Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
63

O zi de răzbunare

631Cine este acesta care vine din Edom, cu veșminte roșii din Boțra? Acesta care este slăvit în haina sa, mergând în mărimea puterii sale? Eu cel ce vorbesc în dreptate, puternic ca să mântuiesc. 2De ce ești roș

63.2
Ap. 19.13
în haina ta și hainele tale ca ale celui ce calcă în teasc? 3Am călcat singur
63.3
Plâng. 1.15Ap. 14.19,20
19.15
în teasc și nimeni din popoare nu era cu mine; da, le‐am călcat în mânia mea și i‐am strivit în furia mea; și sângele lor este stropit pe hainele mele și mi‐am mânjit toată îmbrăcămintea. 4Căci ziua răzbunării
63.4
Cap. 34.8;
61.2
era în inima mea și venise anul celor răscumpărați ai mei. 5Și m‐am uitat
63.5
Cap. 41.28;
59.16
și nu era nimeni
63.5
In. 16.32
să ajute și m‐am mirat că nu era cine să sprijine: de aceea brațul
63.5
Ps. 98.1
meu mi‐a adus mântuire și urgia mea m‐a sprijinit. 6Și am călcat popoarele în mânia mea și le‐am
63.6
Ap. 16.16
îmbătat în urgia mea și le‐am vărsat sângele pe pământ.

Laudă pentru mântuirile de mai înainte

7Voi aminti îndurările Domnului și laudele Domnului, după toate cele ce a dăruit asupra noastră Domnul și bunătatea cea mare către casa lui Israel, pe care le‐a făcut‐o după milele sale și după mulțimea îndurărilor sale. 8Căci a zis: Cu adevărat ei sunt poporul meu, copii care nu vor amăgi. Și el a fost Mântuitorul lor. 9În toată strâmtorarea

63.9
Jud. 10.16Zah. 2.8Fapte. 9.4
lor el a fost strâmtorat și Îngerul
63.9
Ex. 14.19
23.20,21
33.14Mal. 3.1Fapte. 12.11
feței lui i‐a mântuit: în dragostea
63.9
Deut. 7.7,8
sa și în mila sa i‐a răscumpărat și i‐a ridicat
63.9
Ex. 19.4Deut. 1.31
32.11,12
și i‐a purtat în toate zilele din vechime. 10Dar ei s‐au răzvrătit
63.10
Ex. 15.24Num. 14.11Ps. 78.56
95.9
și au supărat
63.10
Ps. 78.40Fapte. 7.51Ef. 4.30
pe sfântul său Duh: de aceea el s‐a schimbat
63.10
Ex. 23.21
în vrăjmaș al lor și el însuși a luptat împotriva lor. 11Dar și‐a adus aminte de zilele din vechime, de Moise și de poporul său zicând: Unde este cel ce i‐a scos din mare
63.11
Ex. 14.30
32.11,12Num. 14.13,14Ier. 2.6
cu păstorii turmei sale? Unde este cel ce a pus
63.11
Num. 11.17,25Neem. 9.20Dan. 4.8Hag. 2.5
pe sfântul său Duh în mijlocul lor; 12care a făcut ca brațul său
63.12
Ex. 15.6
slăvit să meargă la dreapta lui Moise, — care a despicat
63.12
Ex. 14.21Ios. 3.16
apele înaintea lor, ca să‐și facă un nume veșnic, 13care i‐a călăuzit
63.13
Ps. 106.9
prin adâncuri, ca un cal în pustie și nu s‐au poticnit? 14Cum se coboară o vită în vale, așa le‐a dat odihnă Duhul Domnului. Așa ai povățuit tu pe poporul tău, ca
63.14
2 Sam. 7.23
să‐ți faci un nume slăvit. 15Privește
63.15
Deut. 26.15Ps. 80.14
din ceruri și vezi din locuința
63.15
Ps. 33.14
sfințeniei și slavei tale! Unde este râvna ta și puterea ta, fiorul măruntaielor tale
63.15
Ier. 31.20Osea 11.8
și milele tale duioase? S‐au oprit ele față de mine? 16Căci
63.16
Deut. 32.61 Cron. 29.10
tu ești Tatăl nostru chiar dacă nu
63.16
Iov 14.21Ecl. 9.5
ne știe Avraam și Israel nu ne cunoaște. Tu, Doamne, ești Tatăl nostru; numele tău este din veșnicie: Răscumpărătorul nostru. 17De ce, Doamne, ne‐ai lăsat
63.17
Ps. 119.10
să rătăcim de la căile tale și ne‐ai învârtoșat
63.17
Cap. 6.10.
In. 12.40Rom. 9.18
inima de la teama ta? Întoarce‐te
63.17
Num. 10.36Ps. 90.13
pentru slujitorii tăi semințiile moștenirii tale. 18Poporul tău cel
63.18
Deut. 7.6
26.19Dan. 8.24
sfânt a stăpânit puțină vreme; potrivnicii noștri
63.18
Ps. 74.7
au călcat în picioare locașul tău sfințit. 19Am ajuns ca aceia peste care niciodată n‐ai domnit, care nu s‐au numit după numele tău.