Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
47

Pieirea îndârjitului Babilon

471Coboară‐te

47.1
Ier. 48.18
și șezi
47.1
Cap. 3.26.

în țărână, fecioară, fată a Babilonului! Șezi pe pământ, fără scaun de domnie, fată a Haldeilor! Căci nu te vei mai numi plăpândă și gingașă. 2Ia
47.2
Ex. 11.5Jud. 16.21Mat. 24.41
râșnița și râșnește făină! Ridică‐ți mahrama, suflecă‐ți poalele! Dezgolește‐ți șoldul, treci râurile! 3Goliciunea
47.3
Cap. 3.17;
20.4Ier. 13.22,26Naum 3.5
ta se va dezgoli, da, rușinea ta se va vedea. Voi face răzbunare
47.3
Rom. 12.19
și nu voi cruța pe nimeni. 4Răscumpărătorul nostru, Domnul oștirilor
47.4
Cap. 43.3, 14.
Ier. 50.34
este numele lui, Sfântul lui Israel. 5Șezi tăcând
47.5
1 Sam. 2.9
și intră în întuneric, fată a Haldeilor! Căci
47.5
Vers. 7. Cap. 13.19.
Dan. 2.37
nu te vei mai numi Doamna împărățiilor. 6M‐am
47.6
2 Sam. 24.142 Cron. 28.9Zah. 1.15
mâniat pe poporul meu, am pângărit
47.6
Cap. 43.28.

moștenirea mea și i‐am dat în mâna ta; tu nu le‐ai arătat îndurare. Ai îngreuiat
47.6
Deut. 28.50
foarte mult jugul tău asupra bătrânului 7și ai zis: Voi fi doamnă
47.7
Vers. 5.
Ap. 18.7
în veac. N‐ai luat
47.7
Cap. 46.8.

aceste lucruri în inima ta, nici
47.7
Deut. 32.29
nu ți‐ai adus aminte de sfârșitul lor. 8Acum dar ascultă aceasta, tu cea dedată plăcerilor, care locuiești fără grijă, care zici în inima ta: Eu
47.8
Vers. 10.
Țef. 2.15
sunt și nu este alta afară de mine. Nu voi ședea văduvă și nu
47.8
Ap. 18.7
voi cunoaște pierderea de copii. 9Dar amândouă
47.9
Cap. 51.19.

acestea vor veni asupra ta într‐o
47.9
1 Tes. 5.3
clipă, într‐o singură zi: pierderea de copii și văduvia. Vor veni peste tine în plinătatea lor cu toată mulțimea farmecelor tale cu tot marele
47.9
Naum 3.4
număr al descântecelor tale. 10Căci
47.10
Ps. 52.7
te‐ai încrezut în răutatea ta. Ai zis
47.10
Cap. 29.15.
Ezec. 8.12
9.9
: Nu mă vede nimeni. Înțelepciunea ta și cunoștința ta te‐au amăgit și
47.10
Vers. 8.

ai zis în inima ta: Eu sunt și nu este alta afară de mine! 11De aceea va veni răul peste tine, nu vei ști de unde se ridică; și va cădea peste tine nevoia pe care n‐o vei îndepărta și pustiirea
47.11
1 Tes. 5.3
pe care n‐ai bănuit‐o va veni peste tine deodată. 12Stai acum cu descântecele tale și cu mulțimea farmecelor tale, cu care te‐ai muncit din tinerețea ta. Poate vei trage vreun folos din ele, poate vei băga groază. 13Ești obosită
47.13
Cap. 57.10.

de mulțimea sfaturilor tale. Să se scoale acum și să te mântuiască cei ce
47.13
Cap. 44.25.
Dan. 2.2
împart cerurile, privitorii stelelor, care prezic după lunile noi cele ce vor veni peste tine! 14Iată, vor fi ca miriștea
47.14
Naum 1.10Mal. 4.1
: focul îi va arde. Nu vor putea să se izbăvească de sub puterea flăcării: nu va fi cărbune la care să se încălzească, nici foc ca să stea înaintea lui. 15Așa îți vor fi aceia cu
47.15
Ap. 18.11
care te‐ai ostenit, cu care ai negustorit din tinerețea ta. Fiecare se va trage la o parte, nu este nimeni să te mântuiască.