Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
60

Mărirea Sionului

601Scoală‐te, luminează

60.1
Ef. 5.14
! Căci lumina ta a venit și slava
60.1
Mal. 4.2
Domnului a răsărit peste tine. 2Căci, iată, întuneric va acoperi pământul, și întuneric des pe popoare. Dar Domnul va răsări peste tine și slava lui se va vedea peste tine. 3Și neamurile
60.3
Cap. 49.6, 23.
Ap. 21.24
vor veni la lumina ta și împărații la strălucirea răsăririi tale. 4Ridică‐ți
60.4
Cap. 49.18.

ochii împrejur și vezi! Toți se adună împreună, vin
60.4
Cap. 49.20, 21, 22;
66.12
la tine: fiii tăi vor veni de departe și fiicele tale vor fi purtate pe braț. 5Atunci vei vedea și te vei lumina, și‐ți va bate inima și se va lărgi; căci plinătatea
60.5
Rom. 11.25
mării se va întoarce la tine, bogățiile neamurilor vor veni la tine. 6Mulțime
60.6
Gen. 25.4
de cămile te vor acoperi, cămile tinere din Madian și Efa. Toți cei de la Seba
60.6
Ps. 72.10
vor veni, vor aduce aur
60.6
Cap. 61.6.
Mat. 2.11
și tămâie și vor vesti laudele Domnului. 7Toate turmele Chedarului
60.7
Gen. 25.13
se vor aduna la tine. Berbecii Nebaiotului îți vor sluji: se vor sui pe altarul meu și vor fi bine primiți și eu voi slăvi
60.7
Hag. 2.7,9
casa slavei mele. 8Cine sunt aceștia care zboară, ca un nor și ca porumbeii în porumbarele lor? 9Da
60.9
Ps. 72.1051.5
, ostroavele mă vor aștepta și mai întâi corăbiile din Tarsis, ca
60.9
Gal. 4.26
să aducă pe fiii tăi de departe, argintul
60.9
Ps. 68.30Zah. 14.14
lor și aurul lor cu ei, pentru
60.9
Ier. 3.17
numele Domnului Dumnezeului tău și pentru Sfântul lui Israel, căci
60.9
Cap. 55.5.

te‐a slăvit. 10Și fiii celor străini
60.10
Zah. 6.15
îți vor zidi zidurile și împărații
60.10
Cap. 49.23.
Ap. 21.24
lor îți vor sluji. Căci în
60.10
Cap. 57.17.

mânia mea te‐am lovit, dar în
60.10
Cap. 54.7, 8.

bunăvoința mea m‐am îndurat de tine. 11Și porțile tale vor
60.11
Ap. 21.25
fi deschise necurmat: nu se vor închide zi și noapte ca să aducă la tine bogățiile neamurilor și pe împărații lor luați prinși. 12Căci
60.12
Zah. 14.17,19Mat. 21.44
neamul și împărăția care nu‐ți vor sluji, vor fi pierdute și neamurile acelea vor fi pustiite cu desăvârșire. 13Slava
60.13
Cap. 35.2; 41.49.

Libanului va veni la tine, chiparosul, pinul și bradul împreună, ca să împodobească locul
60.13
1 Cron. 28.2Ps. 132.7
locașului meu sfințit și voi slăvi locul picioarelor mele. 14Și fiii celor ce te‐au strâmtorat vor veni, plecându‐se ție; și toți cei ce te‐au disprețuit se
60.14
Cap. 49.23.
Ap. 3.9
vor pleca la tălpile picioarelor tale și te vor numi Cetatea Domnului, Sionul
60.14
Evr. 12.22Ap. 14.1
Sfântului lui Israel. 15Și de unde ai fost părăsită și urâtă, încât nimeni nu trecea prin tine, te voi face o mărire veșnică, o bucurie din neam în neam. 16Și vei suge
60.16
Cap. 49.23;
61.6
66.11,12
laptele neamurilor, și vei suge țâțele împăraților și vei cunoaște că eu
60.16
Cap. 43.3.

, Domnul, sunt Mântuitorul tău și Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov. 17În loc de aramă voi aduce aur și în loc de fier voi aduce argint și în loc de lemn aramă și în loc de pietre fier. Și voi face pe dregătorii tăi pace și pe judecătorii tăi dreptate. 18Nu se va mai auzi asuprirea în pământul tău, pustiirea și nimicirea în hotarele tale. Ci vei numi zidurile
60.18
Cap. 26.1.

tale: Mântuire și porțile tale: Laudă. 19Soarele nu va
60.19
Ap. 21.23
22.5
mai fi lumina ta ziua, nici luna nu te va mai lumina prin lucire, ci Domnul îți va fi lumină veșnică și Dumnezeul
60.19
Zah. 2.5
tău slava ta. 20Soarele
60.20
Amos 8.9
tău nu va mai apune, nici luna ta nu se va trage înapoi. Căci Domnul va fi lumina ta veșnică și zilele jelirii tale vor fi sfârșite. 21Și poporul
60.21
Cap. 52.1.
Ap. 21.27
tău, — ei toți vor fi drepți: vor
60.21
Ps. 37.11,22Mat. 5.5
stăpâni pământul în veac, odrasla
60.21
Cap. 61.3.
Mat. 15.13In. 15.2
sădirii mele, lucrul
60.21
Cap. 29.23;
45.11Ef. 2.10
mâinilor mele, ca să fiu proslăvit. 22Cel
60.22
Mat. 13.31,32
mic se va face o mie și cel puțin un neam tare. Eu, Domnul, o voi grăbi la vremea sa.