Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Isaia vede slava Domnului

61În anul morții împăratului

6.1
2 Reg. 15.17
Ozia am văzut
6.1
1 Reg. 22.19In. 12.41Ap. 4.2
pe Domnul șezând pe un scaun de domnie înalt și ridicat și poalele lui au umplut templul. 2Serafimii stăteau deasupra lui; fiecare avea șase aripi: cu două își acoperea fața, cu două își acoperea
6.2
Ezec. 1.11
picoarele și cu două zbura. 3Și striga unul către altul și zicea: Sfânt
6.3
Ap. 4.8
, sfânt, sfânt, este Domnul oștirilor; tot
6.3
Ps. 72.19
pământul este plin de slava lui. 4Și temeliile pragurilor se zguduiau de glasul celui ce striga și casa
6.4
Ex. 40.341 Reg. 8.10
s‐a umplut de fum. 5Atunci
6.5
Ex. 4.10
6.30Jud. 6.22
13.22Ier. 1.6
am zis: Vai de mine! căci sunt pierdut; căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate; căci ochii mei au văzut pe Împăratul, Domnul oștirilor. 6Și unul din serafimi a zburat spre mine și avea în mână un cărbune aprins pe care‐l luase cu cleștele de pe altar
6.6
Ap. 8.3
. 7Și l‐a atins
6.7
Ier. 1.9Dan. 10.16
de gura mea și a zis: Iată, acesta s‐a atins de buzele tale și nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. 8Și am auzit glasul Domnului zicând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi
6.8
Gen. 1.26
3.22
11.7
? Și eu am zis: Iată‐mă, trimite‐mă. 9Și el a zis: Du‐te și spune poporului acestuia: Auzind veți auzi
6.9
Cap. 43.8.
și nu veți înțelege și văzând veți vedea și nu veți cunoaște. 10Îngrașă inima
6.10
Ps. 119.70
poporului acestuia și îngreuiază‐i urechile și lipește‐i ochii: ca
6.10
Ier. 5.21
să nu vadă cu ochii săi și să nu audă cu urechile sale și să nu înțeleagă cu inima sa și să se întoarcă și să fie vindecat. 11Atunci am zis: Doamne, până
6.11
Mica 3.12
când? Și el a zis: Până se vor pustii cetățile, fără locuitori și casele fără oameni și ogorul se va pustii cu totul, 12și Domnul
6.12
2 Reg. 25.21
va îndepărta pe om și vor fi multe locuri pustii în mijlocul țării. 13Și a zecea parte tot va fi în ea și se va întoarce și va fi păscută, ca terebintul și stejarul a căror tulpină rămâne după tăiere: tulpina sa este sămânța
6.13
Ezra 9.2Mal. 2.15Rom. 11.5
sfântă.

