Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
44

Vărsarea Duhului și harului

441Și acum, ascultă, Iacove

44.1
Vers. 21. Cap. 41.8;
43.1Ier. 30.10
46.27,28
, robul meu, și tu, Israele, pe care te‐am ales: 2Așa zice Domnul care
44.2
Cap. 43.1, 7.

te‐a făcut și te‐a întocmit din pântece, cel ce te ajută: Nu te teme, robul meu, Iacov, și tu, Ieșurun
44.2
Deut. 32.15
, pe care te‐am ales. 3Căci voi turna
44.3
Cap. 35.7.
Ioel 2.28In. 7.38Fapte. 2.18
apă pe cel ce este însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste urmașii tăi: 4Și vor răsări printre iarbă ca sălciile lângă pâraiele de apă. 5Unul va zice: Eu sunt al Domnului. Și altul se va numi cu numele lui Iacov. Și un altul va scrie cu mâna sa: Al Domnului! Și se va numi cu numele lui Israel. 6Așa zice Domnul, Împăratul lui Israel, și
44.6
Vers. 24. Cap. 43.1, 14.

Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: Eu
44.6
Cap. 41.4;
48.12Ap. 1.8,17
22.13
sunt cel dintâi și eu sunt cel din urmă și afară de mine nu este Dumnezeu. 7Și cine
44.7
Cap. 41.4, 22;
45.21
ca mine va chema și va spune, și o va înșira pentru mine, de când am rânduit pe poporul cel vechi? Să spună ei lucrurile viitoare și cele ce se vor întâmpla. 8Nu te teme nici nu te înspăimânta! Oare
44.8
Cap. 41.22.

nu te‐am înștiințat eu de atunci și n‐am spus? Și voi
44.8
Cap. 43.10, 12.

sunteți martorii mei. Este oare alt Dumnezeu afară de mine? Da, nu
44.8
Deut. 4.35,391 Sam. 2.22 Sam. 22.32
este nicio Stâncă: eu nu cunosc niciuna. 9Ceice
44.9
Cap. 41.24, 29.

întocmesc un chip cioplit, toți sunt deșertăciune și lucrurile în care se desfată nu folosesc; ei înșiși sunt martorii lor, că nu
44.9
Ps. 115.4
văd, nici nu cunosc, ca să se rușineze. 10Cine a întocmit un dumnezeu sau un chip cioplit turnat, care nu
44.10
Ier. 10.5Hab. 2.18
este de niciun folos? 11Iată, toți tovarășii lui vor fi rușinați
44.11
Ps. 97.745.16
și meșterii lui sunt doar oameni. Să se adune toți împreună, să se scoale: se vor teme, se vor rușina împreună. 12Fierarul
44.12
Cap. 40.19;
41.6Ier. 10.3
are un foarfece și lucrează cu cărbuni și‐l fățuiește cu ciocanele și‐l lucrează cu brațul său cel tare; dar e flămând și tăria lui slăbește; nu bea apă și obosește. 13Lemnarul întinde dreptarul, îl înseamnă cu condeiul, îl netezește cu linia, îl înseamnă cu compasul și‐l face după chipul unui om, după frumusețea de om ca să locuiască într‐o casă. 14Iși taie cedrii, își ia un gorun și un stejar, și‐l întărește pentru sine din copacii pădurii: sădește un brad și ploaia îl face să crească. 15Și va sluji omului la ars și ia din el și se încălzește; da, îl aprinde și coace pâine: și face și un dumnezeu și i se închină. Îl face chip cioplit și cade jos înaintea lui! 16O parte din el o arde în foc; cu o parte din el mănâncă apoi carne; frige friptură și se satură și se încălzește și zice: Aha, m‐am încălzit, am văzut focul. 17Și cu rămășița din el face un dumnezeu, chiar chipul său cioplit; cade jos înaintea lui, și i se închină, și i se roagă și zice: Scapă‐mă, căci tu ești dumnezeul meu! 18Ei
44.18
Cap. 45.20.

nu cunosc și nu înțeleg: căci El le‐a tencuit
44.18
2 Tes. 2.11
ochii ca să nu vadă și inimile ca să nu înțeleagă. 19Și niciunul n‐o ia la inimă
44.19
Cap. 46.8.

, nici nu este cunoștință și înțelegere ca să zică: Am ars o parte din el în foc, și am și copt pâine pe cărbunii lui; am fript carne și am mâncat‐o: și cu rămășița din el să fac o urâciune? Să cad jos la un butuc de lemn? 20Paște cenușă: o inimă
44.20
Osea 4.12Rom. 1.212 Tes. 2.11
amăgită l‐a rătăcit ca să nu‐și poată scăpa sufletul, nici să zică: Oare nu este o minciună în dreapta mea? 21Ține minte acestea, Iacove și Israele, căci tu ești robul
44.21
Vers. 1, 2.

meu. Eu te‐am întocmit; tu ești robul meu Israele; nu vei fi uitat de mine. 22Eu am șters
44.22
Cap. 43.25.

fărădelegile tale, ca un nor gros și ca pe un nor, păcatele tale. Întoarce‐te la mine, căci eu
44.22
Cap. 43.1;
48.201 Cor. 6.201 Pet. 1.18,19
te‐am răscumpărat. 23Cântați
44.23
Ps. 69.34
96.11,1249.13Ier. 51.48Ap. 18.20
, ceruri, căci Domnul a făcut aceasta. Strigați, locurile de jos ale pământului! Izbucniți în cântare de bucurie, voi munților, pădurilor și orice copac din ele! Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov și se va slăvi în Israel. 24Așa zice Domnul, Răscumpărătorul
44.24
Cap. 43.14. Vers. 6.

tău, și cel ce
44.24
Cap. 43.1.

te‐a întocmit din pântece: Eu sunt Domnul, care a făcut toate; care
44.24
Iov 9.8Ps. 104.242.5
45.12
51.13
singur a întins cerurile, care prin mine însumi am lățit pământul; 25care zădărnicește
44.25
Cap. 47.13.

semnele mincinoșilor
44.25
Ier. 50.36
și face pe ghicitori nebuni, care întoarce înapoi pe cei înțelepți și
44.25
1 Cor. 1.20
le prostește cunoștința; 26care
44.26
Zah. 1.6
întărește cuvântul robului său și împlinește sfatul solilor săi; care zice Ierusalimului: Vei fi locuit! Și cetăților lui Iuda: Veți fi zidite și le voi ridica dărâmăturile; 27care
44.27
Ier. 50.38
51.32,36
zice adâncului: Usucă‐te și‐ți voi seca râurile; 28care zice despre Cir: El este păstorul meu și el va îndeplini toată plăcerea mea. Și care zice Ierusalimului: Vei fi
44.28
2 Cron. 36.22,23Ezra 1.1
zidit. Și templului: Ți se vor pune temeliile.