Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Proorocie împotriva lui Israel și Asiriei

71Și a fost așa: în zilele lui Ahaz

7.1
2 Reg. 16.52 Cron. 28.5,6
, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, Rețin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s‐au suit la Ierusalim să facă război împotriva lui dar n‐au putut să‐l biruie. 2Și s‐a spus casei lui David, zicând: Siria s‐a unit cu Efraim. Și inima lui și inima poporului său a tremurat cum tremură copacii pădurii înaintea vântului. 3Atunci Domnul a zis lui Isaia: Ieși acum spre întâmpinarea lui Ahaz, tu și Șear‐Iașub
7.3
Cap. 10.21.

, fiul tău, la marginea canalului
7.3
2 Reg. 18.17
de apă al iazului de sus, pe calea țarinei albitorului; 4și să‐i zici: Ia seama și fii liniștit; nu te teme și să nu ți se înmoaie inima înaintea acestor două cozi de tăciuni fumegători, din pricina aprinderii mâniei lui Rețin și a Siriei și a fiului lui Remalia. 5Fiindcă Siria, Efraim și fiul lui Remalia au făcut sfat rău împotriva ta, zicând: 6Să ne suim împotriva lui Iuda și să‐l hărțuim și să facem o spărtură în el pentru noi și să punem împărat în el pe fiul lui Tabeel; 7așa zice Domnul Dumnezeu: Aceasta
7.7
Prov. 21.30
nu se va înfăptui, nici nu se va întâmpla; 8căci
7.8
2 Sam. 8.6
capul Siriei este Damascul și capul Damascului Rețin. Și în șaizeci și cinci de ani Efraim va fi sfărâmat și nu va mai fi popor. 9Și capul lui Efraim este Samaria și capul Samariei este fiul lui Remalia. Dacă
7.9
2 Cron. 20.20
nu credeți, cu adevărat nu veți sta. 10Și Domnul a vorbit iarăși lui Ahaz, zicând: 11Cere‐ți
7.11
Jud. 6.36Mat. 12.38
un semn de la Domnul Dumnezeul tău; cere‐l fie în adâncime fie în înălțime. 12Și Ahaz a zis: Nu voi cere și nu voi ispiti pe Domnul. 13Și el a zis: Ascultă dar, casă a lui David: Oare puțin vă este să obosiți pe oameni de obosiți și pe Dumnezeul meu? 14De aceea Domnul însuși vă va da un semn: Iată, fecioara
7.14
Mat. 1.23Lc. 1.31,34
va zămisli și va naște un
7.14
Cap. 9.6.

fiu și‐i va pune numele Emanuel
7.14
Cap. 8.8.

. 15El va mânca smântână și miere până când va ști să lepede răul și să aleagă binele. 16Căci
7.16
Cap. 8.4.

înainte de a ști copilul să lepede răul și să aleagă binele, țara celor doi
7.16
2 Reg. 15.30
16.9
împărați de care ești necăjit, va fi părăsită. 17Domnul
7.17
2 Cron. 28.19
va aduce asupra ta și asupra poporului tău și asupra casei tatălui tău zile care n‐au venit din ziua când s‐a
7.17
1 Reg. 12.16
rupt Efraim de la Iuda: pe împăratul Asiriei. 18Și va fi așa: în ziua aceea Domnul va șuiera
7.18
Cap. 5.26.

muștei care este la marginea râurilor Egiptului și albinei care este în țara Asiriei. 19Și vor veni și se vor așeza toate în văi pustii și în crăpăturile
7.19
Cap. 2.19.
Ier. 16.16
stâncilor și pe toți mărăcinii și pe toate pășunile. 20În ziua aceea Domnul va rade cu briciul
7.20
2 Reg. 16.7,82 Cron. 28.20,21Ezec. 5.1
tocmit de dincolo de Râu, adică cu împăratul Asiriei, capul și părul picioarelor: și va lua și barba. 21Și va fi așa: în ziua aceea un om va hrăni o juncă și două oi. 22Și va fi așa: de belșugul laptelui ce vor da, va mânca smântână. Căci oricine rămâne în mijlocul țării va mânca smântână și miere. 23Și va fi așa: în ziua aceea orice loc, unde erau o mie de vițe pentru o mie de arginți, vor
7.23
Cap. 5.6.

fi spini și scai: 24Vor veni într‐acolo cu săgeți și cu arcuri, căci toată țara va fi spini și scai. 25Și toți munții care au fost săpați cu cazmaua, acolo nu vei veni de teamă de spini și scai; și vor fi pentru trimiterea boilor în ei și pentru călcarea oilor pe ei.