Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
54

Fericirea care‐l așteaptă pe Israel

541Bucură‐te, cea stearpă

54.1
Țef. 3.14Gal. 4.27
, tu care nu nășteai! Izbucnește în cântare de bucurie și chiuie, tu care n‐aveai dureri de facere! Căci
54.1
1 Sam. 2.5
mai mulți sunt copiii celei părăsite decât copiii celei măritate, zice Domnul. 2Lărgește‐ți
54.2
Cap. 49.19, 20.

locul cortului și să întindă ei covoarele locuințelor tale: nu cruța; lungește‐ți funiile și întărește‐ți țărușii. 3Căci te vei întinde la dreapta și la stânga și sămânța
54.3
Cap. 55.5;
61.9
ta va stăpâni neamurile și va face să fie locuite cetățile pustiite. 4Nu te teme căci nu te vei rușina, nici nu vei roși; căci nu vei fi dată de rușine. Căci vei uita rușinea tinereții tale și nu‐ți vei mai aduce aminte de ocara văduviei tale. 5Căci
54.5
Ier. 3.14
Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul
54.5
Lc. 1.32
oștirilor este numele lui și Sfântul lui Israel este Răscumpărătorul tău. El se va numi Dumnezeul
54.5
Zah. 14.9Rom. 3.29
întregului pământ. 6Căci Domnul te‐a
54.6
Cap. 62.4.

chemat ca pe o nevastă părăsită și întristată în duh și ca pe o nevastă din tinerețe, care a fost lepădată, zice Dumnezeul tău. 7Te‐am părăsit pentru o scurtă
54.7
Ps. 30.560.102 Cor. 4.17
clipă, dar
54.7
Cap. 55.3.
Ier. 31.3
te voi aduna cu mari îndurări. 8În vărsarea mâniei mi‐am ascuns fața de tine pentru o clipă, dar mă voi îndura de tine cu îndurare veșnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău. 9Căci aceasta‐mi este ca apele lui Noe, când am jurat că apele lui Noe
54.9
Gen. 8.21
9.11Ier. 31.35,36
nu vor mai trece asupra pământului: așa am jurat că nu mă voi mai mânia pe tine, nici nu te voi mai mustra. 10Căci munții se vor muta
54.10
Ps. 46.2Mat. 5.18
și dealurile se vor clătina, dar
54.10
Ps. 89.33,34
mila mea nu se va muta de la tine, nici legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, cel ce se îndură de tine. 11O, strâmtorato, bătuto de furtună și nemângâiato! Iată, voi pune pietrele tale în culori
54.11
1 Cron. 29.2Ap. 21.18
frumoase și voi pune temeliile tale cu safire; 12și voi face crestele tale de rubine și porțile tale de nestemate și toate hotarele tale de pietre scumpe. 13Și toți copiii tăi vor fi ucenicii
54.13
Cap. 11.9.
Ier. 31.34In. 6.451 Cor. 2.101 Tes. 4.91 In. 2.20
Domnului și pacea copiilor tăi va fi mare
54.13
Ps. 119.165
. 14Vei fi întărită în dreptate, vei fi departe de apăsare căci nu te vei teme; și de groază, căci nu se va apropia de tine. 15Iată, se vor aduna împreună, dar nu de la mine: oricine se va aduna împreună împotriva ta, va cădea din pricina ta. 16Iată eu am făcut pe fierar, care suflă în cărbunii de foc și scoate o unealtă pentru lucrul său. Și eu am făcut pe pustiitor ca să nimicească. 17Nicio armă gătită împotriva ta nu va propăși și orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului și dreptatea
54.17
Cap. 45.24, 25.

lor de la mine, zice Domnul.