Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
56

Îndemnare la evlavie

561Așa zice Domnul: Păziți judecata, și faceți dreptatea, căci

56.1
Cap. 46.13.
Mat. 3.2
4.17Rom. 13.11,12
mântuirea mea este aproape să vină și dreptatea mea să se descopere. 2Ferice de bărbatul care face aceasta și de fiul omului, care ține tare de ea; care păzește
56.2
Cap. 58.13.

sabatul ca să nu‐l pângărească și își păzește mâna ca să nu facă niciun rău. 3Și fiul străinului
56.3
Deut. 23.1,2,3Fapte. 8.27
10.1,2,34
17.4
18.71 Pet. 1.1
care s‐a lipit de Domnul, să nu vorbească, zicând: Domnul m‐a despărțit cu totul de poporul său. Nici famenul să nu zică: Iată eu sunt un copac uscat. 4Căci așa zice Domnul: Famenilor care păzesc sabatele mele și aleg lucrurile plăcute mie și țin tare la legământul meu: 5le voi da în casa
56.5
1 Tim. 3.15
mea și înăuntrul zidurilor mele un loc
56.5
In. 1.121 In. 3.1
și un nume mai bun decât al fiilor și al fiicelor. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. 6Și fiii străinului care se lipsesc de Domnul ca să‐i slujească și să iubească numele Domnului, ca să fie slujitorii lui, fiecare ce păzește sabatul ca să nu‐l pângărească și se ține tare de legământul meu, 7îi voi aduce
56.7
Cap. 2.2.
1 Pet. 1.1,2
și pe ei la sfântul meu munte și‐i voi desfăta în casa mea de rugăciune. Arderile
56.7
Rom. 12.1Evr. 13.151 Pet. 2.5
lor de tot și jertfele lor vor fi bine primite pe altarul meu, căci
56.7
Mat. 21.13Mc. 11.17Lc. 19.46
casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru
56.7
Mal. 1.11
toate popoarele. 8Domnul Dumnezeu care
56.8
Ps. 117.2
adună pe cei izgoniți ai lui Israel zice: Voi
56.8
In. 10.16Ef. 1.10
2.14,15,16
aduna încă și pe alții la el, la cei adunați ai lui. 9Veniți să mâncați, toate
56.9
Ier. 12.9
fiarele câmpului, da, toate fiarele pădurii! 10Păzitorii săi sunt orbi
56.10
Mat. 15.14
23.16
, toți
56.10
Fil. 3.2
sunt fără cunoștință. Toți sunt câini muți care nu pot să latre, visează, stau tolăniți, le place să adoarmă: 11da, câinii
56.11
Mica 3.11
sunt lacomi, nu cunosc sațul
56.11
Ezec. 34.2,3
. Și aceștia sunt păstori care nu înțeleg: toți se întorc la calea lor, fiecare la câștigul său, până la cel din urmă din ei. 12Veniți, zic ei, voi aduce vin și ne vom îmbăta cu băutură tare și ziua de mâine
56.12
Ps. 10.6Prov. 23.35Lc. 12.191 Cor. 15.32
va fi ca ziua aceasta, mare peste măsură.