7

Proorocie împotriva lui Israel și Asiriei

71Și a fost așa: în zilele lui Ahaz

7.1
2 Reg. 16.52 Cron. 28.5,6
, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, Rețin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s‐au suit la Ierusalim să facă război împotriva lui dar n‐au putut să‐l biruie. 2Și s‐a spus casei lui David, zicând: Siria s‐a unit cu Efraim. Și inima lui și inima poporului său a tremurat cum tremură copacii pădurii înaintea vântului. 3Atunci Domnul a zis lui Isaia: Ieși acum spre întâmpinarea lui Ahaz, tu și Șear‐Iașub
7.3
Cap. 10.21.
, fiul tău, la marginea canalului
7.3
2 Reg. 18.17
de apă al iazului de sus, pe calea țarinei albitorului; 4și să‐i zici: Ia seama și fii liniștit; nu te teme și să nu ți se înmoaie inima înaintea acestor două cozi de tăciuni fumegători, din pricina aprinderii mâniei lui Rețin și a Siriei și a fiului lui Remalia. 5Fiindcă Siria, Efraim și fiul lui Remalia au făcut sfat rău împotriva ta, zicând: 6Să ne suim împotriva lui Iuda și să‐l hărțuim și să facem o spărtură în el pentru noi și să punem împărat în el pe fiul lui Tabeel; 7așa zice Domnul Dumnezeu: Aceasta
7.7
Prov. 21.30
nu se va înfăptui, nici nu se va întâmpla; 8căci
7.8
2 Sam. 8.6
capul Siriei este Damascul și capul Damascului Rețin. Și în șaizeci și cinci de ani Efraim va fi sfărâmat și nu va mai fi popor. 9Și capul lui Efraim este Samaria și capul Samariei este fiul lui Remalia. Dacă
7.9
2 Cron. 20.20
nu credeți, cu adevărat nu veți sta. 10Și Domnul a vorbit iarăși lui Ahaz, zicând: 11Cere‐ți
7.11
Jud. 6.36Mat. 12.38
un semn de la Domnul Dumnezeul tău; cere‐l fie în adâncime fie în înălțime. 12Și Ahaz a zis: Nu voi cere și nu voi ispiti pe Domnul. 13Și el a zis: Ascultă dar, casă a lui David: Oare puțin vă este să obosiți pe oameni de obosiți și pe Dumnezeul meu? 14De aceea Domnul însuși vă va da un semn: Iată, fecioara
7.14
Mat. 1.23Lc. 1.31,34
va zămisli și va naște un
7.14
Cap. 9.6.
fiu și‐i va pune numele Emanuel
7.14
Cap. 8.8.
. 15El va mânca smântână și miere până când va ști să lepede răul și să aleagă binele. 16Căci
7.16
Cap. 8.4.
înainte de a ști copilul să lepede răul și să aleagă binele, țara celor doi
7.16
2 Reg. 15.30
16.9
împărați de care ești necăjit, va fi părăsită. 17Domnul
7.17
2 Cron. 28.19
va aduce asupra ta și asupra poporului tău și asupra casei tatălui tău zile care n‐au venit din ziua când s‐a
7.17
1 Reg. 12.16
rupt Efraim de la Iuda: pe împăratul Asiriei. 18Și va fi așa: în ziua aceea Domnul va șuiera
7.18
Cap. 5.26.
muștei care este la marginea râurilor Egiptului și albinei care este în țara Asiriei. 19Și vor veni și se vor așeza toate în văi pustii și în crăpăturile
7.19
Cap. 2.19.
stâncilor și pe toți mărăcinii și pe toate pășunile. 20În ziua aceea Domnul va rade cu briciul
7.20
2 Reg. 16.7,82 Cron. 28.20,21Ezec. 5.1
tocmit de dincolo de Râu, adică cu împăratul Asiriei, capul și părul picioarelor: și va lua și barba. 21Și va fi așa: în ziua aceea un om va hrăni o juncă și două oi. 22Și va fi așa: de belșugul laptelui ce vor da, va mânca smântână. Căci oricine rămâne în mijlocul țării va mânca smântână și miere. 23Și va fi așa: în ziua aceea orice loc, unde erau o mie de vițe pentru o mie de arginți, vor
7.23
Cap. 5.6.
fi spini și scai: 24Vor veni într‐acolo cu săgeți și cu arcuri, căci toată țara va fi spini și scai. 25Și toți munții care au fost săpați cu cazmaua, acolo nu vei veni de teamă de spini și scai; și vor fi pentru trimiterea boilor în ei și pentru călcarea oilor pe ei.

