Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
55

Toate popoarele chemate

551O, voi

55.1
In. 4.14
7.37Ap. 21.6
22.17
, toți cei însetați, veniți la ape și cei ce n‐aveți argint, veniți, cumpărați și mâncați. Da, veniți
55.1
Mat. 13.44,46Ap. 3.18
, cumpărați vin și lapte fără argint și fără preț. 2De ce cumpăniți argintul pentru ceea ce nu este pâine? Și osteneala voastră pentru ceea ce nu satură? Ascultați‐mă cu luare aminte și mâncați ce este bun și să se desfăteze sufletul în grăsime. 3Plecați‐vă urechea și veniți
55.3
Mat. 11.28
la mine; ascultați și sufletul vostru va trăi; și
55.3
Cap. 54.8;
61.8Ier. 32.40
voi face un legământ veșnic cu voi, îndurările
55.3
2 Sam. 7.8Ps. 89.28Fapte. 13.34
cele adevărate ale lui David. 4Iată l‐am dat ca martor
55.4
In. 18.37Ap. 1.5
popoarelor, domn și căpetenie
55.4
Ier. 30.9Ezec. 34.23Dan. 9.25Osea 3.5
popoarelor. 5Iată
55.5
Cap. 52.15.
Ef. 2.11,12
vei chema un neam pe care nu l‐ai cunoscut; și un neam care nu te cunoștea va alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău și
55.5
Cap. 60.5.

pentru Sfântul lui Israel; căci
55.5
Cap. 60.9.
Fapte. 3.13
te‐a slăvit. 6Căutați
55.6
Ps. 32.6Mat. 5.25
25.11In. 7.34
8.212 Cor. 6.1,2Evr. 3.13
pe Domnul cât se poate afla, chemați‐l cât este aproape. 7Să‐și părăsească
55.7
Cap. 1.16.

omul nelegiuit calea sa și cel nedrept gândurile
55.7
Zah. 8.17
sale și să se întoarcă la Domnul și
55.7
Ps. 130.7Ier. 3.12
el va avea milă de el și la Dumnezeul nostru, căci va ierta din belșug. 8Căci
55.8
2 Sam. 7.19
gândurile mele nu sunt gândurile voastre, nici căile voastre căile mele, zice Domnul. 9Ci cu cât
55.9
Ps. 103.11
sunt mai înalte cerurile decât pământul, așa sunt căile mele mai înalte decât căile voastre și gândurile mele decât gândurile voastre. 10Căci precum
55.10
Deut. 32.2
se coboară ploaia și zăpada din ceruri și nu se întoarce acolo, ci udă pământul și‐l face să rodească și să odrăslească și dă sămânță celui ce seamănă și pâine celui ce mănâncă: 11așa
55.11
Cap. 54.9.

va fi cuvântul meu care iese din gura mea: nu se va întoarce la mine gol, ci va face ce‐mi place și va propăși în lucrul la care l‐am trimis. 12Căci
55.12
Cap. 35.10;
65.13,14
veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor izbucni
55.12
Ps. 96.12
98.835.1,2
42.11
în cântări înaintea voastră și toți
55.12
1 Cron. 16.33
copacii câmpului vor bate în mâini. 13În
55.13
Cap. 41.19.

locul spinului
55.13
Mica 7.4
va răsări chiparosul și în locul urzicii va răsări mirtul. Și aceasta va fi pentru Domnul un nume
55.13
Ier. 13.11
, un semn în veac, care nu se va stinge.