Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
63

O zi de răzbunare

631Cine este acesta care vine din Edom, cu veșminte roșii din Boțra? Acesta care este slăvit în haina sa, mergând în mărimea puterii sale? Eu cel ce vorbesc în dreptate, puternic ca să mântuiesc. 2De ce ești roș

63.2
Ap. 19.13
în haina ta și hainele tale ca ale celui ce calcă în teasc? 3Am călcat singur
63.3
Plâng. 1.15Ap. 14.19,20
19.15
în teasc și nimeni din popoare nu era cu mine; da, le‐am călcat în mânia mea și i‐am strivit în furia mea; și sângele lor este stropit pe hainele mele și mi‐am mânjit toată îmbrăcămintea. 4Căci ziua răzbunării
63.4
Cap. 34.8;
era în inima mea și venise anul celor răscumpărați ai mei. 5Și m‐am uitat
63.5
Cap. 41.28;
și nu era nimeni
63.5
In. 16.32
să ajute și m‐am mirat că nu era cine să sprijine: de aceea brațul
63.5
Ps. 98.1
meu mi‐a adus mântuire și urgia mea m‐a sprijinit. 6Și am călcat popoarele în mânia mea și le‐am
63.6
Ap. 16.16
îmbătat în urgia mea și le‐am vărsat sângele pe pământ.

Laudă pentru mântuirile de mai înainte

7Voi aminti îndurările Domnului și laudele Domnului, după toate cele ce a dăruit asupra noastră Domnul și bunătatea cea mare către casa lui Israel, pe care le‐a făcut‐o după milele sale și după mulțimea îndurărilor sale. 8Căci a zis: Cu adevărat ei sunt poporul meu, copii care nu vor amăgi. Și el a fost Mântuitorul lor. 9În toată strâmtorarea

63.9
Jud. 10.16Zah. 2.8Fapte. 9.4
lor el a fost strâmtorat și Îngerul
63.9
Ex. 14.19
23.20,21
33.14Mal. 3.1Fapte. 12.11
feței lui i‐a mântuit: în dragostea
63.9
Deut. 7.7,8
sa și în mila sa i‐a răscumpărat și i‐a ridicat
63.9
Ex. 19.4Deut. 1.31
32.11,12
și i‐a purtat în toate zilele din vechime. 10Dar ei s‐au răzvrătit
63.10
Ex. 15.24Num. 14.11Ps. 78.56
95.9
și au supărat
63.10
Ps. 78.40Fapte. 7.51Ef. 4.30
pe sfântul său Duh: de aceea el s‐a schimbat
63.10
Ex. 23.21
în vrăjmaș al lor și el însuși a luptat împotriva lor. 11Dar și‐a adus aminte de zilele din vechime, de Moise și de poporul său zicând: Unde este cel ce i‐a scos din mare
63.11
Ex. 14.30
32.11,12Num. 14.13,14Ier. 2.6
cu păstorii turmei sale? Unde este cel ce a pus
63.11
Num. 11.17,25Neem. 9.20Dan. 4.8Hag. 2.5
pe sfântul său Duh în mijlocul lor; 12care a făcut ca brațul său
63.12
Ex. 15.6
slăvit să meargă la dreapta lui Moise, — care a despicat
63.12
Ex. 14.21Ios. 3.16
apele înaintea lor, ca să‐și facă un nume veșnic, 13care i‐a călăuzit
63.13
Ps. 106.9
prin adâncuri, ca un cal în pustie și nu s‐au poticnit? 14Cum se coboară o vită în vale, așa le‐a dat odihnă Duhul Domnului. Așa ai povățuit tu pe poporul tău, ca
63.14
2 Sam. 7.23
să‐ți faci un nume slăvit. 15Privește
63.15
Deut. 26.15Ps. 80.14
din ceruri și vezi din locuința
63.15
Ps. 33.14
sfințeniei și slavei tale! Unde este râvna ta și puterea ta, fiorul măruntaielor tale
63.15
Ier. 31.20Osea 11.8
și milele tale duioase? S‐au oprit ele față de mine? 16Căci
63.16
Deut. 32.61 Cron. 29.10
tu ești Tatăl nostru chiar dacă nu
63.16
Iov 14.21Ecl. 9.5
ne știe Avraam și Israel nu ne cunoaște. Tu, Doamne, ești Tatăl nostru; numele tău este din veșnicie: Răscumpărătorul nostru. 17De ce, Doamne, ne‐ai lăsat
63.17
Ps. 119.10
să rătăcim de la căile tale și ne‐ai învârtoșat
63.17
Cap. 6.10.
inima de la teama ta? Întoarce‐te
63.17
Num. 10.36Ps. 90.13
pentru slujitorii tăi semințiile moștenirii tale. 18Poporul tău cel
63.18
Deut. 7.6
26.19Dan. 8.24
sfânt a stăpânit puțină vreme; potrivnicii noștri
63.18
Ps. 74.7
au călcat în picioare locașul tău sfințit. 19Am ajuns ca aceia peste care niciodată n‐ai domnit, care nu s‐au numit după numele tău.