8

Prăbușirea Siriei și a lui Israel

81Și Domnul mi‐a zis: Ia‐ți o tablă mare și scrie

8.1
Cap. 30.8.
pe ea cu condei de om: Pentru Maher‐Șalal, Haș‐Baz. 2Și mi‐am luat martori credincioși, pe preotul Urie
8.2
2 Reg. 16.10
și pe Zaharia, fiul lui Berechia. 3Și m‐am apropiat de prorociță și ea a zămislit și a născut un fiu. Și Domnul mi‐a zis: Pune‐i numele: Maher‐Șalal‐Haș‐Baz. 4Căci
8.4
Cap. 7.16.
înainte de a ști copilul să strige: Tatăl meu! și Mamă‐mea! bogățiile
8.4
2 Reg. 15.29
16.9
Damascului și prada Samariei vor fi duse dinaintea împăratului Asiriei. 5Și Domnul mi‐a vorbit iarăși, zicând: 6Fiindcă poporul acesta leapădă apele lin‐curgătoare ale Siloeului
8.6
Neem. 3.15In. 9.7
și se bucură de
8.6
Cap. 7.1, 2, 6.
Rețin și de fiul lui Remalia, 7de aceea, iată, Domnul va aduce peste ei apele puternice și multe ale Râului, pe împăratul
8.7
Cap. 10.12.
Asiriei și toată slava lui. Și el se va sui peste toate canalurile lui și va trece peste toate malurile sale. 8Și va mătura prin Iuda; va năpădi și se va revărsa, va ajunge până la gât. Și întinderea aripilor sale va
8.8
Cap. 30.28.
umplea lărgimea țării tale, Emanuele
8.8
Cap. 7.14.
! 9Însoțiți‐vă, popoarelor, și fiți zdrobite
8.9
Ioel 3.9,11
și plecați urechea, voi toți care locuiți departe de pământ! Încingeți‐vă și fiți zdrobiți! Încingeți‐vă și fiți zdrobiți! 10Sfătuiți‐vă
8.10
Iov 5.12
și se va zădărnici! Vorbiți o vorbă și
8.10
Cap. 7.7.
nu va sta, căci
8.10
Cap. 7.14.
cu noi este Dumnezeu. 11Căci așa mi‐a vorbit Domnul cu mână tare și m‐a învățat să nu umblu în calea poporului acestuia, zicând: 12Să nu numiți Uneltire, pe tot ce numește poporul
8.12
Cap. 7.2.
acesta Uneltire. Și
8.12
1 Pet. 3.14,15
nu vă temeți de teama lui, nici nu vă înfricoșați. 13Pe
8.13
Num. 20.12
Domnul oștirilor, pe el să‐l sfințiți; și el
8.13
Ps. 76.7Lc. 12.5
să fie temerea voastră și el să fie înfricoșarea voastră. 14Și el
8.14
Ezec. 11.16
va fi locașul sfințit și piatra
8.14
Cap. 28.16.
de poticnire și stâncă de zdruncinare pentru amândouă casele lui Israel, cursă și laț pentru locuitorii Ierusalimului. 15Și mulți din ei se
8.15
Mat. 21.44Lc. 20.18Rom. 9.32
11.25
vor poticni de ea și vor cădea și vor fi sfărâmați și vor da în cursă și vor fi prinși. 16Leagă mărturia, pecetluiește legea între ucenicii mei. 17Și eu voi aștepta pe Domnul care își ascunde
8.17
Cap. 54.8.
fața de casa lui Iacov și voi nădăjdui
8.17
Hab. 2.3Lc. 2.25,38
în el. 18Iată
8.18
Evr. 2.13
, eu și copiii pe care mi i‐a dat Domnul, suntem
8.18
Ps. 71.7Zah. 3.8
semne și minuni în Israel de la Domnul oștirilor care locuiește pe muntele Sion. 19Și când vă vor zice: Întrebați
8.19
1 Sam. 28.8
pe cei ce cheamă duhurile morților și pe ghicitorii care ciripesc
8.19
Cap. 29.4.
și îngână… Să nu întrebe un popor pe Dumnezeul său? Să meargă ei la
8.19
Ps. 106.28
cei morți pentru cei vii? 20La
8.20
Lc. 16.29
lege și la mărturie! Dacă nu
8.20
Mica 3.6
vorbesc după cuvântul acesta, nu este niciun revărsat de ziuă pentru ei. 21Și vă vor cutreiera greu apăsați și flămânzi. Și va fi așa: când vor flămânzi, se vor aprinde și vor blestema
8.21
Ap. 16.11
pe împăratul lor și pe Dumnezeul lor și vor privi în sus; 22și se vor
8.22
Cap. 5.30.
uita la pământ și iată, strâmtorare și întuneric, întunecare de neliniște și vor fi izgoniți în întuneric
8.22
Cap. 9.1.
gros.