Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
44

Vărsarea Duhului și harului

441Și acum, ascultă, Iacove

44.1
Vers. 21. Cap. 41.8;
, robul meu, și tu, Israele, pe care te‐am ales: 2Așa zice Domnul care
44.2
Cap. 43.1, 7.
te‐a făcut și te‐a întocmit din pântece, cel ce te ajută: Nu te teme, robul meu, Iacov, și tu, Ieșurun
44.2
Deut. 32.15
, pe care te‐am ales. 3Căci voi turna
44.3
Cap. 35.7.
apă pe cel ce este însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste urmașii tăi: 4Și vor răsări printre iarbă ca sălciile lângă pâraiele de apă. 5Unul va zice: Eu sunt al Domnului. Și altul se va numi cu numele lui Iacov. Și un altul va scrie cu mâna sa: Al Domnului! Și se va numi cu numele lui Israel. 6Așa zice Domnul, Împăratul lui Israel, și
44.6
Vers. 24. Cap. 43.1, 14.
Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: Eu
44.6
Cap. 41.4;
sunt cel dintâi și eu sunt cel din urmă și afară de mine nu este Dumnezeu. 7Și cine
44.7
Cap. 41.4, 22;
ca mine va chema și va spune, și o va înșira pentru mine, de când am rânduit pe poporul cel vechi? Să spună ei lucrurile viitoare și cele ce se vor întâmpla. 8Nu te teme nici nu te înspăimânta! Oare
44.8
Cap. 41.22.
nu te‐am înștiințat eu de atunci și n‐am spus? Și voi
44.8
Cap. 43.10, 12.
sunteți martorii mei. Este oare alt Dumnezeu afară de mine? Da, nu
44.8
Deut. 4.35,391 Sam. 2.22 Sam. 22.32
este nicio Stâncă: eu nu cunosc niciuna. 9Ceice
44.9
Cap. 41.24, 29.
întocmesc un chip cioplit, toți sunt deșertăciune și lucrurile în care se desfată nu folosesc; ei înșiși sunt martorii lor, că nu
44.9
Ps. 115.4
văd, nici nu cunosc, ca să se rușineze. 10Cine a întocmit un dumnezeu sau un chip cioplit turnat, care nu
44.10
Ier. 10.5Hab. 2.18
este de niciun folos? 11Iată, toți tovarășii lui vor fi rușinați
44.11
Ps. 97.745.16
și meșterii lui sunt doar oameni. Să se adune toți împreună, să se scoale: se vor teme, se vor rușina împreună. 12Fierarul
44.12
Cap. 40.19;
are un foarfece și lucrează cu cărbuni și‐l fățuiește cu ciocanele și‐l lucrează cu brațul său cel tare; dar e flămând și tăria lui slăbește; nu bea apă și obosește. 13Lemnarul întinde dreptarul, îl înseamnă cu condeiul, îl netezește cu linia, îl înseamnă cu compasul și‐l face după chipul unui om, după frumusețea de om ca să locuiască într‐o casă. 14Iși taie cedrii, își ia un gorun și un stejar, și‐l întărește pentru sine din copacii pădurii: sădește un brad și ploaia îl face să crească. 