Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
60

Mărirea Sionului

601Scoală‐te, luminează

60.1
Ef. 5.14
! Căci lumina ta a venit și slava
60.1
Mal. 4.2
Domnului a răsărit peste tine. 2Căci, iată, întuneric va acoperi pământul, și întuneric des pe popoare. Dar Domnul va răsări peste tine și slava lui se va vedea peste tine. 3Și neamurile
60.3
Cap. 49.6, 23.
vor veni la lumina ta și împărații la strălucirea răsăririi tale. 4Ridică‐ți
60.4
Cap. 49.18.
ochii împrejur și vezi! Toți se adună împreună, vin
60.4
Cap. 49.20, 21, 22;
la tine: fiii tăi vor veni de departe și fiicele tale vor fi purtate pe braț. 5Atunci vei vedea și te vei lumina, și‐ți va bate inima și se va lărgi; căci plinătatea
60.5
Rom. 11.25
mării se va întoarce la tine, bogățiile neamurilor vor veni la tine. 6Mulțime
60.6
Gen. 25.4
de cămile te vor acoperi, cămile tinere din Madian și Efa. Toți cei de la Seba
60.6
Ps. 72.10
vor veni, vor aduce aur
60.6
Cap. 61.6.
și tămâie și vor vesti laudele Domnului. 7Toate turmele Chedarului
60.7
Gen. 25.13
se vor aduna la tine. Berbecii Nebaiotului îți vor sluji: se vor sui pe altarul meu și vor fi bine primiți și eu voi slăvi
60.7
Hag. 2.7,9
casa slavei mele. 8Cine sunt aceștia care zboară, ca un nor și ca porumbeii în porumbarele lor? 9Da
60.9
Ps. 72.1051.5
, ostroavele mă vor aștepta și mai întâi corăbiile din Tarsis, ca
60.9
Gal. 4.26
să aducă pe fiii tăi de departe, argintul
60.9
Ps. 68.30Zah. 14.14
lor și aurul lor cu ei, pentru
60.9
Ier. 3.17
numele Domnului Dumnezeului tău și pentru Sfântul lui Israel, căci
60.9
Cap. 55.5.
te‐a slăvit. 10Și fiii celor străini
60.10
Zah. 6.15
îți vor zidi zidurile și împărații
60.10
Cap. 49.23.
lor îți vor sluji. Căci în
60.10
Cap. 57.17.
mânia mea te‐am lovit, dar în
60.10
Cap. 54.7, 8.
bunăvoința mea m‐am îndurat de tine. 11Și porțile tale vor
60.11
Ap. 21.25
fi deschise necurmat: nu se vor închide zi și noapte ca să aducă la tine bogățiile neamurilor și pe împărații lor luați prinși. 12Căci
60.12
Zah. 14.17,19Mat. 21.44
neamul și împărăția care nu‐ți vor sluji, vor fi pierdute și neamurile acelea vor fi pustiite cu desăvârșire. 13Slava
60.13
Cap. 35.2; 41.49.
Libanului va veni la tine, chiparosul, pinul și bradul împreună, ca să împodobească locul
60.13
1 Cron. 28.2Ps. 132.7
locașului meu sfințit și voi slăvi locul picioarelor mele. 14Și fiii celor ce te‐au strâmtorat vor veni, plecându‐se ție; și toți cei ce te‐au disprețuit se
60.14
Cap. 49.23.
vor pleca la tălpile picioarelor tale și te vor numi Cetatea Domnului, Sionul
60.14
Evr. 12.22Ap. 14.1
Sfântului lui Israel. 15Și de unde ai fost părăsită și urâtă, încât nimeni nu trecea prin tine, te voi face o mărire veșnică, o bucurie din neam în neam. 16Și vei suge
60.16
Cap. 49.23;
laptele neamurilor, și vei suge țâțele împăraților și vei cunoaște că eu
60.16
Cap. 43.3.
, Domnul, sunt Mântuitorul tău și Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov. 17În loc de aramă voi aduce aur și în loc de fier voi aduce argint și în loc de lemn aramă și în loc de pietre fier. Și voi face pe dregătorii tăi pace și pe judecătorii tăi dreptate. 18Nu se va mai auzi asuprirea în pământul tău, pustiirea și nimicirea în hotarele tale. Ci vei numi zidurile
60.18
Cap. 26.1.
tale: Mântuire și porțile tale: Laudă. 19Soarele nu va
60.19
Ap. 21.23
22.5
mai fi lumina ta ziua, nici luna nu te va mai lumina prin lucire, ci Domnul îți va fi lumină veșnică și Dumnezeul
60.19
Zah. 2.5
tău slava ta. 20Soarele
60.20
Amos 8.9
tău nu va mai apune, nici luna ta nu se va trage înapoi. Căci Domnul va fi lumina ta veșnică și zilele jelirii tale vor fi sfârșite. 21Și poporul
60.21
Cap. 52.1.
tău, — ei toți vor fi drepți: vor
60.21
Ps. 37.11,22Mat. 5.5
stăpâni pământul în veac, odrasla
60.21
Cap. 61.3.
sădirii mele, lucrul
60.21
Cap. 29.23;
mâinilor mele, ca să fiu proslăvit. 22Cel
60.22
Mat. 13.31,32
mic se va face o mie și cel puțin un neam tare. Eu, Domnul, o voi grăbi la vremea sa.

