Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
65

Răspunsul Domnului la acea rugăciune

651Sunt căutat

65.1
Rom. 9.24,25,26,30
10.20Ef. 2.12,13
de cei ce nu întrebau de mine; sunt aflat de cei ce nu mă căutau. Am zis: Iată‐mă, iată‐mă, unui neam care nu se numea
65.1
Cap. 63.19.

după numele meu. 2Mi‐am întins mâinile
65.2
Rom. 10.21
toată ziua unui popor răzvrătitor, care umblă pe o cale care nu e bună, după gândurile lor: 3un popor care mă
65.3
Deut. 32.21
întărâtă necurmat la mânie în față; care jertfește
65.3
Cap. 1.29;
66.17Lev. 17.5
în grădini și arde tămâie pe cărămizi; 4care șade
65.4
Deut. 18.11
între morminte și înoptează în locuri ascunse, mâncând
65.4
Cap. 66.17.
Lev. 11.7
carne de porc și în vasele sale este zeamă de lucruri urâcioase; 5care
65.5
Mat. 9.11Lc. 5.30
18.11Iuda 19
zice: Stai departe, nu te apropia de mine, căci sunt mai sfânt decât tine. Aceștia sunt fum în nările mele, foc ce arde toată ziua. 6Iată este scris
65.6
Deut. 32.34Mal. 3.16
înaintea mea: Nu
65.6
Ps. 50.3
voi tăcea ci
65.6
Ps. 79.12Ier. 16.18Ezec. 11.21
voi răsplăti, da, le voi răsplăti în sân 7nelegiuirile voastre, zice Domnul, și nelegiuirile
65.7
Ex. 20.5
părinților voștri împreună, care au ars tămâie
65.7
Ezec. 18.6
pe munți și m‐au hulit
65.7
Ezec. 20.27,28
pe dealuri: de aceea le voi măsura în sânuri fapta lor cea dintâi. 8Așa zice Domnul: Ca atunci când se află must în strugure și se zice: Nu‐l strica, căci este o binecuvântare
65.8
Ioel 2.14
în el: așa voi face pentru slujitorii mei ca să nu‐i pierd pe toți. 9Și voi scoate o sămânță din Iacov și un stăpânitor al munților mei din Iuda. Și aleșii mei
65.9
Vers. 16, 22.
Mat. 24.22Rom. 11.5,7
vor stăpâni țara și slujitorii mei vor locui acolo. 10Și Saronul
65.10
Cap. 33.9;
35.2
va fi stâna turmelor și valea lui Acor
65.10
Ios. 7.24,26Osea 2.15
loc de culcare pentru cirezi, pentru poporul meu care m‐a căutat. 11Dar pe voi, care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt
65.11
Cap. 56.7;
57.13
, care pregătiți o masă
65.11
Ezec. 23.411 Cor. 10.21
Norocului și turnați vin amestecat Soartei, 12vă voi sorti sabiei și toți vă veți pleca la junghiere. Pentru că am chemat
65.12
2 Cron. 36.15,16Prov. 1.24Ier. 7.13Zah. 7.7
și n‐ați răspuns, am vorbit și n‐ați auzit, ci ați făcut ce era rău în ochii mei și ați ales ce nu mi‐a plăcut. 13Deci, așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, slujitorii mei vor mânca, dar voi veți flămânzi. Iată, slujitorii mei vor bea, dar voi veți înseta. Iată, slujitorii mei se vor bucura, dar voi vă veți rușina. 14Iată, slujitorii mei vor cânta tare în veselia inimii, dar voi veți striga în durerea inimii și veți urla
65.14
Mat. 8.12Lc. 13.28
de zdrobirea duhului. 15Și veți lăsa numele vostru la aleșii
65.15
Ier. 29.22Zah. 8.13
mei drept blestem
65.15
Vers. 9, 22.

, căci Domnul Dumnezeu te va omorî; și va numi
65.15
Cap. 62.2.
Fapte. 11.26
pe slujitorii săi cu alt nume: 16așa că cine
65.16
Ps. 72.17Ier. 4.2
se va binecuvânta pe sine pe pământ, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului, și cine se va jura
65.16
Deut. 6.13Ps. 63.11Țef. 1.5
pe pământ, se va jura pe Dumnezeul adevărului: pentru că strâmtorările de mai înainte vor fi uitate și vor fi ascunse de ochii mei. 17Căci iată, eu fac ceruri noi
65.17
Cap. 51.16;
66.222 Pet. 3.13Ap. 21.1
și un pământ nou; și nu‐și vor mai aduce aminte de cele de mai înainte nici nu se vor mai sui la inimă. 18Ci vă veți bucura și vă veți veseli în veac în ceea ce fac eu: căci iată, eu fac Ierusalimul o bucurie și pe poporul său o desfătare. 19Și mă voi bucura
65.19
Cap. 62.5.

de Ierusalim și mă voi veseli de poporul meu și nu se va mai auzi
65.19
Cap. 35.10;
51.11Ap. 7.17
21.4
în el glas de plângere nici glas de strigare. 20Nu va mai fi acolo prunc de zile, nici bătrân care să nu‐și împlinească zilele. Căci copilul va muri în vârstă de o sută de ani și păcătosul de o sută de ani
65.20
Ecl. 8.12
va fi blestemat. 21Și vor zidi
65.21
Lev. 26.16Deut. 28.30Amos 9.14
case și le vor locui; și vor sădi vii și le vor mânca rodul. 22Nu vor zidi ei și altul să locuiască; nu vor sădi ei și altul să mănânce. Căci zilele poporului
65.22
Ps. 92.12
meu vor fi ca zilele copacului și aleșii
65.22
Vers. 9, 15.

mei vor gusta multă vreme lucrul mâinilor lor. 23Nu vor munci în zadar, nici nu vor naște
65.23
Deut. 28.41Osea 9.12
spre groază, căci ei sunt sămânța
65.23
Cap. 61.9.

celor binecuvântați ai Domnului și urmașii lor cu ei. 24Și va fi așa: înainte
65.24
Ps. 32.5Dan. 9.21
de a chema ei, voi răspunde și încă vorbind ei, voi auzi. 25Lupul și mielul
65.25
Cap. 11.6, 7, 9.

vor paște împreună și leul va mânca paie ca boul: și pâinea
65.25
Gen. 3.14
șarpelui va fi țărâna. Nu vor vătăma, nici nu vor strica în tot sfântul meu munte, zice Domnul.