Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
55

Toate popoarele chemate

551O, voi

55.1
In. 4.14
7.37Ap. 21.6
22.17
, toți cei însetați, veniți la ape și cei ce n‐aveți argint, veniți, cumpărați și mâncați. Da, veniți
55.1
Mat. 13.44,46Ap. 3.18
, cumpărați vin și lapte fără argint și fără preț. 2De ce cumpăniți argintul pentru ceea ce nu este pâine? Și osteneala voastră pentru ceea ce nu satură? Ascultați‐mă cu luare aminte și mâncați ce este bun și să se desfăteze sufletul în grăsime. 3Plecați‐vă urechea și veniți
55.3
Mat. 11.28
la mine; ascultați și sufletul vostru va trăi; și
55.3
Cap. 54.8;
voi face un legământ veșnic cu voi, îndurările
55.3
2 Sam. 7.8Ps. 89.28Fapte. 13.34
cele adevărate ale lui David. 4Iată l‐am dat ca martor
55.4
In. 18.37Ap. 1.5
popoarelor, domn și căpetenie
55.4
Ier. 30.9Ezec. 34.23Dan. 9.25Osea 3.5
popoarelor. 5Iată
55.5
Cap. 52.15.
vei chema un neam pe care nu l‐ai cunoscut; și un neam care nu te cunoștea va alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău și
55.5
Cap. 60.5.
pentru Sfântul lui Israel; căci
55.5
Cap. 60.9.
te‐a slăvit. 6Căutați
55.6
Ps. 32.6Mat. 5.25
25.11In. 7.34
8.212 Cor. 6.1,2Evr. 3.13
pe Domnul cât se poate afla, chemați‐l cât este aproape. 7Să‐și părăsească
55.7
Cap. 1.16.
omul nelegiuit calea sa și cel nedrept gândurile
55.7
Zah. 8.17
sale și să se întoarcă la Domnul și
55.7
Ps. 130.7Ier. 3.12
el va avea milă de el și la Dumnezeul nostru, căci va ierta din belșug. 8Căci
55.8
2 Sam. 7.19
gândurile mele nu sunt gândurile voastre, nici căile voastre căile mele, zice Domnul. 9Ci cu cât
55.9
Ps. 103.11
sunt mai înalte cerurile decât pământul, așa sunt căile mele mai înalte decât căile voastre și gândurile mele decât gândurile voastre. 10Căci precum
55.10
Deut. 32.2
se coboară ploaia și zăpada din ceruri și nu se întoarce acolo, ci udă pământul și‐l face să rodească și să odrăslească și dă sămânță celui ce seamănă și pâine celui ce mănâncă: 11așa
55.11
Cap. 54.9.
va fi cuvântul meu care iese din gura mea: nu se va întoarce la mine gol, ci va face ce‐mi place și va propăși în lucrul la care l‐am trimis. 12Căci
55.12
Cap. 35.10;
veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor izbucni
55.12
Ps. 96.12
98.835.1,2
42.11
în cântări înaintea voastră și toți
55.12
1 Cron. 16.33
copacii câmpului vor bate în mâini. 13În
55.13
Cap. 41.19.
locul spinului
55.13
Mica 7.4
va răsări chiparosul și în locul urzicii va răsări mirtul. Și aceasta va fi pentru Domnul un nume
55.13
Ier. 13.11
, un semn în veac, care nu se va stinge.

56

Îndemnare la evlavie

561Așa zice Domnul: Păziți judecata, și faceți dreptatea, căci

56.1
Cap. 46.13.
mântuirea mea este aproape să vină și dreptatea mea să se descopere. 2Ferice de bărbatul care face aceasta și de fiul omului, care ține tare de ea; care păzește
56.2
Cap. 58.13.
sabatul ca să nu‐l pângărească și își păzește mâna ca să nu facă niciun rău. 3Și fiul străinului
56.3
Deut. 23.1,2,3Fapte. 8.27
10.1,2,34
17.4
18.71 Pet. 1.1
care s‐a lipit de Domnul, să nu vorbească, zicând: Domnul m‐a despărțit cu totul de poporul său. Nici famenul să nu zică: Iată eu sunt un copac uscat. 4Căci așa zice Domnul: Famenilor care păzesc sabatele mele și aleg lucrurile plăcute mie și țin tare la legământul meu: 5le voi da în casa
56.5
1 Tim. 3.15
mea și înăuntrul zidurilor mele un loc
56.5
In. 1.121 In. 3.1
și un nume mai bun decât al fiilor și al fiicelor. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. 6Și fiii străinului care se lipsesc de Domnul ca să‐i slujească și să iubească numele Domnului, ca să fie slujitorii lui, fiecare ce păzește sabatul ca să nu‐l pângărească și se ține tare de legământul meu, 7îi voi aduce
56.7
Cap. 2.2.
și pe ei la sfântul meu munte și‐i voi desfăta în casa mea de rugăciune. Arderile
56.7
Rom. 12.1Evr. 13.151 Pet. 2.5
lor de tot și jertfele lor vor fi bine primite pe altarul meu, căci
56.7
Mat. 21.13Mc. 11.17Lc. 19.46
casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru
56.7
Mal. 1.11
toate popoarele. 8Domnul Dumnezeu care
56.8
Ps. 117.2
adună pe cei izgoniți ai lui Israel zice: Voi
56.8
In. 10.16Ef. 1.10
2.14,15,16
aduna încă și pe alții la el, la cei adunați ai lui. 9Veniți să mâncați, toate
56.9
Ier. 12.9
fiarele câmpului, da, toate fiarele pădurii! 10Păzitorii săi sunt orbi
56.10
Mat. 15.14
23.16
, toți
56.10
Fil. 3.2
sunt fără cunoștință. Toți sunt câini muți care nu pot să latre, visează, stau tolăniți, le place să adoarmă: 11da, câinii
56.11
Mica 3.11
sunt lacomi, nu cunosc sațul
56.11
Ezec. 34.2,3
. Și aceștia sunt păstori care nu înțeleg: toți se întorc la calea lor, fiecare la câștigul său, până la cel din urmă din ei. 12Veniți, zic ei, voi aduce vin și ne vom îmbăta cu băutură tare și ziua de mâine
56.12
Ps. 10.6Prov. 23.35Lc. 12.191 Cor. 15.32
va fi ca ziua aceasta, mare peste măsură.