61

Vestirea mântuirii

611Duhul

61.1
Cap. 11.2.
Domnului Dumnezeu este peste mine, fiindcă Domnul m‐a
61.1
Ps. 45.7
uns ca să aduc o veste bună celor blânzi. M‐a trimis să leg
61.1
Ps. 147.3
rănile celor zdrobiți la inimă; să vestesc slobozenie
61.1
Cap. 42.7.
celor prinși și deschiderea închisorii celor încătușați. 2
61.2
Lev. 25.9
vestesc anul îndurării Domnului și ziua
61.2
Cap. 34.8;
răzbunării Dumnezeului nostru; ca să mângăi
61.2
Cap. 57.18.
pe toți cei ce jelesc; 3ca să pun și să
61.3
Ps. 30.11
dau celor ce jelesc în Sion podoaba în locul cenușei, untdelemnul bucuriei în locul jelirii, veșmântul laudei în locul duhului de îngreunare: ca să se numească: Terebinți ai dreptății, sădirea
61.3
Cap. 60.21.
Domnului, ca
61.3
In. 15.8
el să fie slăvit. 4Și vor zidi
61.4
Cap. 49.8;
dărâmăturile de demult; vor ridica pustiirile de mai înainte și vor drege cetățile pustiite, locurile pustii din neam în neam. 5Și străinii
61.5
Ef. 2.12
vor sta și vor pășuna turmele voastre. Și fiii străinilor vor fi plugarii voștri și vierii voștri, 6iar
61.6
Ex. 19.61 Pet. 2.5,9Ap. 1.6
5.10
voi vă veți numi: Preoți ai Domnului; oamenii vă vor chema: Slujitori ai Dumnezeului nostru. Veți mânca bogățiile neamurilor și vă veți
61.6
Cap. 60.5, 11, 16.
făli în slava lor. 7În
61.7
Cap. 40.2.
locul rușinii voastre veți avea îndoită cinste și în locul ocării se vor bucura de partea lor. De aceea în țara lor vor stăpâni îndoit; vor avea o bucurie veșnică. 8Căci
61.8
Ps. 11.7
eu, Domnul, iubesc judecata, urăsc
61.8
Cap. 1.11, 13.
răpirea cu nelegiuirea și le voi da plata în adevăr și
61.8
Cap. 55.3.
voi face cu ei un legământ veșnic. 9Și sămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor între popoare. Toți cei ce‐i vor vedea îi vor cunoaște, că
61.9
Cap. 65.23.
sunt sămânța pe care a binecuvântat‐o Domnul. 10
61.10
Hab. 3.18
voi bucura mult în Domnul, mi se va veseli sufletul în Dumnezeul meu; căci
61.10
Ps. 132.9,16
m‐a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m‐a învelit cu mantia dreptății, ca
61.10
Cap. 49.18.
un mire, care‐și pune podoabele și ca o mireasă, care se împodobește cu sculele ei. 11Căci precum pământul face să răsară lăstarul său, și precum grădina face să crească sămănăturile sale, tot așa Domnul Dumnezeu va face dreptatea
61.11
Ps. 72.3
85.11
și lauda
61.11
Cap. 60.18;
să răsară înaintea tuturor neamurilor.

62

Strălucirea Sionului

621Pentru Sion nu voi tăcea și pentru Ierusalim nu mă voi odihni până când dreptatea sa va ieși ca lucirea luminii și mântuirea sa ca făclia care arde. 2Și neamurile vor vedea

62.2
Cap. 60.3.
dreptatea ta și toți împărații slava ta. Și
62.2
Vers. 4, 12. Cap. 65.15.
vei fi numit cu un nume nou, pe care‐l va hotărî gura Domnului. 3Și vei fi o cunună
62.3
Zah. 9.16
de frumusețe în mâna Domnului și o cunună împărătească în mâna Dumnezeului tău. 4Nu
62.4
Osea 1.101 Pet. 2.10
te vei mai numi: Părăsită
62.4
Cap. 49.14;
. Nici țara ta nu se va mai numi: Pustiită
62.4
Cap. 54.1.
. Ci te vei numi: Plăcerea mea este în ea. Și țara ta: Măritată. Căci Domnul are plăcere în tine și țara ta va fi măritată. 5Căci cum se însoară tânărul cu o fecioară, așa
62.5
Cap. 65.19.
se vor însura fiii tăi cu tine și cu bucuria mirelui de mireasă se va bucura Dumnezeul tău de tine. 6Pe zidurile tale, Ierusalime, am
62.6
Ezec. 3.17
33.7
așezat păzitori; niciodată nu vor tăcea, zi și noapte: voi care vă aduceți aminte de Domnul nu tăceți 7și nu‐i dați odihnă până când va întemeia și până va face Ierusalimul o
62.7
Cap. 61.11.
laudă pe pământ. 8Domnul a jurat pe dreapta sa și pe brațul tăriei sale: Da, nu voi mai da
62.8
Deut. 28.31Ier. 5.17
grâul tău hrană vrăjmașilor tăi; și fiii străinului nu vor bea mustul tău, pentru care te‐ai ostenit. 9Ci cei ce l‐au adunat îl vor mânca și vor lăuda pe Domnul și cei ce l‐au cules îl vor bea în
62.9
Deut. 12.12
14.23,26
16.11,14
curțile sfântului meu locaș. 10Treceți, treceți prin porți! Pregătiți
62.10
Cap. 40.3;
calea poporului! Înălțați, înălțați drumul! Scoateți afară pietrele! Înălțați
62.10
Cap. 11.12.
un steag popoarelor! 11Iată Domnul a vestit până la marginea pământului: Spuneți
62.11
Zah. 9.9Mat. 21.5In. 12.15
fiicei Sionului: Iată mântuirea ta vine; iată
62.11
Cap. 40.10.
plata lui este cu el și răsplătirea lui înaintea lui! 12Și‐i vor numi: Poporul sfânt, Răscumpărații Domnului. Și tu te vei numi: Căutată, Cetate nepărăsită
62.12
Vers. 4.
.