Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
66

Pedeapsa fățarnicilor

661Așa zice Domnul: Cerurile

66.1
1 Reg. 8.272 Cron. 6.18Mat. 5.34,35Fapte. 7.48,49
17.24
sunt scaunul meu de domnie și pământul așternutul picioarelor mele. Ce casă îmi veți zidi? Și ce loc va fi pentru odihna mea? 2Mâna mea a făcut toate aceste lucruri și astfel toate acestea au fost, zice Domnul. Dar la
66.2
Cap. 57.15;
61.1
acest om mă voi uita: la cel necăjit
66.2
Ps. 34.18
51.17
și zdrobit în duh și care tremură
66.2
Ezra 9.4
10.3Prov. 28.14
de cuvântul meu. 3Cel ce înjunghie
66.3
Cap. 1.11.

un bou este ca cel ce ucide un om; cel ce jertfește un miel, ca cel ce taie gâtul unui câine
66.3
Deut. 23.18
; cel ce aduce un dar de mâncare, ca cel ce aduce sânge de porc; cel ce face o aducere aminte de tămâie, ca cel ce binecuvântează pe un idol. Da, ei și‐au ales căile lor și sufletul li se desfată în urâciunile lor, 4așa și eu voi alege amăgirile lor și voi aduce asupra lor temerile lor; pentru că
66.4
Prov. 1.24Ier. 7.13
am chemat și nimeni n‐a răspuns, am vorbit și n‐au auzit, ci au făcut ce era rău în ochii mei și au ales lucrul de care n‐aveam plăcere. 5Ascultați cuvântul Domnului, voi cei ce tremurați
66.5
Vers. 2.

de cuvântul său: Frații voștri, care vă urăsc și vă leapădă pentru numele meu, au zis: Fie slăvit
66.5
Cap. 5.19.

Domnul și să vedem bucuria voastră! Dar se vor
66.5
2 Tes. 1.10Tit 2.13
rușina. 6Un glas de vuiet din cetate! Un glas din templu! Un glas al Domnului care răsplătește vrăjmașilor săi! 7Mai înainte de a suferi dureri de naștere, a născut; înainte de a‐i veni durerile s‐a ușurat de băiat. 8Cine a auzit așa ceva? Cine a văzut asemenea lucruri? Poate o țară să se nască într‐o zi? Se va naște un neam deodată? Căci Sionul îndată ce a avut durerea de facere, a și născut pe copiii săi. 9Oare voi deschide pântecele și nu voi face să se nască? zice Domnul. Oare voi aduce până la naștere și voi închide pântecele? zice Dumnezeul tău. 10Bucurați‐vă cu Ierusalimul și veseliți‐vă de el, toți cei ce‐l iubiți. Bucurați‐vă de bucurie cu el toți cei ce au jelit pentru el. 11Căci veți suge și vă veți sătura din țâțele mângâierilor lui. Căci veți suge și vă veți desfăta din plinătatea slavei lui. 12Căci așa zice Domnul: Iată
66.12
Cap. 18.18;
60.5
, voi întinde peste el pacea ca un râu și slava neamurilor ca un pârâu ce se varsă; și veți suge din el
66.12
Cap. 60.16.

, veți fi purtați
66.12
Cap. 49.22;
60.4
pe coaste și veți fi desmierdați pe genunchi. 13Ca unul pe care‐l mângâie mamă‐sa, așa vă voi mângâia și veți fi mângâiați în Ierusalim. 14Și veți vedea și vi se va bucura inima și
66.14
Ezec. 37.1
oasele voastre vor înflori ca iarba. Și mâna Domnului se va face cunoscută în slujitorii săi și își va vărsa mânia asupra vrăjmașilor lui. 15Căci iată
66.15
Cap. 9.5.
2 Tes. 1.8
Domnul va veni cu foc și carele lui sunt ca un vârtej ca să dea urgia sa cu furie și mustrarea sa cu flacără de foc. 16Căci Domnul va intra la judecată cu orice carne cu focul și cu sabia
66.16
Cap. 27.1.

lui și mulți vor fi cei uciși de Domnul. 17Cei ce se sfințesc
66.17
Cap. 65.3, 4.

și se curăță în grădini, după unul în mijloc, care mănâncă și carne de porc și urâciune și șoareci, vor pieri împreună, zice Domnul. 18Căci eu le cunosc faptele și gândurile… Vine vremea când voi aduna toate neamurile și limbile și ele vor veni și vor vedea slava mea. 19Și voi pune un semn
66.19
Lc. 2.34
între ei și pe cei scăpați din ei îi voi trimite la neamuri: la Tarsis, la Pul și la Lud, care întind arcul; la Tubal și la Iavan, la ostroavele depărtate, care n‐au auzit faima mea, nici n‐au văzut slava mea: și vor spune
66.19
Mal. 1.11
slava mea între neamuri. 20Și vor aduce pe toți frații voștri din toate neamurile, ca un dar
66.20
Rom. 15.16
de mâncare la Domnul, pe cai și în care și în căruțe acoperite, și pe catâri și pe dromaderi, la sfântul meu munte, la Ierusalim, zice Domnul, cum aduc copiii lui Israel un dar de mâncare în vas curat în casa Domnului. 21Și voi lua din ei ca preoți și Leviți
66.21
Ex. 19.61 Pet. 2.9Ap. 1.6
, zice Domnul. 22Căci, precum cerurile
66.22
Cap. 65.17.
1 Pet. 3.13Ap. 21.1
cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor rămâne înaintea mea, zice Domnul, așa va rămâne sămânța voastră și numele vostru. 23Și va fi așa: de la lună
66.23
Zah. 14.16
nouă la lună nouă și de la sabat la sabat, orice carne va veni
66.23
Ps. 65.2
să se închine înaintea mea, zice Domnul. 24Și vor ieși și vor privi trupurile moarte
66.24
Vers. 16.

ale oamenilor care s‐au răzvrătit împotriva mea. Căci viermele
66.24
Mc. 9.44,46,48
lor nu va muri, nici focul lor nu se va stinge; și vor fi o scârbă pentru orice carne.