Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
62

Strălucirea Sionului

621Pentru Sion nu voi tăcea și pentru Ierusalim nu mă voi odihni până când dreptatea sa va ieși ca lucirea luminii și mântuirea sa ca făclia care arde. 2Și neamurile vor vedea

62.2
Cap. 60.3.

dreptatea ta și toți împărații slava ta. Și
62.2
Vers. 4, 12. Cap. 65.15.

vei fi numit cu un nume nou, pe care‐l va hotărî gura Domnului. 3Și vei fi o cunună
62.3
Zah. 9.16
de frumusețe în mâna Domnului și o cunună împărătească în mâna Dumnezeului tău. 4Nu
62.4
Osea 1.101 Pet. 2.10
te vei mai numi: Părăsită
62.4
Cap. 49.14;
54.6,7
. Nici țara ta nu se va mai numi: Pustiită
62.4
Cap. 54.1.

. Ci te vei numi: Plăcerea mea este în ea. Și țara ta: Măritată. Căci Domnul are plăcere în tine și țara ta va fi măritată. 5Căci cum se însoară tânărul cu o fecioară, așa
62.5
Cap. 65.19.

se vor însura fiii tăi cu tine și cu bucuria mirelui de mireasă se va bucura Dumnezeul tău de tine. 6Pe zidurile tale, Ierusalime, am
62.6
Ezec. 3.17
33.7
așezat păzitori; niciodată nu vor tăcea, zi și noapte: voi care vă aduceți aminte de Domnul nu tăceți 7și nu‐i dați odihnă până când va întemeia și până va face Ierusalimul o
62.7
Cap. 61.11.
Țef. 3.20
laudă pe pământ. 8Domnul a jurat pe dreapta sa și pe brațul tăriei sale: Da, nu voi mai da
62.8
Deut. 28.31Ier. 5.17
grâul tău hrană vrăjmașilor tăi; și fiii străinului nu vor bea mustul tău, pentru care te‐ai ostenit. 9Ci cei ce l‐au adunat îl vor mânca și vor lăuda pe Domnul și cei ce l‐au cules îl vor bea în
62.9
Deut. 12.12
14.23,26
16.11,14
curțile sfântului meu locaș. 10Treceți, treceți prin porți! Pregătiți
62.10
Cap. 40.3;
57.14
calea poporului! Înălțați, înălțați drumul! Scoateți afară pietrele! Înălțați
62.10
Cap. 11.12.

un steag popoarelor! 11Iată Domnul a vestit până la marginea pământului: Spuneți
62.11
Zah. 9.9Mat. 21.5In. 12.15
fiicei Sionului: Iată mântuirea ta vine; iată
62.11
Cap. 40.10.
Ap. 22.12
plata lui este cu el și răsplătirea lui înaintea lui! 12Și‐i vor numi: Poporul sfânt, Răscumpărații Domnului. Și tu te vei numi: Căutată, Cetate nepărăsită
62.12
Vers. 4.

.