Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
53

Suferințele Robului Domnului

531Cine a crezut

53.1
In. 12.38Rom. 10.16
vestirea noastră? Și cui s‐a descoperit brațul
53.1
Cap. 51.9.
Rom. 1.161 Cor. 1.18
Domnului? 2Căci el a crescut
53.2
Cap. 11.1.

înaintea lui ca o odraslă fragedă și ca o rădăcină dintr‐un pământ uscat. N‐are
53.2
Cap. 52.14.
Mc. 9.12
nici chip, nici frumusețe; și când îl vedem nu este nicio frumusețe ca să‐l dorim. 3El a fost disprețuit
53.3
Ps. 22.6
și lepădat de oameni. Omul durerilor și cunoscut
53.3
Evr. 4.15
cu suferința și ca unul de care își ascund oamenii fețele a fost disprețuit și nu
53.3
In. 1.10,11
l‐am prețuit. 4Negreșit, el
53.4
Mat. 8.17Evr. 9.281 Pet. 2.24
a purtat suferințele noastre și s‐a împovărat cu durerile noastre: totuși noi l‐am socotit lovit, bătut de Dumnezeu și chinuit. 5Dar el a fost rănit
53.5
Rom. 4.251 Cor. 15.31 Pet. 3.18
pentru fărădelegile noastre, a fost zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa păcii noastre era asupra lui și prin rănile
53.5
1 Pet. 2.24
lui suntem vindecați. 6Noi
53.6
Ps. 119.1761 Pet. 2.25
toți ne‐am rătăcit ca oile, ne‐am întors fiecare la calea sa și Domnul a descărcat asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. 7El a fost apăsat și chinuit dar nu și‐a
53.7
Mat. 26.63
27.12,14Mc. 14.61
15.51 Pet. 2.23
deschis gura. Ca un miel dus
53.7
Fapte. 8.32
la junghiere și ca o oaie care este mută înaintea celor ce o tund, așa nu și‐a deschis gura. 8El a fost răpit de la apăsare și de la judecată; și neamul lui, cine dintre ei s‐a gândit că a fost stârpit
53.8
Dan. 9.26
din pământul celor vii pentru fărădelegea poporului meu căruia i se datora lovitura? 9Și i‐au pus mormântul
53.9
Mat. 27.57,58,60
cu cei răi și a fost cu cel bogat în moartea lui, măcar că nu făcuse nicio asuprire și nu era niciun vicleșug
53.9
1 Pet. 2.221 In. 3.5
în gura lui. 10Totuși a plăcut Domnului să‐l lovească; l‐a supus la suferință. După ce va aduce sufletul său jertfă
53.10
2 Cor. 5.211 Pet. 2.24
pentru vină, el va vedea o sămânță, își va lungi zilele
53.10
Rom. 6.9
și plăcerea
53.10
Ef. 1.5,92 Tes. 1.11
Domnului va propăși în mâna lui. 11Va vedea din chinul sufletului său și se va sătura. Prin
53.11
In. 17.32 Pet. 1.3
cunoștința lui robul
53.11
Cap. 42.1;
49.3
meu cel drept
53.11
1 In. 2.1
va învăța pe mulți în dreptate
53.11
Rom. 5.18,19
și va purta
53.11
Vers. 4.5.

nelegiuirile lor. 12De
53.12
Ps. 2.8Fil. 2.9
aceea îi voi da o parte cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că și‐a turnat sufletul la moarte și
53.12
Col. 2.15
a fost numărat
53.12
Mc. 15.28Lc. 22.37
cu cei fărădelege și a purtat păcatele multora și a mijlocit
53.12
Lc. 23.34Rom. 8.34Evr. 7.25
9.241 In. 2.1
pentru cei fărădelege.