64

Rugăciune pentru mântuire

641Ah, de ai despica

64.1
Ps. 144.5
cerurile, de te‐ai coborî, de s‐ar topi munții
64.1
Jud. 5.5Mica 1.4
înaintea ta, 2cum aprinde focul vreascurile și cum face focul să clocotească apa: ca să faci numele tău cunoscut potrivnicilor tăi, să tremure neamurile înaintea ta! 3Când făceai
64.3
Ex. 34.10Jud. 5.4,5Ps. 68.8Hab. 3.3,6
lucrurile înfricoșate pe care nu le așteptam, te‐ai coborât, munții s‐au topit înaintea ta. 4Căci din veac
64.4
Ps. 31.191 Cor. 2.9
n‐au auzit, nici n‐au prins cu urechea, nici ochiul n‐a văzut un Dumnezeu afară de tine, care să lucreze pentru cel ce‐l așteaptă. 5Tu întâmpini pe cel ce se bucură să facă dreptate
64.5
Fapte. 10.35
, care‐și aduce aminte
64.5
Cap. 26.8.
de tine în căile tale. Iată, te‐ai mâniat și noi am
64.5
Mal. 3.6
păcătuit; de mult am fost în ele și vom fi noi oare mântuiți? 6Căci ne‐am făcut toți ca ceva necurat și toate dreptățile noastre
64.6
Fil. 3.9
sunt ca și hainele celei ce are la fire: și toți ne veștejim
64.6
Ps. 90.5,6
ca frunza și nelegiuirile noastre ne‐au luat ca vântul. 7Și nu este nimeni
64.7
Osea 7.7
care cheamă numele tău, care se trezește ca să te cuprindă. Căci ți‐ai ascuns fața de noi și ne‐ai topit prin nelegiuirile noastre. 8Și
64.8
Cap. 63.16.
acum, Doamne, tu ești Tatăl nostru. Noi suntem lutul și tu olarul
64.8
Cap. 29.16;
nostru și noi toți suntem lucrul
64.8
Ef. 2.10
mâinilor tale. 9Nu te mânia
64.9
Ps. 74.1,2
79.8
prea tare, Doamne, nici nu‐ți aduce aminte în veac de nelegiuire. Iată, vezi, te rugăm, noi suntem
64.9
Ps. 79.13
toți poporul tău. 10Sfintele tale cetăți s‐au prefăcut într‐o pustie, Sionul este o pustie, Ierusalimul
64.10
Ps. 79.1
o pustietate. 11Sfânta și frumoasa noastră
64.11
2 Reg. 25.92 Cron. 36.19Ps. 74.7
casă, unde te‐au lăudat părinții noștri este arsă cu foc și toate lucrurile noastre de preț
64.11
Ezec. 24.21,25
sunt pustiite. 12Te vei opri
64.12
Cap. 42.14.
, tu, oare în fața acestor lucruri, Doamne? Vei tăcea
64.12
Ps. 83.1
tu și ne vei strâmtora de tot?

