Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
45

Cir, unealta Domnului

451Așa zice Domnul către unsul său, către Cir, a cărui dreaptă

45.1
Cap. 41.13.

am ținut‐o ca să supun popoarele înaintea lui și voi dezlega coapsele împăraților ca să deschid ușile înaintea lui și porțile nu
45.1
Cap. 41.2.
Dan. 5.30
se vor închide: 2Voi merge înaintea ta și voi
45.2
Cap. 40.4.

netezi locurile ridicate: voi sfărâma
45.2
Ps. 107.16
ușile de aramă, și voi tăia în două zăvoarele de fier; 3și‐ți voi da visteriile întunericului și avuțiile ascunse ale locurilor tainice ca
45.3
Cap. 41.23.

să cunoști că eu, Domnul, care te chem pe
45.3
Ex. 33.12,17
nume, sunt Dumnezeul lui Israel. 4Pentru Iacov
45.4
Cap. 44.1.

, robul meu, și Israel, alesul meu, te‐am chemat pe numele tău, te‐am numit cu drag, deși
45.4
1 Tes. 4.5
nu m‐ai cunoscut. 5Eu sunt
45.5
Deut. 4.35,39
32.39
Domnul și
45.5
Vers. 14, 18, 21, 22.

nu este altul. Afară de mine nu este Dumnezeu. Eu
45.5
Ps. 18.32,39
te‐am încins deși nu m‐ai cunoscut; 6ca
45.6
Ps. 102.15Mal. 1.11
să cunoască cei de la răsăritul soarelui și de la apus că nu este altul afară de mine. Eu sunt Domnul și nu este altul. 7Eu întocmesc lumina și fac întunericul, eu fac pacea și fac răul
45.7
Amos 3.6
: eu Domnul fac toate acestea. 8Picurați
45.8
Ps. 72.3
85.11
de sus, ceruri! Și norii să verse dreptatea! Să se deschidă pământul și să nască mântuirea și cu ea să răsară dreptatea împreună! Eu, Domnul, am făcut. 9Vai de cel ce se ceartă cu Făcătorul
45.9
Cap. 64.8.

său! Un hârb între hârburile țărânii! Va zice lutul
45.9
Cap. 29.16.
Ier. 18.6Rom. 9.20
oare către cel ce‐l întocmește: Ce faci? Sau făptura ta: El n‐are mâini? 10Vai de cel ce zice tatălui său: Ce naști? Sau către femeie: Cu ce ești în dureri? 11Așa zice Domnul, Sfântul lui Israel și Făcătorul său: Întrebați‐mă de cele viitoare: de fiii
45.11
Ier. 31.9
mei și porunciți‐mi despre lucrul
45.11
Is. 29.23
mâinilor mele. 12Eu
45.12
Cap. 42.5.
Ier. 27.5
am întocmit pământul și am
45.12
Gen. 1.26,27
făcut pe om pe el. Eu, chiar mâinile mele au întins cerurile și am poruncit să fie toată
45.12
Gen. 2.1
oștirea lor. 13Eu
45.13
Cap. 41.2.

l‐am sculat în dreptate și voi face toate căile lui drepte. El va zidi
45.13
2 Cron. 36.22,23Ezra 1.1
cetatea mea și va da drumul prinșilor mei, nu pentru
45.13
Cap. 52.3.
Rom. 3.24
preț nici pentru plată, zice Domnul oștirilor. 14Așa zice Domnul: Bogăția
45.14
Ps. 68.31
72.10,11Zah. 8.22,23
Egiptului și marfa Etiopiei și a Sabeenilor, bărbați de statură, vor trece la tine și vor fi ale tale; vor merge după tine; vor trece în lanțuri
45.14
Ps. 149.8
și ți se vor pleca, și îți vor face cerere, zicând: Cu adevărat
45.14
1 Cor. 14.25
în tine este Dumnezeu și nu
45.14
Vers. 5.

este altul, nu este alt Dumnezeu! 15Cu adevărat tu ești un Dumnezeu care
45.15
Ps. 44.24
te ascunzi, o Dumnezeul lui Israel, Mântuitorul!… 16Se vor rușina și vor roși cu toții, vor ajunge de rușine împreună, făcătorii
45.16
Cap. 44.11.

de idoli. 17Dar
45.17
Cap. 26.4. Vers. 25.
Rom. 11.26
Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Nu vă veți rușina nici nu veți roși în veci de veci. 18Căci așa zice Domnul care a făcut cerurile, Dumnezeu însuși care
45.18
Cap. 42.5.

a întocmit pământul și l‐a făcut și l‐a întemeiat. Nu l‐a făcut pustiu, ci l‐a întocmit ca să fie locuit: eu
45.18
Vers. 5.

sunt Domnul și nu este altul. 19N‐am vorbit în ascuns, în
45.19
Deut. 30.11
vreun loc întunecos al pământului. N‐am zis seminței lui Iacov: Căutați‐mă în zadar. Eu
45.19
Ps. 19.8
119.137,138
, Domnul, vorbesc dreptate, spun lucruri care sunt drepte. 20Adunați‐vă și veniți! Apropiați‐vă împreună, voi cei scăpați ai neamurilor! Sunt
45.20
Cap. 44.17, 18, 19;
46.7
48.7Rom. 1.22,23
fără pricepere cei ce poartă lemnul chipului lor cioplit și se roagă la un dumnezeu care nu‐i poate
45.20
Cap. 41.22;
43.9
44.7
46.10
48.14
mântui. 21Spuneți și aduceți‐i încoace; da, să se sfătuiască împreună. Cine a arătat aceasta din vechime? Cine a spus‐o de mult? Oare nu eu, Domnul? Și nu
45.21
Vers. 5, 14, 18. Cap. 44.8;
46.9
48.3
este alt Dumnezeu afară de mine: un Dumnezeu drept și un mântuitor; nu este altul afară de mine. 22Priviți
45.22
Ps. 22.27
65.5
la mine și fiți mântuiți toate marginile pământului! Căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. 23Pe
45.23
Gen. 22.16Evr. 6.13
mine însumi m‐am jurat, cuvântul a ieșit din gura mea în dreptate și nu se va întoarce: că orice
45.23
Rom. 14.11Fil. 2.10
genunchi se va pleca înaintea mea și orice
45.23
Gen. 31.53Deut. 6.13Ps. 63.11
limbă va jura 24și se va zice de mine: Numai în Domnul este dreptate
45.24
Ier. 23.51 Cor. 1.30
și putere. La el vor veni și toți
45.24
Cap. 41.11.

cei ce se aprind împotriva lui se vor rușina. 25În
45.25
Vers. 17.

Domnul va fi îndreptățită
45.25
1 Cor. 1.31
și se va slăvi toată sămânța lui Israel.