Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Lupta împotriva poftelor

41De unde sunt războaie și de unde lupte între voi? Nu vin oare de aici, din poftele voastre care

4.1
Rom. 7.23Gal. 5.171 Pet. 2.11
se oștesc în mădularele voastre? 2Poftiți și n‐aveți; omorâți și pizmuiți și nu puteți dobândi: vă luptați și vă războiți; și n‐aveți pentru că nu cereți. 3Cereți
4.3
Iov 27.9
35.12Ps. 18.41Prov. 1.28Is. 1.15Ier. 11.11Mica 3.4Zah. 7.13
și nu primiți, pentru că
4.3
Ps. 66.181 In. 3.22
5.14
cereți rău, ca să cheltuiți în plăcerile voastre. 4Preacurvelor
4.4
Ps. 73.27
, nu știți că prietenia
4.4
1 In. 2.15
lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Deci cine
4.4
In. 15.19
17.14Gal. 1.10
va voi să fie prieten al lumii se face vrăjmaș al lui Dumnezeu. 5Sau vi se pare că în zadar vorbește scriptura? Oare cu pizmă dorește Duhul
4.5
Gen. 6.5
8.21Num. 11.29Prov. 21.10
pe care l‐a făcut să locuiască în noi? 6Însă dă un mai mare har. De aceea scriptura zice: Dumnezeu
4.6
Iov 22.29Ps. 138.6Prov. 3.34
29.23Mat. 23.12Lc. 1.52
14.11
18.141 Pet. 5.5
se împotrivește celor mândri, dar dă har celor smeriți. 7Supuneți‐vă deci lui Dumnezeu; dar împotriviți‐vă
4.7
Ef. 4.27
6.111 Pet. 5.9
diavolului și el va fugi de la voi. 8Apropiați‐vă
4.8
2 Cron. 15.2
de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți‐vă
4.8
Is. 1.16
mâinile, păcătoșilor, și sfințiți‐vă
4.8
1 Pet. 1.221 In. 3.3
inimile, cei
4.8
Cap. 1.8.

cu sufletul împărțit. 9Simțiți
4.9
Mat. 5.4
durere și întristați‐vă și plângeți; râsul vostru să se prefacă în întristare și bucuria în rușine de voi înșivă. 10Smeriți‐vă
4.10
Iov 22.29Mat. 13.12Lc. 14.11
18.141 Pet. 5.6
înaintea Domnului și el vă va înălța. 11Nu
4.11
Ef. 4.311 Pet. 2.1
vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe fratele său sau
4.11
Mat. 7.1Lc. 6.37Rom. 2.11 Cor. 4.5
judecă pe fratele său, vorbește de rău legea și judecă legea; iar dacă judeci legea, nu ești făcător al legii, ci judecător. 12Unul singur este legiuitor și judecător: Cel ce
4.12
Mat. 10.28
poate să mântuiască și să piardă; dar tu
4.12
Rom. 14.4,13
cine ești, care judeci pe aproapele tău?

Către cei ce fac planuri

13Veniți

4.13
Prov. 27.1Lc. 12.18
acum cei ce ziceți: Astăzi sau mâine vom pleca la cetatea cutare și vom face acolo anul și vom face negustorie și vom câștiga. 14Voi care nu știți cele de mâine. Ce este viața voastră? Căci sunteți un abur
4.14
Iov 7.7Ps. 102.31 Pet. 1.241 In. 2.17
care se arată puțin și apoi piere. 15În loc să ziceți: Dacă va
4.15
Fapte. 18.211 Cor. 4.19
16.7Evr. 6.3
voi Domnul și vom trăi, vom face și aceasta sau aceea. 16Dar acum vă lăudați cu lăudăroșiile voastre; orice
4.16
1 Cor. 5.6
laudă de felul acesta este rea. 17Deci cine
4.17
Lc. 12.47In. 9.41
15.22Rom. 1.20,21,32
2.17,18,23
știe să facă bine și nu face, acela are păcat.