Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Nașterea și domnia Domnului păcii

91Totuși nu va fi întuneric

9.1
Cap. 8.22.

pentru țara care era în neliniște. În vremea
9.1
2 Reg. 15.292 Cron. 16.4
dintâi a adus ocară peste Zabulon și țara lui Neftali dar în
9.1
Lev. 26.242 Reg. 17.5,61 Cron. 5.26
vremea din urmă a făcut slăvită calea mării dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. 2Poporul
9.2
Mat. 4.16Ef. 5.8,14
care umbla în întuneric a văzut o lumină mare, cei ce ședeau în țara umbrei morții, peste ei a strălucit lumina. 3Tu ai înmulțit neamul, i‐ai mărit bucuria: se bucură înaintea ta cu bucuria secerișului, cum se bucură când
9.3
Jud. 5.30
împart prada. 4Căci ai sfărâmat jugul sarcinii sale și toiagul
9.4
Cap. 10.5;
14.5
de pe umărul său, nuiaua apăsătorului său, ca în ziua Madianului
9.4
Jud. 7.22Ps. 83.9
. 5Căci toată cizma omului încălțat cu cizma în învălmășeală și veșmintele tăvălite în sânge, vor
9.5
Cap. 66.15, 16.

fi pentru ars și mâncarea focului. 6Căci
9.6
Cap. 7.14.
Lc. 2.11
un copil ni s‐a născut, un fiu
9.6
In. 3.16
ni s‐a dat și domnia
9.6
Mat. 28.181 Cor. 15.25
va fi pe umărul său; și‐i vor pune numele: Minunat
9.6
Jud. 13.18
, Sfetnic, Dumnezeu
9.6
Tit 2.13
Puternic, Tatăl Veșniciei, Domn
9.6
Ef. 2.14
al păcii. 7Creșterea domniei lui și a păcii nu va avea
9.7
Dan. 2.44Lc. 1.32,33
sfârșit, pe scaunul de domnie al lui David și în împărăția sa, ca s‐o întărească și s‐o sprijinească cu judecată și cu dreptate de acum și până în veac. Râvna
9.7
2 Reg. 19.31
Domnului oștirilor va face aceasta.

Pedepse pentru Israel

8Domnul a trimis un cuvânt în Iacov și a căzut asupra lui Israel. 9Și tot poporul va cunoaște, chiar Efraim și locuitorul Samariei, care zic în mândria și trufia inimii: 10Cărămizile au căzut dar vom zidi cu pietre cioplite; sicomorii s‐au tăiat dar îi vom înlocui cu cedrii. 11De aceea Domnul va ridica pe potrivnicii lui Rețin împotriva lui și va întărâta pe vrăjmașii săi: 12pe Sirieni din față și pe filisteni dinapoi și vor înghiți pe Israel cu gura deschisă. Cu

9.12
Cap. 5.25;
10.4Ier. 4.8
toate acestea mânia sa nu se întoarce, mâna sa tot întinsă este. 13Dar poporul
9.13
Ier. 5.3Osea 7.10
nu s‐a întors la cel ce l‐a lovit și n‐a căutat pe Domnul oștirilor. 14De aceea Domnul va stârpi din Israel capul și coada, finicul și papura într‐o
9.14
Cap. 10.17.
Ap. 18.8
singură zi. 15Bătrânul și fruntașul, el este capul; și prorocul care învață minciuni, el este coada. 16Căci povățuitorii
9.16
Cap. 3.12.

poporului acestuia îl rătăcesc și cei ce sunt povățuiți de ei sunt înghițiți. 17De aceea Domnul nu se va bucura de tinerii
9.17
Ps. 147.10,11
lui și nu se va îndura de orfanii săi și de văduvele sale. Căci fiecare
9.17
Mica 7.2
este un fățarnic și făcător de rele și orice gură vorbește nebunie. Cu toate
9.17
Vers. 12.21. Cap. 5.25;
10.4
acestea mânia sa nu se întoarce și mâna sa tot întinsă este. 18Căci răutatea arde
9.18
Cap. 10.17.
Mal. 4.1
ca focul, mistuie scai și spini și aprinde desișurile pădurii și se înalță rotocol într‐un stâlp de fum. 19De mânia Domnului oștirilor este arsă
9.19
Cap. 8.22.

țara și poporul este mâncarea focului: nimeni
9.19
Mica 7.2,6
nu cruță pe fratele său. 20Și se răpește în dreapta și este flămând, și mănâncă la stânga și
9.20
Lev. 26.26
nu se satură. Mănâncă fiecare
9.20
Cap. 49.26.
Ier. 19.9
carnea brațului său: 21Manase pe Efraim și Efraim pe Manase și amândoi împreună împotriva lui Iuda. Cu toate
9.21
Vers. 12.17. Cap. 5.25;
10.4
acestea mânia sa nu se întoarce și mâna sa tot întinsă este.