Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
64

Rugăciune pentru mântuire

641Ah, de ai despica

64.1
Ps. 144.5
cerurile, de te‐ai coborî, de s‐ar topi munții
64.1
Jud. 5.5Mica 1.4
înaintea ta, 2cum aprinde focul vreascurile și cum face focul să clocotească apa: ca să faci numele tău cunoscut potrivnicilor tăi, să tremure neamurile înaintea ta! 3Când făceai
64.3
Ex. 34.10Jud. 5.4,5Ps. 68.8Hab. 3.3,6
lucrurile înfricoșate pe care nu le așteptam, te‐ai coborât, munții s‐au topit înaintea ta. 4Căci din veac
64.4
Ps. 31.191 Cor. 2.9
n‐au auzit, nici n‐au prins cu urechea, nici ochiul n‐a văzut un Dumnezeu afară de tine, care să lucreze pentru cel ce‐l așteaptă. 5Tu întâmpini pe cel ce se bucură să facă dreptate
64.5
Fapte. 10.35
, care‐și aduce aminte
64.5
Cap. 26.8.

de tine în căile tale. Iată, te‐ai mâniat și noi am
64.5
Mal. 3.6
păcătuit; de mult am fost în ele și vom fi noi oare mântuiți? 6Căci ne‐am făcut toți ca ceva necurat și toate dreptățile noastre
64.6
Fil. 3.9
sunt ca și hainele celei ce are la fire: și toți ne veștejim
64.6
Ps. 90.5,6
ca frunza și nelegiuirile noastre ne‐au luat ca vântul. 7Și nu este nimeni
64.7
Osea 7.7
care cheamă numele tău, care se trezește ca să te cuprindă. Căci ți‐ai ascuns fața de noi și ne‐ai topit prin nelegiuirile noastre. 8Și
64.8
Cap. 63.16.

acum, Doamne, tu ești Tatăl nostru. Noi suntem lutul și tu olarul
64.8
Cap. 29.16;
45.9Ier. 18.6Rom. 9.20,21
nostru și noi toți suntem lucrul
64.8
Ef. 2.10
mâinilor tale. 9Nu te mânia
64.9
Ps. 74.1,2
79.8
prea tare, Doamne, nici nu‐ți aduce aminte în veac de nelegiuire. Iată, vezi, te rugăm, noi suntem
64.9
Ps. 79.13
toți poporul tău. 10Sfintele tale cetăți s‐au prefăcut într‐o pustie, Sionul este o pustie, Ierusalimul
64.10
Ps. 79.1
o pustietate. 11Sfânta și frumoasa noastră
64.11
2 Reg. 25.92 Cron. 36.19Ps. 74.7
casă, unde te‐au lăudat părinții noștri este arsă cu foc și toate lucrurile noastre de preț
64.11
Ezec. 24.21,25
sunt pustiite. 12Te vei opri
64.12
Cap. 42.14.

, tu, oare în fața acestor lucruri, Doamne? Vei tăcea
64.12
Ps. 83.1
tu și ne vei strâmtora de tot?