Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
49

Lumina neamurilor

491Ascultați‐mă

49.1
Cap. 41.1.

, ostroave! Și auziți popoare îndepărtate! Domnul
49.1
Vers. 5.
Ier. 1.5Mat. 1.20,24Lc. 1.15,31In. 10.36Gal. 1.15
m‐a chemat din pântece; din măruntaiele mamei mele a pomenit de numele meu 2și mi‐a făcut gura
49.2
Cap. 11.1;
51.16Osea 6.5Evr. 4.12Ap. 1.16
ca o sabie ascuțită. M‐a ascuns sub
49.2
Cap. 51.16.

umbra mâinii sale și m‐a făcut o
49.2
Ps. 45.5
săgeată poleită; m‐a ascuns în tolba sa. 3Și mi‐a zis: Tu ești robul
49.3
Cap. 42.1.
Zah. 3.8
meu, Israele, în
49.3
Cap. 44.23.
In. 13.31
15.8Ef. 1.6
care mă voi slăvi. 4Și
49.4
Ezec. 3.19
eu am zis: În zadar m‐am ostenit, mi‐am cheltuit puterea pentru nimic și fără folos; totuși judecata mea este la Domnul și răsplătirea mea la Dumnezeul meu. 5Și acum, zice Domnul, care
49.5
Vers. 1.

m‐a întocmit din pântece ca să fiu robul lui, ca să întorc la el pe Iacov: deși Israel nu este
49.5
Mat. 23.37
strâns, voi fi slăvit în ochii Domnului și Dumnezeul meu va fi puterea mea. 6Da, el zice: Este puțin să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să întorci pe cei păstrați ai lui Israel; te voi da și ca lumină
49.6
Cap. 42.6;
60.3Lc. 2.32Fapte. 13.47
26.18
neamurilor ca să fii mântuirea mea, până la marginea pământului. 7Așa zice Domnul, Răscumpărătorul lui Israel, Sfântul său, celui pe care
49.7
Cap. 53.3.
Mat. 26.67
omul îl disprețuiește, celui pe care‐l urăște neamul slujitorului domnilor: Impărații
49.7
Ps. 72.10,11
vor vedea și se vor scula; mai marii, și ți se vor închina; pentru Domnul, care este credincios, Sfântul lui Israel, care te‐a ales. 8Așa zice Domnul: În
49.8
Ps. 69.132 Cor. 6.2
vremea primirii ți‐am răspuns și în ziua mântuirii te‐am ajutat. Și te voi păzi și te voi da
49.8
Cap. 42.6.

ca legământ poporului ca să întocmești țara, ca să‐i faci să moștenească moștenirile pustiite, 9zicând celor închiși
49.9
Cap. 42.7.
Zah. 9.12
: Ieșiți! Celor ce sunt în întuneric: Arătați‐vă! Vor paște pe căi și pășunea lor va fi pe toate înălțimile goale. 10Nu vor flămânzi
49.10
Ap. 7.16
nici nu vor înseta, nici nu‐i
49.10
Ps. 121.6
va lovi arșița nici soarele: căci cel ce are milă de ei îi va povățui și călăuzi
49.10
Ps. 23.2
pe lângă izvoarele de apă. 11Și voi
49.11
Cap. 40.4.

face toți munții mei o cale și drumurile mele se vor înălța. 12Iată
49.12
Cap. 43.5, 6.

, aceștia vor veni de departe: și iată aceștia de la miazănoapte și de la apus și aceștia din țara Sinim! 13Chiuiți
49.13
Cap. 44.23.

ceruri și bucură‐te, pământule și izbucniți în cântări, munților. Căci Domnul a mângăiat pe poporul său și va avea milă de cei strâmtorați ai săi. 14Și Sionul a zis
49.14
Cap. 40.27.

: Domnul m‐a părăsit și Domnul m‐a uitat. 15Poate
49.15
Ps. 103.13Mal. 3.17Mat. 7.11
o femeie să uite pe sugătorul ei ca să n‐aibă milă de fiul pântecelui ei
49.15
Rom. 11.29
? Chiar de vor uita acestea, eu nu te voi uita. 16Iată, te‐am săpat pe
49.16
Ex. 13.9Cânt. 8.6
palmele mâinilor mele. Zidurile tale sunt necurmat înaintea mea! 17Fiii tăi se grăbesc și
49.17
Vers. 19.

cei ce te‐au surpat și te‐au pustiit vor ieși de la tine. 18Ridică‐ți
49.18
Cap. 60.4.

în jur ochii tăi și vezi! Toți aceștia se adună împreună și vin către tine! Viu sunt eu, zice Domnul, te vei îmbrăca cu toți ca
49.18
Prov. 17.6
și cu o podoabă și te vei încinge cu ei ca o mireasă. 19Căci cât despre locurile tale pustii și ținuturile pustiite ale tale și țara ta care a fost stricată, vei
49.19
Cap. 54.1, 2.
Zah. 2.4
10.10
fi acum prea strâmt pentru locuitori și cei ce te înghițeau vor fi departe. 20Copiii
49.20
Cap. 60.4.

lipsei
49.20
Mat. 3.9Rom. 11.11,12
tale de copii vor zice la urechile tale: Locul este prea strâmt pentru mine; dă‐mi loc să locuiesc. 21Atunci vei zice în inima ta: Cine mi‐a născut pe aceștia, căci eram lipsită de copii și pustiită și surghiunită și izgonită? Și cine a crescut pe aceștia? Iată rămăsesem singură; aceștia unde erau? 22Așa
49.22
Cap. 60.4;
66.20
zice Domnul Dumnezeu: Iată, îmi voi înălța mâna către neamuri și voi ridica steagul meu către popoare și vor aduce pe fiii tăi în sân și vor aduce pe fetele tale pe umăr. 23Și împărații
49.23
Ps. 72.11
vor fi crescătorii tăi și împărătesele lor doicele tale: se vor pleca cu fețele la pământ înaintea ta și vor linge
49.23
Ps. 72.9Mica 7.17
țărâna picioarelor tale! Și vei cunoaște că eu sunt Domnul; și
49.23
Ps. 34.22Rom. 5.5
9.33
10.11
cei ce mă așteaptă nu se vor rușina. 24Se va
49.24
Mat. 12.29Lc. 11.21,22
lua oare prada de la cel tare? Și vor scăpa oare cei prinși pe drept? 25Căci așa zice Domnul: Chiar și cei prinși ai celui tare vor fi luați și prada celui groaznic va fi izbăvită: și mă voi certa cu cei ce se ceartă cu tine și voi mântui pe copiii tăi. 26Și pe cei ce te‐au apăsat îi voi
49.26
Cap. 9.20.

hrăni cu însăși carnea lor și se vor îmbăta cu însuși sângele
49.26
Ap. 14.20
16.6
lor, ca de must. Și va
49.26
Ps. 9.16
cunoaște orice carne că eu, Domnul, sunt Mântuitorul tău și Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov.