Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Cumpătarea în vorbire

31Nu

3.1
Mat. 23.8,10Rom. 2.20,211 Pet. 5.3
fiți mulți învățători, frații mei, știind
3.1
Lc. 6.37
că vom lua mai mare judecată. 2Căci toți ne poticnim în
3.2
1 Reg. 8.462 Cron. 6.36Prov. 20.9Ecl. 7.201 In. 1.8
multe feluri. Dacă
3.2
Ps. 34.131 Pet. 3.10
nu se poticnește cineva în cuvânt, acesta este
3.2
Mat. 12.37
un bărbat desăvârșit, în stare să înfrâneze și tot trupul. 3Iar dacă punem frânele în gurile cailor
3.3
Ps. 32.9
ca să ni‐i supunem, ducem după noi și tot trupul lor. 4Iată chiar corăbiile, deși sunt așa de mari și mânate de vânturi iuți, sunt duse de o cârmă foarte mică încotro voiește pornirea celui ce le cârmuește. 5Așa și limba
3.5
Prov. 12.18
15.2
, este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari
3.5
Ps. 12.3
73.8,9
. Iată un mic foc ce mare pădure aprinde! 6Și limba
3.6
Prov. 16.27
este un foc: lumea nedreptății! Limba este așezată între mădularele noastre, ea mânjește
3.6
Mat. 15.11,18,19,20Mc. 7.15,20,23
tot trupul și aprinde cu flacără roata nașterii și este aprinsă cu flacări de gheenă. 7Căci orice fire de fiare și păsări, de târâtoare și de viețuitoare de mare este domolită și a fost domolită de firea omenească, 8dar limba nimeni dintre oameni nu poate s‐o domolească; este un rău fără odihnă, este plină
3.8
Ps. 140.3
de otravă aducătoare de moarte. 9Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl și cu ea blestemăm pe oameni, care
3.9
Gen. 1.26
5.1
9.6
sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. 10Din aceeași gură iese binecuvântare și blestem. Nu trebuie, frații mei, ca acestea să fie așa. 11Nu cumva izvorul aruncă din aceeași deschizătură dulce și amară? 12Oare poate, frații mei, un smochin să facă măsline sau o viță smochine? Nici apa sărată nu poate face apă dulce.

Înțelepciunea care vine de sus

13Cine

3.13
Gal. 6.4
este înțelept și înțelegător între voi? Să‐și arate din purtarea bună faptele
3.13
Cap. 2.18.

lui cu blândețe
3.13
Cap. 1.21.

de înțelepciune. 14Iar dacă aveți gelozie
3.14
Rom. 13.13
amară și duh de partidă în inima voastră, nu
3.14
Rom. 2.17,23
vă făliți și nu mințiți împotriva adevărului. 15Această
3.15
Fil. 3.19
înțelepciune nu vine de sus ci este pământească, sufletească, drăcească. 16Căci unde
3.16
1 Cor. 3.3Gal. 5.20
este gelozie și duh de partidă, acolo este neorânduială și orice luptă rea. 17Dar înțelepciunea
3.17
1 Cor. 2.6,7
de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, învoitoare, ascultătoare, plină de milă și de roade bune, neîndoielnică, fără fățărnicie
3.17
Rom. 12.91 Pet. 1.22
2.11 In. 3.18
. 18Și
3.18
Prov. 11.18Osea 10.12Mat. 5.9Fil. 1.11Evr. 12.11
rodul dreptății este semănat în pace de cei ce fac pace.