Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
52

Mântuirea Sionului vestită prin soli ai păcii

521Deșteaptă‐te, deșteaptă‐te

52.1
Cap. 51.9, 17.

, îmbracă‐te cu puterea ta, Sioane; îmbracă‐ți hainele cele frumoase, Ierusalime, cetate
52.1
Neem. 11.1Mat. 4.5Ap. 21.2
sfântă. Căci
52.1
Cap. 85.8;
60.21Naum 1.15
de acum încolo nu va mai intra la tine cel
52.1
Ap. 21.27
netăiat împrejur și cel necurat. 2Scutură‐ți
52.2
Cap. 3.26;
51.23
țărâna! Ridică‐te, șezi pe scaun, Ierusalime! Dezleagă‐ți
52.2
Zah. 2.7
legăturile de la grumazul tău, fiică prinsă a Sionului! 3Căci așa zice Domnul: Ați fost vânduți pe nimic
52.3
Ps. 44.12Ier. 15.13
și veți fi răscumpărați fără argint. 4Căci așa zice Domnul: Poporul meu s‐a coborât la început în Egipt
52.4
Gen. 46.6Fapte. 7.14
, ca să stea vremelnic acolo și Asiria i‐a apăsat fără cuvânt. 5Și acum ce fac eu aici, zice Domnul, când poporul meu a fost luat pe nimic? Cei ce‐i stăpânesc îi fac să urle, zice Domnul, și numele meu este blestemat
52.5
Ezec. 36.20,23Rom. 2.24
necurmat, toată ziua. 6De aceea poporul meu va cunoaște numele meu, va cunoaște în ziua aceea, că eu însumi sunt cel ce zice: Iată‐mă. 7Cât
52.7
Naum 1.15Rom. 10.15
de frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, care aduce vești bune de bine, care vestește mântuirea, care zice Sionului: Dumnezeul
52.7
Ps. 93.1
96.10
97.1
tău împărățește! 8Glasul străjerilor tăi! Ei înalță glasul, cântă cu toții; căci vor vedea ochi către ochi când se va întoarce Domnul în Sion. 9Săltați de bucurie, cântați tare împreună, locuri pustii ale Ierusalimului. Căci
52.9
Cap. 51.3.

Domnul mângâie pe poporul său, a răscumpărat
52.9
Cap. 48.20.

Ierusalimul. 10Domnul
52.10
Ps. 98.2,3
și‐a dezgolit sfântul său braț înaintea ochilor tuturor neamurilor și toate
52.10
Lc. 3.6
marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. 11Plecați
52.11
Cap. 48.20.
Ier. 50.8
51.6,45Zah. 2.6,72 Cor. 6.17Ap. 18.4
, plecați, ieșiți de acolo! Nu vă atingeți de ce este necurat! Ieșiți din mijlocul ei! Curățiți‐vă
52.11
Lev. 22.2
, cei ce purtați vasele Domnului! 12Căci nu
52.12
Ex. 12.33,39
veți ieși cu iuțeală, nici nu veți merge cu fugă. Căci
52.12
Mica 2.13
Domnul va merge înaintea voastră și
52.12
Num. 10.25Ex. 14.19
Dumnezeul lui Israel va fi coada oștirii voastre. 13Iată, robul
52.13
Cap. 42.1.

meu va lucra cu înțelepciune; se
52.13
Fil. 2.9
va ridica și se va înălța și va fi foarte înalt! 14Precum mulți erau uimiți de tine (fața
52.14
Ps. 22.6,7
lui era așa de schimonosită, mai mult decât orice om, și chipul lui mai mult decât fiii oamenilor), 15așa
52.15
Ezec. 36.25Fapte. 2.33Evr. 9.13,14
va uimi multe neamuri; împărații
52.15
Cap. 49.7, 23.

își vor astupa gurile la el; căci vor vedea ceea ce
52.15
Cap. 55.5.
Rom. 15.21
16.25,26Ef. 3.5,9
nu li se spusese și vor înțelege ceea ce încă nu auziseră.