Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
46

Răsturnarea idolilor din Babilon

461Bel s‐a plecat

46.1
Cap. 21.9.
Ier. 50.2
51.44
, Nebo s‐a încovoiat. Idolii lor sunt pe dobitoace și pe vite. Lucrurile pe care le purtați sunt încărcate, sunt o sarcină
46.1
Ier. 10.5
pentru dobitocul ostenit. 2Ele se încovoaie, se pleacă jos împreună: n‐au putut scăpa sarcina și ele
46.2
Ier. 48.7
înșile sunt duse în prinsoare. 3Ascultați‐mă, casă a lui Iacov, și toată rămășița casei lui Israel, care ați fost purtați de mine din pântece și care
46.3
Ex. 17.4Deut. 1.31
32.11Ps. 71.6
ați fost purtați din sân: 4Până la bătrânețe eu
46.4
Ps. 102.27Mal. 3.6
sunt Același și până la peri cărunți eu vă voi purta. Eu v‐am făcut și eu vă voi
46.4
Ps. 48.14
71.18
duce; da, vă voi purta și vă voi scăpa. 5Cu
46.5
Cap. 40.18, 25.

cine mă veți asemăna și mă veți face deopotrivă, sau mă veți pune alături ca să fim deopotrivă? — 6Ei
46.6
Cap. 40.19;
41.6
44.12,19Ier. 10.4
varsă aur din sac și cântăresc argint în cumpănă; tocmesc un argintar și el îi face un dumnezeu: ei cad jos și se închină. 7Îl
46.7
Ier. 10.5
ridică pe umeri, îl poartă și‐l așază la locul său și el stă acolo. Nu se mișcă din locul său și dacă strigă
46.7
Cap. 45.20.

cineva către el, nu răspunde, nu‐l mântuiește din strâmtorare. 8Aduceți‐vă
46.8
Cap. 44.19;
47.4
aminte de aceasta și arătați‐vă bărbați. Luați la inimă, voi cei fărădelege. 9Aduceți‐vă
46.9
Deut. 32.7
aminte de cele de mai înainte, din vechime, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul
46.9
Cap. 45.5, 21.

; Eu sunt Dumnezeu și nu este nimeni asemenea mie! 10Care
46.10
Cap. 45.21.

din început spun sfârșitul și din vremuri străvechi cele nefăcute încă, zicând: Sfatul
46.10
Ps. 33.11Prov. 19.21
21.30Fapte. 5.39Evr. 6.17
meu va sta și voi face toată plăcerea mea, 11chemând pasărea răpitoare de la
46.11
Cap. 41.2, 25.

răsărit, pe bărbatul sfatului
46.11
Cap. 44.28;
45.13
meu dintr‐o țară depărtată. Da, am
46.11
Num. 23.19
vorbit și o voi împlini, am cugetat‐o și o voi și face. 12Ascultați‐mă, voi cei tari
46.12
Ps. 76.5
la inimă, cei depărtați
46.12
Rom. 10.3
de dreptate! 13Eu apropii
46.13
Cap. 51.5.
Rom. 1.17
3.21
dreptatea mea; nu
46.13
Hab. 2.3
va fi departe și mântuirea
46.13
Cap. 62.11.

mea nu va întârzia. Și voi da mântuire în Sion și lui Israel slava mea.