15Și va sluji omului la ars și ia din el și se încălzește; da, îl aprinde și coace pâine: și face și un dumnezeu și i se închină. Îl face chip cioplit și cade jos înaintea lui! 16O parte din el o arde în foc; cu o parte din el mănâncă apoi carne; frige friptură și se satură și se încălzește și zice: Aha, m‐am încălzit, am văzut focul. 17Și cu rămășița din el face un dumnezeu, chiar chipul său cioplit; cade jos înaintea lui, și i se închină, și i se roagă și zice: Scapă‐mă, căci tu ești dumnezeul meu! 18Ei
44.18
Cap. 45.20.
nu cunosc și nu înțeleg: căci El le‐a tencuit
44.18
2 Tes. 2.11
ochii ca să nu vadă și inimile ca să nu înțeleagă. 19Și niciunul n‐o ia la inimă
44.19
Cap. 46.8.
, nici nu este cunoștință și înțelegere ca să zică: Am ars o parte din el în foc, și am și copt pâine pe cărbunii lui; am fript carne și am mâncat‐o: și cu rămășița din el să fac o urâciune? Să cad jos la un butuc de lemn? 20Paște cenușă: o inimă
44.20
Osea 4.12Rom. 1.212 Tes. 2.11
amăgită l‐a rătăcit ca să nu‐și poată scăpa sufletul, nici să zică: Oare nu este o minciună în dreapta mea? 21Ține minte acestea, Iacove și Israele, căci tu ești robul
44.21
Vers. 1, 2.
meu. Eu te‐am întocmit; tu ești robul meu Israele; nu vei fi uitat de mine. 22Eu am șters
44.22
Cap. 43.25.
fărădelegile tale, ca un nor gros și ca pe un nor, păcatele tale. Întoarce‐te la mine, căci eu
44.22
Cap. 43.1;
te‐am răscumpărat. 23Cântați
44.23
Ps. 69.34
96.11,1249.13Ier. 51.48Ap. 18.20
, ceruri, căci Domnul a făcut aceasta. Strigați, locurile de jos ale pământului! Izbucniți în cântare de bucurie, voi munților, pădurilor și orice copac din ele! Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov și se va slăvi în Israel. 24Așa zice Domnul, Răscumpărătorul
44.24
Cap. 43.14. Vers. 6.
tău, și cel ce
44.24
Cap. 43.1.
te‐a întocmit din pântece: Eu sunt Domnul, care a făcut toate; care
44.24
Iov 9.8Ps. 104.242.5
45.12
51.13
singur a întins cerurile, care prin mine însumi am lățit pământul; 25care zădărnicește
44.25
Cap. 47.13.
semnele mincinoșilor
44.25
Ier. 50.36
și face pe ghicitori nebuni, care întoarce înapoi pe cei înțelepți și
44.25
1 Cor. 1.20
le prostește cunoștința; 26care
44.26
Zah. 1.6
întărește cuvântul robului său și împlinește sfatul solilor săi; care zice Ierusalimului: Vei fi locuit! Și cetăților lui Iuda: Veți fi zidite și le voi ridica dărâmăturile; 27care
44.27
Ier. 50.38
51.32,36
zice adâncului: Usucă‐te și‐ți voi seca râurile; 28care zice despre Cir: El este păstorul meu și el va îndeplini toată plăcerea mea. Și care zice Ierusalimului: Vei fi
44.28
2 Cron. 36.22,23Ezra 1.1
zidit. Și templului: Ți se vor pune temeliile.

