Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Prăbușirea Siriei și a lui Israel

81Și Domnul mi‐a zis: Ia‐ți o tablă mare și scrie

8.1
Cap. 30.8.
Hab. 2.2
pe ea cu condei de om: Pentru Maher‐Șalal, Haș‐Baz. 2Și mi‐am luat martori credincioși, pe preotul Urie
8.2
2 Reg. 16.10
și pe Zaharia, fiul lui Berechia. 3Și m‐am apropiat de prorociță și ea a zămislit și a născut un fiu. Și Domnul mi‐a zis: Pune‐i numele: Maher‐Șalal‐Haș‐Baz. 4Căci
8.4
Cap. 7.16.

înainte de a ști copilul să strige: Tatăl meu! și Mamă‐mea! bogățiile
8.4
2 Reg. 15.29
16.9
Damascului și prada Samariei vor fi duse dinaintea împăratului Asiriei. 5Și Domnul mi‐a vorbit iarăși, zicând: 6Fiindcă poporul acesta leapădă apele lin‐curgătoare ale Siloeului
8.6
Neem. 3.15In. 9.7
și se bucură de
8.6
Cap. 7.1, 2, 6.

Rețin și de fiul lui Remalia, 7de aceea, iată, Domnul va aduce peste ei apele puternice și multe ale Râului, pe împăratul
8.7
Cap. 10.12.

Asiriei și toată slava lui. Și el se va sui peste toate canalurile lui și va trece peste toate malurile sale. 8Și va mătura prin Iuda; va năpădi și se va revărsa, va ajunge până la gât. Și întinderea aripilor sale va
8.8
Cap. 30.28.

umplea lărgimea țării tale, Emanuele
8.8
Cap. 7.14.

! 9Însoțiți‐vă, popoarelor, și fiți zdrobite
8.9
Ioel 3.9,11
și plecați urechea, voi toți care locuiți departe de pământ! Încingeți‐vă și fiți zdrobiți! Încingeți‐vă și fiți zdrobiți! 10Sfătuiți‐vă
8.10
Iov 5.12
și se va zădărnici! Vorbiți o vorbă și
8.10
Cap. 7.7.

nu va sta, căci
8.10
Cap. 7.14.
Fapte. 5.38,39Rom. 8.31
cu noi este Dumnezeu. 11Căci așa mi‐a vorbit Domnul cu mână tare și m‐a învățat să nu umblu în calea poporului acestuia, zicând: 12Să nu numiți Uneltire, pe tot ce numește poporul
8.12
Cap. 7.2.

acesta Uneltire. Și
8.12
1 Pet. 3.14,15
nu vă temeți de teama lui, nici nu vă înfricoșați. 13Pe
8.13
Num. 20.12
Domnul oștirilor, pe el să‐l sfințiți; și el
8.13
Ps. 76.7Lc. 12.5
să fie temerea voastră și el să fie înfricoșarea voastră. 14Și el
8.14
Ezec. 11.16
va fi locașul sfințit și piatra
8.14
Cap. 28.16.
Lc. 2.34Rom. 9.331 Pet. 2.8
de poticnire și stâncă de zdruncinare pentru amândouă casele lui Israel, cursă și laț pentru locuitorii Ierusalimului. 15Și mulți din ei se
8.15
Mat. 21.44Lc. 20.18Rom. 9.32
11.25
vor poticni de ea și vor cădea și vor fi sfărâmați și vor da în cursă și vor fi prinși. 16Leagă mărturia, pecetluiește legea între ucenicii mei. 17Și eu voi aștepta pe Domnul care își ascunde
8.17
Cap. 54.8.

fața de casa lui Iacov și voi nădăjdui
8.17
Hab. 2.3Lc. 2.25,38
în el. 18Iată
8.18
Evr. 2.13
, eu și copiii pe care mi i‐a dat Domnul, suntem
8.18
Ps. 71.7Zah. 3.8
semne și minuni în Israel de la Domnul oștirilor care locuiește pe muntele Sion. 19Și când vă vor zice: Întrebați
8.19
1 Sam. 28.8
pe cei ce cheamă duhurile morților și pe ghicitorii care ciripesc
8.19
Cap. 29.4.

și îngână… Să nu întrebe un popor pe Dumnezeul său? Să meargă ei la
8.19
Ps. 106.28
cei morți pentru cei vii? 20La
8.20
Lc. 16.29
lege și la mărturie! Dacă nu
8.20
Mica 3.6
vorbesc după cuvântul acesta, nu este niciun revărsat de ziuă pentru ei. 21Și vă vor cutreiera greu apăsați și flămânzi. Și va fi așa: când vor flămânzi, se vor aprinde și vor blestema
8.21
Ap. 16.11
pe împăratul lor și pe Dumnezeul lor și vor privi în sus; 22și se vor
8.22
Cap. 5.30.

uita la pământ și iată, strâmtorare și întuneric, întunecare de neliniște și vor fi izgoniți în întuneric
8.22
Cap. 9.1.

gros.