57

Drepții și în moarte au pace

571Se pierde dreptul și nimeni nu ia la inimă; și bărbații

57.1
Ps. 12.1Mica 7.2
miloși sunt răpiți
57.1
1 Reg. 14.132 Reg. 22.20
și nimeni nu ia aminte că cel drept este răpit dinaintea răului. 2El intră în pace; ei se odihnesc în paturile lor, oricine care umblă în dreptatea
57.2
Cron. 16.14.
lui. 3Dar apropiați‐vă încoace, voi fiii
57.3
Mat. 16.4
vrăjitoarei, sămânță a preacurvarului și a curvei! 4De cine vă bateți voi joc? Împotriva cui lărgiți voi gura, și scoateți limba? Oare nu sunteți voi copii ai fărădelegii, sămânță a minciunii, 5care vă aprindeți între idoli sub
57.5
2 Reg. 16.4
17.10Ier. 2.20
orice copac verde, care
57.5
Lev. 18.21
20.22 Reg. 16.3
23.10Ier. 7.31Ezec. 16.20
20.26
înjunghiați pe copii în văi, sub crăpăturile stâncilor? 6Partea ta este între pietrele netede ale râului; ele, ele sunt sorțul tău și lor le‐ai turnat o jertfă de băutură, ai adus un dar de mâncare. Să fiu eu potolit cu privire la acestea? 7Ți‐ai pus patul
57.7
Ezec. 23.41
pe munte
57.7
Ezec. 16.16,25
înalt și ridicat și acolo te‐ai suit ca să aduci jertfă. 8Și ți‐ai pus amintirea în dosul ușilor și al ușiorilor. Căci te‐ai dezgolit altuia decât mine și te‐ai suit și ți‐ai lărgit patul și ai făcut legământ cu ei. Ai iubit
57.8
Ezec. 16.26,28
23.2‐20
patul lor, le‐ai văzut goliciunea. 9Și te‐ai dus
57.9
Cap. 30.6.
la împărat cu untdelemn și ți‐ai înmulțit mirurile și ți‐ai trimis solii departe și te‐ai înjosit până la Șeol. 10Ai ostenit de lungimea căii tale; totuși
57.10
Ier. 2.25
n‐ai zis: E în zadar! Ai aflat o înviorare a puterii tale, de aceea n‐ai fost bolnav. 11Și de
57.11
Cap. 51.12, 13.
cine te‐ai sfiit sau te‐ai temut de ai mințit și nu ți‐ai adus aminte de mine, nici n‐ai luat la inimă? Oare n‐am tăcut eu
57.11
Ps. 50.21
încă de mult și nu te‐ai temut de mine? 12Îți voi spune dreptatea ta și faptele tale; și ele nu‐ți vor folosi. 13Când vei striga, să te scape cei adunați de tine! Dar îi va lua vântul pe toți, o suflare îi va răpi pe toți. Dar cel ce își pune încrederea în mine va moșteni țara și va stăpâni sfântul meu munte. 14Și se va zice: Înălțați
57.14
Cap. 40.3;
, înălțați, pregătiți calea, scoateți afară piedicile din calea poporului meu. 15Căci așa zice Cel Prea Înalt și Înălțat, care locuiește în veșnicie, și Numele
57.15
Iov 6.10Lc. 1.49
căruia este Sfântul: Eu
57.15
Ps. 68.4Zah. 2.13
locuiesc în loc înalt și sfânt și cu
57.15
Ps. 34.18
51.17
138.6
cel ce este cu duhul zdrobit și smerit, ca
57.15
Ps. 147.3
să însuflețesc duhul celor smeriți și să însuflețesc inima celor zdrobiți. 16Căci nu
57.16
Ps. 85.5
103.9Mica 7.18
mă voi certa în veac nici nu mă voi mânia totdeauna; căci ar lipsi duhul dinaintea mea și suflările pe care
57.16
Num. 16.22Iov 34.14Evr. 12.9
le‐am făcut. 17M‐am
57.17
Ier. 6.13
mâniat pentru nelegiuirea zgârceniei
57.17
Cap. 8.17;
sale și l‐am lovit. M‐am
57.17
Cap. 9.13.
ascuns și m‐am mâniat și el a urmat cu darea înapoi în calea inimii sale. 18I‐am văzut căile și‐l voi
57.18
Ier. 3.22
vindeca. Îl voi călăuzi și‐i voi da iarăși mângâieri, lui și celor ce jelesc
57.18
Cap. 61.2.
ai lui. 19Eu fac rodul
57.19
Evr. 13.15
buzelor. Pace, pace celui
57.19
Fapte. 2.39Ef. 2.17
de departe și celui de aproape, zice Domnul
57.19
Iov 15.20Prov. 4.16
, și‐l voi vindeca. 20Dar cei răi sunt ca marea tulburată, care nu se poate liniști și valurile ei aruncă afară noroi și murdărie. 21Nu este pace
57.21
Cap. 48.22.
pentru cei răi, zice Dumnezeul meu.