45

Cir, unealta Domnului

451Așa zice Domnul către unsul său, către Cir, a cărui dreaptă

45.1
Cap. 41.13.
am ținut‐o ca să supun popoarele înaintea lui și voi dezlega coapsele împăraților ca să deschid ușile înaintea lui și porțile nu
45.1
Cap. 41.2.
se vor închide: 2Voi merge înaintea ta și voi
45.2
Cap. 40.4.
netezi locurile ridicate: voi sfărâma
45.2
Ps. 107.16
ușile de aramă, și voi tăia în două zăvoarele de fier; 3și‐ți voi da visteriile întunericului și avuțiile ascunse ale locurilor tainice ca
45.3
Cap. 41.23.
să cunoști că eu, Domnul, care te chem pe
45.3
Ex. 33.12,17
nume, sunt Dumnezeul lui Israel. 4Pentru Iacov
45.4
Cap. 44.1.
, robul meu, și Israel, alesul meu, te‐am chemat pe numele tău, te‐am numit cu drag, deși
45.4
1 Tes. 4.5
nu m‐ai cunoscut. 5Eu sunt
45.5
Deut. 4.35,39
32.39
Domnul și
45.5
Vers. 14, 18, 21, 22.
nu este altul. Afară de mine nu este Dumnezeu. Eu
45.5
Ps. 18.32,39
te‐am încins deși nu m‐ai cunoscut; 6ca
45.6
Ps. 102.15Mal. 1.11
să cunoască cei de la răsăritul soarelui și de la apus că nu este altul afară de mine. Eu sunt Domnul și nu este altul. 7Eu întocmesc lumina și fac întunericul, eu fac pacea și fac răul
45.7
Amos 3.6
: eu Domnul fac toate acestea. 8Picurați
45.8
Ps. 72.3
85.11
de sus, ceruri! Și norii să verse dreptatea! Să se deschidă pământul și să nască mântuirea și cu ea să răsară dreptatea împreună! Eu, Domnul, am făcut. 9Vai de cel ce se ceartă cu Făcătorul
45.9
Cap. 64.8.
său! Un hârb între hârburile țărânii! Va zice lutul
45.9
Cap. 29.16.
oare către cel ce‐l întocmește: Ce faci? Sau făptura ta: El n‐are mâini? 10Vai de cel ce zice tatălui său: Ce naști? Sau către femeie: Cu ce ești în dureri? 11Așa zice Domnul, Sfântul lui Israel și Făcătorul său: Întrebați‐mă de cele viitoare: de fiii
45.11
Ier. 31.9
mei și porunciți‐mi despre lucrul
45.11
Is. 29.23
mâinilor mele. 12Eu
45.12
Cap. 42.5.
am întocmit pământul și am
45.12
Gen. 1.26,27
făcut pe om pe el. Eu, chiar mâinile mele au întins cerurile și am poruncit să fie toată
45.12
Gen. 2.1
oștirea lor. 13Eu
45.13
Cap. 41.2.
l‐am sculat în dreptate și voi face toate căile lui drepte. El va zidi
45.13
2 Cron. 36.22,23Ezra 1.1
cetatea mea și va da drumul prinșilor mei, nu pentru
45.13
Cap. 52.3.
preț nici pentru plată, zice Domnul oștirilor. 14Așa zice Domnul: Bogăția
45.14
Ps. 68.31
72.10,11Zah. 8.22,23
Egiptului și marfa Etiopiei și a Sabeenilor, bărbați de statură, vor trece la tine și vor fi ale tale; vor merge după tine; vor trece în lanțuri
45.14
Ps. 149.8
și ți se vor pleca, și îți vor face cerere, zicând: Cu adevărat
45.14
1 Cor. 14.25
în tine este Dumnezeu și nu
45.14
Vers. 5.
este altul, nu este alt Dumnezeu! 15Cu adevărat tu ești un Dumnezeu care
45.15
Ps. 44.24
te ascunzi, o Dumnezeul lui Israel, Mântuitorul!… 16Se vor rușina și vor roși cu toții, vor ajunge de rușine împreună, făcătorii
45.16
Cap. 44.11.
de idoli. 17Dar
45.17
Cap. 26.4. Vers. 25.
Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Nu vă veți rușina nici nu veți roși în veci de veci. 18Căci așa zice Domnul care a făcut cerurile, Dumnezeu însuși care
45.18
Cap. 42.5.
a întocmit pământul și l‐a făcut și l‐a întemeiat. Nu l‐a făcut pustiu, ci l‐a întocmit ca să fie locuit: eu
45.18
Vers. 5.
sunt Domnul și nu este altul. 19N‐am vorbit în ascuns, în
45.19
Deut. 30.11
vreun loc întunecos al pământului. N‐am zis seminței lui Iacov: Căutați‐mă în zadar. Eu
45.19
Ps. 19.8
119.137,138
, Domnul, vorbesc dreptate, spun lucruri care sunt drepte. 20Adunați‐vă și veniți! Apropiați‐vă împreună, voi cei scăpați ai neamurilor! Sunt
45.20
Cap. 44.17, 18, 19;
fără pricepere cei ce poartă lemnul chipului lor cioplit și se roagă la un dumnezeu care nu‐i poate
45.20
Cap. 41.22;
mântui. 21Spuneți și aduceți‐i încoace; da, să se sfătuiască împreună. Cine a arătat aceasta din vechime? Cine a spus‐o de mult? Oare nu eu, Domnul? Și nu
45.21
Vers. 5, 14, 18. Cap. 44.8;
este alt Dumnezeu afară de mine: un Dumnezeu drept și un mântuitor; nu este altul afară de mine. 22Priviți
45.22
Ps. 22.27
65.5
la mine și fiți mântuiți toate marginile pământului! Căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. 23Pe
45.23
Gen. 22.16Evr. 6.13
mine însumi m‐am jurat, cuvântul a ieșit din gura mea în dreptate și nu se va întoarce: că orice
45.23
Rom. 14.11Fil. 2.10
genunchi se va pleca înaintea mea și orice
45.23
Gen. 31.53Deut. 6.13Ps. 63.11
limbă va jura 24și se va zice de mine: Numai în Domnul este dreptate
45.24
Ier. 23.51 Cor. 1.30
și putere. La el vor veni și toți
45.24
Cap. 41.11.
cei ce se aprind împotriva lui se vor rușina. 25În
45.25
Vers. 17.
Domnul va fi îndreptățită
45.25
1 Cor. 1.31
și se va slăvi toată sămânța lui Israel.

