Neem. 13.14
cum am umblat înaintea ta în adevăr și cu inima desăvârșită și am făcut ce este bine în ochii tăi. Și Ezechia a plâns cu plângere mare. 4Atunci cuvântul Domnului a fost către Isaia, zicând: 5Mergi și zi lui Ezechia: Așa zice Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău: ți‐am auzit rugăciunea, ți‐am văzut lacrimile; iată voi adăuga cincisprezece ani la zilele tale. 6Și te voi scăpa pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi
38.6
Cap. 37.35.
apăra cetatea aceasta. 7Și acesta îți va fi semnul
38.7
2 Reg. 20.8
de la Domnul că Domnul va face lucrul acesta pe care l‐a vorbit. 8Iată, voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor care s‐a coborât cu soarele pe cadranul lui Ahaz. Și soarele s‐a întors zece trepte pe cadranul pe care se coborîse. 9Scrierea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, când s‐a îmbolnăvit și s‐a vindecat de boala sa: 10Am zis: La amiaza zilelor mele mă voi duce la porțile Șeolului: sunt lipsit de rămășița anilor mei. 11Am zis: Nu voi vedea pe Domnul, pe Domnul în
38.11
Ps. 27.13
116.9
pământul celor vii. Nu voi mai vedea pe om cu locuitorii lumii. 12Locuința
38.12
Iov 7.6
mea s‐a mutat și este luată de la mine ca un cort de păstor: Mi‐am făcut viața sul ca un țesător; el mă va tăia din ițe; din zi până în noapte îmi poți pune capăt. 13Mi‐am stăpânit sufletul până dimineață; ca un leu așa îmi sfărâmă toate oasele. Din zi până în noapte îmi poți pune capăt. 14Ca rândunica sau cocorul, așa ciripiam; mă văitam
38.14
Cap. 59.11.
ca turturica. Ochii mei lâncezeau privind în sus: Doamne, sunt în strâmtorare, fii tu chezășie pentru mine. 15Ce să zic? El mi‐a vorbit și a făcut; voi merge încet toți anii mei în
38.15
Iov 7.11
10.1
amărăciunea sufletului meu. 16Doamne, prin aceste lucruri trăiesc oamenii și în toate acestea este viața duhului meu; și tu m‐ai întremat și m‐ai făcut să trăiesc. 17Iată, în loc de pace am avut amărăciune peste amărăciune; dar mi‐ai iubit sufletul și l‐ai scos din groapa pieirii; căci ai aruncat înapoia spatelui tău toate păcatele mele. 18Căci nu Șeolul te va lăuda, nici moartea nu te va mări; cei ce
38.18
Ps. 6.5
30.9
88.11
115.17Ecl. 9.10
se coboară în groapă nu nădăjduiesc în adevărul tău. 19Cel ce trăiește, cel ce trăiește, te va lăuda, ca mine în ziua aceasta; tatăl
38.19
Deut. 1.9
6.7Ps. 78.3,4
va face cunoscut copiilor adevărul tău. 20Domnul este gata să mă mântuiască. De aceea vom cânta din instrumente cu coarde în toate zilele vieții noastre, în casa Domnului. 21Și Isaia zisese
38.21
2 Reg. 20.7
: Să ia ei o turtă de smochine și s‐o pună drept oblojeală pe umflătură și se va vindeca. 22Și Ezechia zisese
38.22
2 Reg. 20.8
: Care este semnul că mă voi sui în casa Domnului?

39

Solia din Babilon

391În vremea aceea

39.1
2 Reg. 20.12
Merodac‐Baladan, împăratul Babilonului, a trimis epistole și un dar lui Ezechia, căci auzise că fusese bolnav și se vindecase. 2Și Ezechia
39.2
2 Cron. 32.31
s‐a bucurat de ei și le‐a arătat casa lucrurilor sale de preț: argintul și aurul și mirodeniile și untdelemnul de preț și toată casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile sale; n‐a fost nimic în casa lui nici în împărăția sa pe care să nu li‐l fi arătat Ezechia. 3Atunci Isaia, prorocul, a venit la împăratul Ezechia și i‐a zis: Ce au spus oamenii aceștia? Și de unde au venit la tine? Și Ezechia a zis: Au venit la mine dintr‐o țară depărtată, de la Babilon. 4Și el a zis: Ce au văzut în casa ta? Și Ezechia a răspuns: Au văzut tot ce este în casa mea; nimic nu este în visteriile mele pe care să nu li‐l fi arătat eu. 5Atunci Isaia a zis lui Ezechia: Ascultă cuvântul Domnului oștirilor: 6Iată vin zile când tot ce
39.6
Ier. 20.5
este în casa ta și ce au adunat părinții tăi până în ziua de astăzi va fi dus la Babilon: nu va rămâne nimic, zice Domnul. 7Și vor lua din fiii tăi, care vor ieși din tine, pe care‐i vei naște și vor fi fameni în palatul împăratului Babilonului. 8Și Ezechia a zis lui Isaia: Cuvântul Domnului pe care l‐ai vorbit este bun
39.8
1 Sam. 3.18
. Și a zis: Căci va fi pace și adevăr în zilele mele.

