Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
43

Numai Domnul răscumpără pe Israel

431Și acum, așa zice Domnul, cel ce te‐a făcut

43.1
Vers. 7.

, Iacove, și cel ce te‐a întocmit
43.1
Vers. 21. Cap. 44.2, 21, 24.

, Israele: Nu te teme: căci
43.1
Cap. 44.6.

eu te‐am răscumpărat, te‐am chemat
43.1
Cap. 42.6;
45.4
pe nume; al meu ești. 2Când
43.2
Ps. 66.12
91.3
vei trece prin ape, voi fi cu
43.2
Deut. 31.6,8
tine; și prin râuri, nu te vor acoperi: când vei umbla
43.2
Dan. 3.25,27
prin foc, nu vei fi ars; și flacăra nu te va mistui. 3Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Am dat Egiptul ca prețul tău de
43.3
Prov. 11.8
21.18
răscumpărare, Etiopia și Saba în locul tău. 4Fiindcă ai fost scump în ochii mei, ai fost vrednic de cinste și te‐am iubit, de aceea voi da oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. 5Nu
43.5
Cap. 41.10, 11;
44.2Ier. 30.10,11
46.27,28
te teme căci eu sunt cu tine. Îți voi aduce sămânța de la răsărit și te voi aduna de la apus. 6Voi zice miazănoaptei: Dă! Și miazăzilei: Nu opri: adu pe fiii mei de departe și pe fetele mele de la marginea pământului, 7pe oricine se cheamă
43.7
Cap. 63.19.
Iac. 2.7
cu numele meu, pe cel ce l‐am făcut
43.7
Ps. 100.3In. 3.3,52 Cor. 5.17Ef. 2.10
pentru slava mea, pe care l‐am întocmit
43.7
Vers. 1.

și l‐am făcut. 8Scoate
43.8
Cap. 6.9;
42.19Ezec. 12.2
pe poporul cel orb, care are ochi și pe cel surd, care are urechi. 9Să se adune toate neamurile și să se strângă popoarele! Care
43.9
Cap. 41.21, 22, 26.

dintre ele poate spune aceasta, sau ne face să auzim cele de mai înainte? Să‐și aducă martorii lor, ca să se îndreptățească; sau să audă și să zică: Este adevăr! 10Voi
43.10
Cap. 44.8.

sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și
43.10
Cap. 42.1;
55.4
robul meu, pe care l‐am ales: ca să cunoașteți și sa mă credeți și să înțelegeți că eu sunt Același. Înainte
43.10
Cap. 41.4;
44.6
de mine n‐a fost întocmit niciun Dumnezeu, nici după mine nu va fi. 11Eu, eu sunt
43.11
Cap. 45.21.
Osea 13.4
Domnul și afară de mine nu este mântuitor. 12Eu am spus și am mântuit și am arătat când niciun dumnezeu străin
43.12
Deut. 32.16Ps. 81.9
nu era încă între voi; și voi
43.12
Cap. 44.8. Vers. 10.

sunteți martorii mei, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. 13Da, de când
43.13
Ps. 90.2In. 8.58
a fost zi, eu sunt Același, și nu este cine să scape din mâna mea: Voi lucra și cine va împiedeca
43.13
Iov 9.12
? 14Așa zice Domnul, Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: Pentru voi am trimis la Babilon și voi coborî pe toți ai lor ca fugari, chiar pe Haldei al căror strigăt se aude în corăbii. 15Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Ziditorul lui Israel, Împăratul vostru. 16Așa zice Domnul, care face
43.16
Ex. 14.16,22Ps. 77.19
o cale în mare și o cărare
43.16
Ios. 3.13,16
în apele cele puternice, 17care scoate
43.17
Ex. 14.4‐9,25
carul și calul, oștirea și pe cei tari; sunt culcați jos împreună, nu se vor scula; se trec, s‐au stins ca mucul. 18Nu vă
43.18
Ier. 16.14
23.7
aduceți aminte de cele de mai înainte și nu vă gândiți la cele din vechime. 19Iată, eu fac un
43.19
2 Cor. 5.17Ap. 21.5
lucru nou: acum se va ivi; nu‐l veți cunoaște? Voi face
43.19
Ex. 17.6Num. 20.11Deut. 8.15Ps. 78.16
un drum în pustie și râuri în pustietate. 20Fiara câmpului mă va slăvi, șacalii și struții, căci voi da
43.20
Cap. 48.21.

ape în pustie și râuri în pustietate: ca să adăp poporul meu, pe alesul meu. 21Mi‐am întocmit pe
43.21
Ps. 102.18Lc. 1.74,75Ef. 1.5,6
poporul acesta; ei vor vesti lauda mea. 22Dar tu, Iacove, nu m‐ai chemat, căci te‐ai obosit
43.22
Mal. 1.13
de mine, Israele. 23Nu
43.23
Amos 5.25
mi‐ai adus mieii arderilor de tot ale tale, nici nu m‐ai slăvit cu jertfele tale. Eu nu te‐am îngreuiat cu un dar de mâncare, nici nu te‐am obosit cu tămâie. 24Tu n‐ai cumpărat pentru mine cu argint trestie mirositoare, nici nu m‐ai îndestulat cu grăsimea jertfelor tale; ci m‐ai îngreuiat cu păcatele tale, m‐ai obosit
43.24
Cap. 1.14.
Mal. 2.17
cu nelegiuirile tale. 25Eu, eu sunt cel ce‐ți șterge
43.25
Cap. 44.22;
48.9Ier. 50.20Fapte. 3.19
fărădelegile, pentru
43.25
Ezec. 36.22
mine, și
43.25
Cap. 1.18.
Ier. 31.34
nu‐mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. 26Adu‐mi aminte să ne judecăm împreună. Vorbește tu însuți, ca să te îndreptățești. 27Cel dintâi tată al tău a păcătuit și tâlcuitorii tăi s‐au răzvrătit împotriva mea. 28De aceea eu am pângărit
43.28
Cap. 47.6.
Plâng. 2.2,6,7
pe mai marii sfântului locaș și am
43.28
Ps. 79.4Ier. 24.9Dan. 9.11Zah. 8.13
dat pe Iacov blestemului și pe Israel ocării.