46

Răsturnarea idolilor din Babilon

461Bel s‐a plecat

46.1
Cap. 21.9.
, Nebo s‐a încovoiat. Idolii lor sunt pe dobitoace și pe vite. Lucrurile pe care le purtați sunt încărcate, sunt o sarcină
46.1
Ier. 10.5
pentru dobitocul ostenit. 2Ele se încovoaie, se pleacă jos împreună: n‐au putut scăpa sarcina și ele
46.2
Ier. 48.7
înșile sunt duse în prinsoare. 3Ascultați‐mă, casă a lui Iacov, și toată rămășița casei lui Israel, care ați fost purtați de mine din pântece și care
46.3
Ex. 17.4Deut. 1.31
32.11Ps. 71.6
ați fost purtați din sân: 4Până la bătrânețe eu
46.4
Ps. 102.27Mal. 3.6
sunt Același și până la peri cărunți eu vă voi purta. Eu v‐am făcut și eu vă voi
46.4
Ps. 48.14
71.18
duce; da, vă voi purta și vă voi scăpa. 5Cu
46.5
Cap. 40.18, 25.
cine mă veți asemăna și mă veți face deopotrivă, sau mă veți pune alături ca să fim deopotrivă? — 6Ei
46.6
Cap. 40.19;
varsă aur din sac și cântăresc argint în cumpănă; tocmesc un argintar și el îi face un dumnezeu: ei cad jos și se închină. 7Îl
46.7
Ier. 10.5
ridică pe umeri, îl poartă și‐l așază la locul său și el stă acolo. Nu se mișcă din locul său și dacă strigă
46.7
Cap. 45.20.
cineva către el, nu răspunde, nu‐l mântuiește din strâmtorare. 8Aduceți‐vă
46.8
Cap. 44.19;
aminte de aceasta și arătați‐vă bărbați. Luați la inimă, voi cei fărădelege. 9Aduceți‐vă
46.9
Deut. 32.7
aminte de cele de mai înainte, din vechime, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul
46.9
Cap. 45.5, 21.
; Eu sunt Dumnezeu și nu este nimeni asemenea mie! 10Care
46.10
Cap. 45.21.
din început spun sfârșitul și din vremuri străvechi cele nefăcute încă, zicând: Sfatul
46.10
Ps. 33.11Prov. 19.21
21.30Fapte. 5.39Evr. 6.17
meu va sta și voi face toată plăcerea mea, 11chemând pasărea răpitoare de la
46.11
Cap. 41.2, 25.
răsărit, pe bărbatul sfatului
46.11
Cap. 44.28;
meu dintr‐o țară depărtată. Da, am
46.11
Num. 23.19
vorbit și o voi împlini, am cugetat‐o și o voi și face. 12Ascultați‐mă, voi cei tari
46.12
Ps. 76.5
la inimă, cei depărtați
46.12
Rom. 10.3
de dreptate! 13Eu apropii
46.13
Cap. 51.5.
dreptatea mea; nu
46.13
Hab. 2.3
va fi departe și mântuirea
46.13
Cap. 62.11.
mea nu va întârzia. Și voi da mântuire în Sion și lui Israel slava mea.