40

Israel mângâiat

401Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. 2Vorbiți la inima Ierusalimului, și strigați către el, că suferința lui s‐a împlinit, că nelegiuirea lui a fost iertată, că

40.2
Iov 42.10
a căpătat din mâna Domnului îndoit pentru toate păcatele lui. 3Glasul
40.3
Mat. 3.3Mc. 1.3Lc. 3.1In. 1.23
unuia care strigă în pustie: Gătiți
40.3
Mal. 3.1
calea Domnului, faceți
40.3
Ps. 68.1
drept un drum mare în pustie pentru Dumnezeul nostru. 4Orice vale va fi înălțată și orice munte și deal va fi coborât; și ce este strâmb se va face
40.4
Cap. 45.2.
drept și locurile gronțuroase se vor netezi. 5Și slava Domnului se va descoperi și orice carne o va vedea împreună. Căci gura Domnului a vorbit. 6Glasul unuia zice: Strigă. Și unul zice: Ce să strig? Toată
40.6
Iov 14.2Ps. 90.5
102.11
103.15Iac. 1.101 Pet. 1.21
carnea este iarbă și toată frumusețea ei este ca floarea câmpului. 7Iarba se usucă, floarea se veștejește, pentru că suflarea
40.7
Ps. 103.16
Domnului suflă peste ea. Cu adevărat poporul este iarbă. 8Iarba se usucă, floarea se veștejește, dar cuvântul
40.8
In. 12.341 Pet. 1.25
Dumnezeului nostru rămâne în veac. 9Tu cel ce aduci știri bune Sionului, suie‐te pe un munte înalt; tu cel ce aduci știri bune Ierusalimului, înalță glasul tău cu putere; înalță‐l, nu te teme; spune cetăților lui Iuda: Iată Dumnezeul vostru! 10Iată Domnul Dumnezeu va veni ca un puternic și brațul
40.10
Cap. 59.16.
său va stăpâni pentru el. Iată, plata
40.10
Cap. 62.11.
lui este cu el și răsplătirea lui înaintea lui. 11El își va paște
40.11
Cap. 49.10.
turma ca un păstor, va strânge mieii în brațul său și‐i va purta în sânul său; el va mâna blând pe cele ce dau să sugă. 12Cine
40.12
Prov. 30.4
a măsurat apele în golul mâinii sale și a măsurat cerurile cu palma și a cuprins într‐o măsură țărâna pământului și a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? 13Cine
40.13
Iov 21.22
36.22,23Rom. 11.341 Cor. 2.16
a îndreptat Duhul Domnului și l‐a învățat ca sfetnic al său? 14Cu cine s‐a sfătuit și i‐a dat pricepere și l‐a învățat cărarea judecății și l‐a învățat cunoștința și i‐a arătat calea priceperii? 15Iată, neamurile sunt socotite ca o picătură din vadră și ca praful din cumpănă; iată el ridică ostroavele ca un bob de praf. 16Și Libanul nu este îndeajuns pentru ars, nici dobitoacele lui nu sunt destule pentru o ardere de tot. 17Toate neamurile sunt ca o nimica
40.17
Dan. 4.35
înaintea sa; sunt socotite de el mai puțin decât
40.17
Ps. 62.9
nimicul și decât deșertăciunea. 18Cu cine dar veți asemăna
40.18
Vers. 25. Cap. 16.5.
pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna? 19Meșterul
40.19
Cap. 41.6, 7;
toarnă un chip cioplit și aurarul îl îmbracă cu aur și‐i toarnă lanțuri de argint. 20Cel prea sărac pentru darul acesta, alege un lemn care nu putrezește; își caută un meșter iscusit ca
40.20
Cap. 41.7.
să facă un chip cioplit, care să nu se clatine. 21Nu
40.21
Ps. 19.1Fapte. 14.17Rom. 1.19,20
cunoașteți? N‐ați auzit? Nu vi s‐a spus de la început? N‐ați înțeles de când cu temeliile pământului? 22El este cel ce șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca lăcustele; cel ce întinde
40.22
Iov 9.8Ps. 104.244.24
51.13Ier. 10.12
cerurile ca o pânză ușoară și le lățește ca un cort pentru locuință; 23cel ce preface în nimic pe domni
40.23
Iov 12.21Ps. 107.40
, care face o deșertăciune pe judecătorii pământului. 24De abia s‐au sădit, de abia s‐au semănat, de abia li s‐a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei și se usucă și îi smulge vârtejul ca pe o miriște. 25Cu
40.25
Vers. 18.
cine dar mă veți asemăna, sau voi fi deopotrivă, zice Cel Sfânt. 26Ridicați‐vă ochii în sus și vedeți! Cine a făcut acestea, scoțând oștirea lor după număr? El cheamă
40.26
Deut. 4.15Ps. 147.4
toate pe nume; înaintea mărimii puterii lui și a tăriei puterii lui nimic nu lipsește. 27De ce zici, Iacove, și vorbești, Israele: Calea mea este ascunsă de Domnul și judecata mea este nesocotită de Dumnezeul meu? 28Nu cunoști? N‐ai auzit că Dumnezeul cel veșnic, Domnul, Făcătorul marginilor pământului, nu ostenește, nici nu obosește? Priceperea
40.28
Ps. 147.5Rom. 11.33
lui nu se poate cuprinde. 29El dă tărie celui ostenit și crește puterea celui neputincios. 30Chiar copiii se vor osteni și vor obosi și chiar tinerii se vor poticni; 31dar cei ce așteaptă pe Domnul își înoiesc
40.31
Ps. 103.5
puterea; se vor înălța cu aripi ca vulturii; vor alerga și nu vor obosi; vor umbla și nu vor osteni.