65

Răspunsul Domnului la acea rugăciune

651Sunt căutat

65.1
Rom. 9.24,25,26,30
10.20Ef. 2.12,13
de cei ce nu întrebau de mine; sunt aflat de cei ce nu mă căutau. Am zis: Iată‐mă, iată‐mă, unui neam care nu se numea
65.1
Cap. 63.19.
după numele meu. 2Mi‐am întins mâinile
65.2
Rom. 10.21
toată ziua unui popor răzvrătitor, care umblă pe o cale care nu e bună, după gândurile lor: 3un popor care mă
65.3
Deut. 32.21
întărâtă necurmat la mânie în față; care jertfește
65.3
Cap. 1.29;
în grădini și arde tămâie pe cărămizi; 4care șade
65.4
Deut. 18.11
între morminte și înoptează în locuri ascunse, mâncând
65.4
Cap. 66.17.
carne de porc și în vasele sale este zeamă de lucruri urâcioase; 5care
65.5
Mat. 9.11Lc. 5.30
18.11Iuda 19
zice: Stai departe, nu te apropia de mine, căci sunt mai sfânt decât tine. Aceștia sunt fum în nările mele, foc ce arde toată ziua. 6Iată este scris
65.6
Deut. 32.34Mal. 3.16
înaintea mea: Nu
65.6
Ps. 50.3
voi tăcea ci
65.6
Ps. 79.12Ier. 16.18Ezec. 11.21
voi răsplăti, da, le voi răsplăti în sân 7nelegiuirile voastre, zice Domnul, și nelegiuirile
65.7
Ex. 20.5
părinților voștri împreună, care au ars tămâie
65.7
Ezec. 18.6
pe munți și m‐au hulit
65.7
Ezec. 20.27,28
pe dealuri: de aceea le voi măsura în sânuri fapta lor cea dintâi. 8Așa zice Domnul: Ca atunci când se află must în strugure și se zice: Nu‐l strica, căci este o binecuvântare
65.8
Ioel 2.14
în el: așa voi face pentru slujitorii mei ca să nu‐i pierd pe toți. 9Și voi scoate o sămânță din Iacov și un stăpânitor al munților mei din Iuda. Și aleșii mei
65.9
Vers. 16, 22.
vor stăpâni țara și slujitorii mei vor locui acolo. 10Și Saronul
65.10
Cap. 33.9;
va fi stâna turmelor și valea lui Acor
65.10
Ios. 7.24,26Osea 2.15
loc de culcare pentru cirezi, pentru poporul meu care m‐a căutat. 11Dar pe voi, care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt
65.11
Cap. 56.7;
, care pregătiți o masă
65.11
Ezec. 23.411 Cor. 10.21
Norocului și turnați vin amestecat Soartei, 12vă voi sorti sabiei și toți vă veți pleca la junghiere. Pentru că am chemat
65.12
2 Cron. 36.15,16Prov. 1.24Ier. 7.13Zah. 7.7
și n‐ați răspuns, am vorbit și n‐ați auzit, ci ați făcut ce era rău în ochii mei și ați ales ce nu mi‐a plăcut. 13Deci, așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, slujitorii mei vor mânca, dar voi veți flămânzi. Iată, slujitorii mei vor bea, dar voi veți înseta. Iată, slujitorii mei se vor bucura, dar voi vă veți rușina. 14Iată, slujitorii mei vor cânta tare în veselia inimii, dar voi veți striga în durerea inimii și veți urla
65.14
Mat. 8.12Lc. 13.28
de zdrobirea duhului. 15Și veți lăsa numele vostru la aleșii
65.15
Ier. 29.22Zah. 8.13
mei drept blestem
65.15
Vers. 9, 22.
, căci Domnul Dumnezeu te va omorî; și va numi
65.15
Cap. 62.2.
pe slujitorii săi cu alt nume: 16așa că cine
65.16
Ps. 72.17Ier. 4.2
se va binecuvânta pe sine pe pământ, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului, și cine se va jura
65.16
Deut. 6.13Ps. 63.11Țef. 1.5
pe pământ, se va jura pe Dumnezeul adevărului: pentru că strâmtorările de mai înainte vor fi uitate și vor fi ascunse de ochii mei. 17Căci iată, eu fac ceruri noi
65.17
Cap. 51.16;
și un pământ nou; și nu‐și vor mai aduce aminte de cele de mai înainte nici nu se vor mai sui la inimă. 18Ci vă veți bucura și vă veți veseli în veac în ceea ce fac eu: căci iată, eu fac Ierusalimul o bucurie și pe poporul său o desfătare. 19Și mă voi bucura
65.19
Cap. 62.5.
de Ierusalim și mă voi veseli de poporul meu și nu se va mai auzi
65.19
Cap. 35.10;
în el glas de plângere nici glas de strigare. 20Nu va mai fi acolo prunc de zile, nici bătrân care să nu‐și împlinească zilele. Căci copilul va muri în vârstă de o sută de ani și păcătosul de o sută de ani
65.20
Ecl. 8.12
va fi blestemat. 21Și vor zidi
65.21
Lev. 26.16Deut. 28.30Amos 9.14
case și le vor locui; și vor sădi vii și le vor mânca rodul. 22Nu vor zidi ei și altul să locuiască; nu vor sădi ei și altul să mănânce. Căci zilele poporului
65.22
Ps. 92.12
meu vor fi ca zilele copacului și aleșii
65.22
Vers. 9, 15.
mei vor gusta multă vreme lucrul mâinilor lor. 23Nu vor munci în zadar, nici nu vor naște
65.23
Deut. 28.41Osea 9.12
spre groază, căci ei sunt sămânța
65.23
Cap. 61.9.
celor binecuvântați ai Domnului și urmașii lor cu ei. 24Și va fi așa: înainte
65.24
Ps. 32.5Dan. 9.21
de a chema ei, voi răspunde și încă vorbind ei, voi auzi. 25Lupul și mielul
65.25
Cap. 11.6, 7, 9.
vor paște împreună și leul va mânca paie ca boul: și pâinea
65.25
Gen. 3.14
șarpelui va fi țărâna. Nu vor vătăma, nici nu vor strica în tot sfântul meu munte, zice Domnul.