Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
51

Izbăvirea și întoarcerea

511Ascultați‐mă

51.1
Vers. 7.

voi
51.1
Rom. 9.30,31,32
cei ce urmăriți dreptatea, cei ce căutați pe Domnul. Priviți la stânca din care sunteți ciopliți și la gaura gropii din care ați fost săpați. 2Priviți
51.2
Rom. 4.1,16Evr. 11.11,12
la Avraam, tatăl vostru, și la Sara, care v‐a născut. Căci
51.2
Gen. 12.1,2
eu l‐am chemat când era singur și l‐am
51.2
Gen. 24.1,35
binecuvântat și l‐am înmulțit. 3Căci Domnul a mângâiat
51.3
Ps. 102.1352.9
Sionul, a mângâiat toate locurile pustiite ale lui: și va face pustia lui ca
51.3
Gen. 13.10Ioel 2.3
Edenul și pustietatea lui ca grădina Domnului; bucurie și veselie se vor afla în el, mulțumiri și glas de cântare. 4Ascultă‐mă, poporul meu, și pleacă urechea, neamul meu! Căci
51.4
Cap. 2.3;
42.4
o lege va ieși de la mine și voi pune judecata mea ca lumină
51.4
Cap. 42.6.

popoarelor. 5Dreptatea
51.5
Cap. 46.13;
56.1Rom. 1.16,17
mea este aproape; mântuirea mea a ieșit și brațele
51.5
Ps. 67.4
98.9
mele vor judeca popoarele; ostroavele
51.5
Cap. 60.9.

mă vor aștepta și se vor încrede în
51.5
Rom. 1.16
brațul meu. 6Ridicați‐vă
51.6
Cap. 40.26.

ochii la ceruri și priviți pe pământ jos. Căci cerurile
51.6
Ps. 102.26Mat. 24.352 Pet. 3.10,12
vor pieri ca fumul și pământul
51.6
Cap. 50.9.

se va învechi ca o haină și cei ce locuiesc în el vor muri la fel: dar mântuirea mea va fi în veac și dreptatea mea nu se va desființa. 7Ascultați‐mă
51.7
Vers. 1.

voi care cunoașteți dreptatea, popor în
51.7
Ps. 37.31
inima căruia este legea mea; nu
51.7
Mat. 10.28Fapte. 5.41
vă temeți de ocara oamenilor și nu vă înspăimântați de batjocurile lor. 8Căci
51.8
Cap. 50.9.

îi va mânca molia ca pe o haină și‐i va mânca viermele ca pe lână: dar dreptatea mea va fi în veac și mântuirea mea din neam în neam. 9Deșteaptă‐te
51.9
Ps. 44.23
, deșteaptă‐te, îmbracă‐te
51.9
Ps. 93.1Ap. 11.17
cu putere, braț al Domnului! Deșteaptă‐te ca
51.9
Ps. 44.1
în zilele din vechime, ca în neamurile veacurilor trecute! Oare
51.9
Iov 26.12
nu tu ai tăiat Raabul
51.9
Ps. 87.4
89.10
în bucăți, ai străpuns balaurul
51.9
Ps. 74.13,14Ezec. 29.3
? 10Oare nu tu ai uscat
51.10
Ex. 14.21
marea, apele adâncului celui mare, ai făcut adâncurile mării cale de trecut pentru cei răscumpărați? 11Astfel cei
51.11
Cap. 35.10.

răscumpărați ai Domnului se vor întoarce și vor veni cu cântare de bucurie în Sion. Și bucurie veșnică va fi pe capetele lor; vor dobândi veselie și bucurie și întristarea și suspinul vor fugi. 12Eu, eu sunt mângâietorul
51.12
Vers. 3.
2 Cor. 1.3
vostru: cine ești tu că te temi
51.12
Ps. 118.6
de un om care va muri și de fiul omului care va ajunge
51.12
Cap. 40.6.
1 Pet. 1.24
ca iarba; 13și uiți pe Domnul, Făcătorul tău, care
51.13
Iov 9.8Ps. 104.242.5
44.24
a întins cerurile și a întemeiat pământul și te temi în toate zilele de urgia apăsătorului, când pregătește să te piardă? Și unde
51.13
Iov 20.7
este urgia apăsătorului? 14Cel surghiunit va fi dezlegat curând și nu
51.14
Zah. 9.11
va muri în groapă, nici nu‐i va lipsi pâinea. 15Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care
51.15
Iov 26.12Ps. 74.13Ier. 31.35
stârnesc marea și fac să‐i vuiască valurile; Domnul oștirilor este numele lui. 16Și am pus
51.16
Deut. 18.18In. 3.34
cuvintele mele în gura ta și te‐am acoperit
51.16
Cap. 49.2.

cu umbra mâinii mele ca să sădesc
51.16
Cap. 65.17; 66.32.

cerurile și să întemeiez pământul și să zic Sionului: Tu ești poporul meu. 17Deșteaptă‐te
51.17
Cap. 52.1.

, deșteaptă‐te, scoală‐te, Ierusalime, care ai
51.17
Iov 21.20Ier. 25.15,16
băut din mâna Domnului paharul mâniei sale. Ai băut
51.17
Deut. 28.28,34Ps. 60.3
75.8Ezec. 23.32,33,34Zah. 12.2Ap. 14.10
, ai golit potirul cel mare al amețelii: 18nu este cine s‐o călăuzească din toți fiii săi pe care i‐a născut, din toți fiii săi pe care i‐a crescut, nu este niciunul care s‐o ia de mână. 19Aceste două lucruri au venit
51.19
Cap. 47.9.

asupra ta; cine te va plânge? Dărăpănarea și sfărâmarea și foametea și sabia; cum
51.19
Amos 7.2
să te mângâi? 20Fiii
51.20
Plâng. 2.11,12
tăi au leșinat, zac la capul tuturor ulițelor, ca un taur sălbatic în laț: sunt plini de mânia Domnului, de mustrarea Dumnezeului tău. 21Deci ascultă acum aceasta, tu cel întristat și îmbătat, dar
51.21
Vers. 17.
Plâng. 3.15
nu de vin: 22Așa zice Domnul, Stăpânul tău și Dumnezeul tău care
51.22
Ier. 50.34
apără pricina poporului său: Iată, am luat din mâna ta paharul amețelii, potirul cel mare al urgiei mele; nu‐l vei mai bea iarăși: 23și‐l
51.23
Ier. 25.17,26,28Zah. 12.2
voi pune în mâna apăsătorilor tăi, care
51.23
Ps. 66.11,12
au zis sufletului tău: Pleacă‐te ca să trecem; și ți‐ai făcut trupul una cu pământul și ca o uliță pentru cei ce treceau.