Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
50

Robul Domnului batjocorit și ajutat

501Așa zice Domnul: Unde este cartea

50.1
Deut. 24.1Ier. 3.8Osea 2.2
de despărțire a mamei voastre cu care am lăsat‐o? Sau cine este acela dintre împrumutătorii
50.1
2 Reg. 4.1Mat. 18.25
mei la care v‐am vândut? Iată pentru nelegiuirile voastre ați fost vânduți
50.1
Cap. 52.3.

și pentru fărădelegile voastre este lăsată mama voastră! 2Pentru ce am venit și nu era nimeni? Am chemat și nu era nimeni
50.2
Prov. 1.24Ier. 7.13
35.15
ca să răspundă? S‐a scurtat oare mâna
50.2
Num. 11.23
mea încât nu poate răscumpăra, sau n‐am putere să izbăvesc? Iată eu cu
50.2
Ps. 106.9Naum 1.4
mustrarea mea usuc
50.2
Ex. 14.21
marea, prefac râurile
50.2
Ios. 3.16
în pustie. Peștii
50.2
Ex. 7.18,21
lor se împut fiindcă nu e apă și mor de sete. 3Eu îmbrac
50.3
Ex. 10.21
cerurile cu întuneric și
50.3
Ap. 6.12
le fac sacul drept înveliș. 4Domnul
50.4
Ex. 4.11
Dumnezeu mi‐a dat limba ucenicului ca să știu cum să ajut cu un cuvânt pe cel
50.4
Mat. 11.28
obosit. El îmi deșteaptă dimineață după dimineață, îmi deșteaptă urechea ca să ascult, ca un ucenic. 5Domnul Dumnezeu mi‐a
50.5
Ps. 40.6,7,8
deschis urechea și n‐am fost răzvrătitor
50.5
Mat. 26.39In. 14.31Fil. 2.8Evr. 10.5
, nu m‐am dat înapoi. 6Mi‐am dat spatele
50.6
Mat. 26.67
27.26In. 18.22
celor ce mă băteau și fălcile
50.6
Plâng. 3.30
celor ce smulgeau părul. Nu mi‐am ascuns fața de batjocură și scuipat. 7Căci Domnul Dumnezeu mă va ajuta. De aceea nu m‐am rușinat; de aceea mi‐am făcut
50.7
Ezec. 3.8,9
fața ca o cremene și știu că nu voi fi rușinat. 8Cel ce mă îndreptățește este aproape
50.8
Rom. 8.32,33,34
; cine se va judeca cu mine? Să stăm împreună. Care este potrivnicul meu? Să se apropie de mine! 9Iată
50.9
Iov 13.28Ps. 102.26
, Domnul Dumnezeu mă va ajuta! Cine mă va osândi? Iată toți se vor învechi ca o haină; îi va mânca molia
50.9
Cap. 51.8.

. 10Cine se teme de Domnul între voi și ascultă de glasul robului său? Cel ce umblă în
50.10
Ps. 23.4
întuneric și n‐are lumină să
50.10
2 Cron. 20.20Ps. 20.7
se încreadă în numele Domnului și să se rezeme pe Dumnezeul său. 11Iată, voi toți, cei ce ațâțați focul și vă înconjurați cu tăciuni, umblați în lumina focului vostru și între tăciunii pe care i‐ați aprins. Aceasta veți avea din
50.11
In. 9.39
mâna mea: veți zăcea în durere
50.11
Ps. 16.4
.