Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
61

Vestirea mântuirii

611Duhul

61.1
Cap. 11.2.
Lc. 4.18In. 1.32
3.34
Domnului Dumnezeu este peste mine, fiindcă Domnul m‐a
61.1
Ps. 45.7
uns ca să aduc o veste bună celor blânzi. M‐a trimis să leg
61.1
Ps. 147.3
rănile celor zdrobiți la inimă; să vestesc slobozenie
61.1
Cap. 42.7.
Ier. 34.8
celor prinși și deschiderea închisorii celor încătușați. 2
61.2
Lev. 25.9
vestesc anul îndurării Domnului și ziua
61.2
Cap. 34.8;
63.4
66.14Mal. 4.1,32 Tes. 1.7,8,9
răzbunării Dumnezeului nostru; ca să mângăi
61.2
Cap. 57.18.
Mat. 5.4
pe toți cei ce jelesc; 3ca să pun și să
61.3
Ps. 30.11
dau celor ce jelesc în Sion podoaba în locul cenușei, untdelemnul bucuriei în locul jelirii, veșmântul laudei în locul duhului de îngreunare: ca să se numească: Terebinți ai dreptății, sădirea
61.3
Cap. 60.21.

Domnului, ca
61.3
In. 15.8
el să fie slăvit. 4Și vor zidi
61.4
Cap. 49.8;
58.12Ezec. 36.33‐36
dărâmăturile de demult; vor ridica pustiirile de mai înainte și vor drege cetățile pustiite, locurile pustii din neam în neam. 5Și străinii
61.5
Ef. 2.12
vor sta și vor pășuna turmele voastre. Și fiii străinilor vor fi plugarii voștri și vierii voștri, 6iar
61.6
Ex. 19.61 Pet. 2.5,9Ap. 1.6
5.10
voi vă veți numi: Preoți ai Domnului; oamenii vă vor chema: Slujitori ai Dumnezeului nostru. Veți mânca bogățiile neamurilor și vă veți
61.6
Cap. 60.5, 11, 16.

făli în slava lor. 7În
61.7
Cap. 40.2.
Zah. 9.12
locul rușinii voastre veți avea îndoită cinste și în locul ocării se vor bucura de partea lor. De aceea în țara lor vor stăpâni îndoit; vor avea o bucurie veșnică. 8Căci
61.8
Ps. 11.7
eu, Domnul, iubesc judecata, urăsc
61.8
Cap. 1.11, 13.

răpirea cu nelegiuirea și le voi da plata în adevăr și
61.8
Cap. 55.3.

voi face cu ei un legământ veșnic. 9Și sămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor între popoare. Toți cei ce‐i vor vedea îi vor cunoaște, că
61.9
Cap. 65.23.

sunt sămânța pe care a binecuvântat‐o Domnul. 10
61.10
Hab. 3.18
voi bucura mult în Domnul, mi se va veseli sufletul în Dumnezeul meu; căci
61.10
Ps. 132.9,16
m‐a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m‐a învelit cu mantia dreptății, ca
61.10
Cap. 49.18.
Ap. 21.2
un mire, care‐și pune podoabele și ca o mireasă, care se împodobește cu sculele ei. 11Căci precum pământul face să răsară lăstarul său, și precum grădina face să crească sămănăturile sale, tot așa Domnul Dumnezeu va face dreptatea
61.11
Ps. 72.3
85.11
și lauda
61.11
Cap. 60.18;
62.7
să răsară înaintea tuturor neamurilor.