Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
42

Robul Domnului

421Iată, robul

42.1
Cap. 43.10;
49.3,6
52.13
53.11Mat. 12.18,19,20Fil. 2.7
meu pe care‐l sprijin, alesul meu în care mi se desfată
42.1
Mat. 3.17
17.5Ef. 1.6
sufletul. Am pus
42.1
Cap. 11.2.
In. 3.31
Duhul meu peste el. El va răspândi judecata între neamuri. 2Nu va striga, nici nu va ridica glasul, nici nu‐l va face să se audă pe uliță. 3Nu va sfărâma trestia zdrobită și nu va stinge mucul care fumegă. Va răspândi judecata după adevăr. 4Nu va obosi, nici nu va deznădăjdui până va pune judecata pe pământ; și ostroavele
42.4
Gen. 49.10
vor aștepta legea lui. 5Așa zice Dumnezeu Domnul, cel ce
42.5
Cap. 44.24.
Zah. 12.1
a făcut cerurile și le‐a întins, cel ce
42.5
Ps. 136.6
a lățit pământul și ce iese din el, cel ce
42.5
Fapte. 17.25
dă suflare poporului de pe el și duh celor ce umblă pe el: 6Eu
42.6
Cap. 43.1.

, Domnul, te‐am chemat în dreptate și‐ți voi sprijini mâna și te voi păstra și
42.6
Cap. 49.8.

te voi face legământ al poporului, lumina
42.6
Cap. 49.6.
Lc. 2.32Fapte. 13.47
neamurilor, 7ca să deschizi
42.7
Cap. 35.5.

ochii celor orbi, ca să scoți
42.7
Cap. 61.11.
Lc. 4.182 Tim. 2.26Evr. 2.14,15
din închisoare pe cei legați și pe cei ce șed în întuneric
42.7
Cap. 9.2.

în închisoare. 8Eu sunt Domnul; acesta este numele meu și nu voi da slava
42.8
Cap. 48.11.

mea altuia, nici lauda mea chipurilor cioplite. 9Iată, cele dintâi s‐au împlinit și vă spun lucruri noi. Înainte ca să se arate, vă voi spune despre ele. 10Cântați
42.10
Ps. 33.3
40.3
98.1
Domnului o cântare nouă, lauda lui de la marginea pământului, cei ce
42.10
Ps. 107.23
vă coborâți pe mare și tot ce este în ea, ostroavele și locuitorii lor. 11Pustia și cetățile ei să‐și ridice glasul, satele în care locuiește Chedarul. Să cânte locuitorii stâncii, să chiuiască din vârful munților. 12Să dea slavă Domnului și să spună lauda lui în ostroave. 13Domnul va ieși ca un viteaz, va stârni gelozia ca un luptător; va striga
42.13
Cap. 31.4.

, da, va chiui, va lucra cu putere împotriva vrăjmașilor săi. 14Multă vreme am tăcut; am stat în tăcere, m‐am stăpânit! Acuma voi striga, ca femeia în facere; voi sfărâma și voi înghiți deodată. 15Voi pustii munți și dealuri și voi usca toate ierburile lor și voi preface râurile în ostroave și voi usca bălțile. 16Și voi duce pe orbi pe o cale pe care n‐o cunosc; îi voi îndrepta pe cărări pe care nu le cunosc, voi face întunericul lumină înaintea lor și cele strâmbe drepte. Acestea le voi face și nu voi părăsi. 17Se vor întoarce înapoi
42.17
Ps. 97.744.11
45.16
, se vor rușina cei ce se încred în chipuri cioplite, cei ce zic chipurilor turnate: Voi sunteți dumnezeii noștri. 18Auziți, surzilor! Și priviți orbilor, ca să vedeți. 19Cine
42.19
Cap. 43.8.
Ezec. 12.2In. 9.39,41
este orb afară de robul meu? Sau surd ca solul meu pe care l‐am trimis? Cine este orb ca cel în care m‐am încrezut? Și orb ca robul Domnului? 20Vezi multe dar
42.20
Rom. 2.21
nu iei seama. Urechile lui sunt deschise dar n‐aude. 21Domnul s‐a desfătat în el, pentru dreptatea sa; a mărit legea și a făcut‐o vrednică de cinste. 22Dar acesta este un popor jefuit și prădat. Toți sunt prinși în găuri și ascunși în închisori; sunt de pradă și nimeni nu‐i izbăvește, de jaf și nimeni nu zice: Dă înapoi. 23Care din voi va pleca urechea la aceasta, va asculta și va auzi pentru viitor? 24Cine a dat pe Iacov jafului și pe Israel prădătorilor? Oare nu Domnul împotriva căruia noi am păcătuit? Și n‐au voit să umble în căile lui și n‐au ascultat de legea lui. 25De aceea el a vărsat asupra lui aprinderea mâniei sale și puterea luptei. L‐a aprins
42.25
2 Reg. 25.9
de jur împrejur dar
42.25
Osea 7.9
el n‐a cunoscut; și l‐a ars dar el n‐a luat la inimă.