Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Tola și Iair, judecători

101Și după Abimelec s‐a sculat

10.1
Cap. 2.16.

, ca să mântuiască pe Israel, Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din Isahar; și el locuia în Șamir, pe muntele lui Efraim. 2Și a judecat pe Israel douăzeci și trei de ani și a murit și a fost înmormântat în Șamir. 3Și după el s‐a sculat Iair Galaaditul și a judecat pe Israel douăzeci și doi de ani. 4Și el a avut treizeci de fii, care încălecau pe treizeci
10.4
Cap. 5.10;
12.14
de mânzi de măgăriță și aveau treizeci de cetăți care se numesc
10.4
Deut. 3.14
târgurile lui Iair până în ziua de astăzi și sunt în țara Galaad. 5Și Iair a murit și a fost înmormântat în Camon.

Filistenii și amoniții apasă pe Israel

6Și copiii

10.6
Cap. 2.11;
3.7
4.1
6.1
13.1
lui Israel iarăși au făcut rău în ochii Domnului și au
10.6
Cap. 2.13.

slujit Baalilor și Astarteelor și dumnezeilor
10.6
Cap. 2.12.

Siriei și dumnezeilor Sidonului
10.6
1 Reg. 11.33Ps. 106.36
și dumnezeilor Moabului, și dumnezeilor copiilor lui Amon și dumnezeilor filistenilor, și au părăsit pe Domnul și nu i‐au slujit. 7Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Israel, și i‐a vândut
10.7
Cap. 2.14.
1 Sam. 12.9
în mâna filistenilor și în mâna copiilor lui Amon. 8Și ei au asuprit și au zdrobit pe copiii lui Israel în anul acela; optsprezece ani, au asuprit pe toți copiii lui Israel, care erau dincolo de Iordan, în țara amoriților, care este în Galaad. 9Și copiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se lupte și cu Iuda și cu Beniamin și cu casa lui Efraim, și Israel era foarte strâmtorat. 10Și copiii
10.10
1 Sam. 12.10
lui Israel au strigat către Domnul zicând: Noi am păcătuit împotriva ta, pentru că am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor. 11Și Domnul a zis copiilor lui Israel: Oare nu v‐am mântuit
10.11
Ex. 14.30
de egipteni și de amoriți
10.11
Num. 21.21,24,25
și de copiii lui Amon
10.11
Cap. 3.12, 13.

și de filisteni
10.11
Cap. 3.31.

? 12Și sidonienii
10.12
Ps. 106.42,43
și Amalec
10.12
Cap. 5.19.

și Maon v‐au asuprit, și ați strigat către mine și v‐am
10.12
Cap. 6.3.

mântuit din mâna lor. 13Dar m‐ați părăsit
10.13
Deut. 32.15Ier. 2.13
și ați slujit altor dumnezei; de aceea nu vă voi mai mântui. 14Mergeți și strigați
10.14
Deut. 32.37,382 Reg. 3.13Ier. 2.28
la dumnezeii pe care vi i‐ați ales: ei să vă mântuiască la vremea strâmtorării voastre. 15Și copiii lui Israel au zis Domnului: Am păcătuit, fă‐ne
10.15
1 Sam. 3.182 Sam. 15.26
cum este bine în ochii tăi; numai rugămu‐te, scapă‐ne în ziua aceasta. 16Și au îndepărtat
10.16
2 Cron. 7.14
15.8Ier. 18.7,8
dumnezeii străini din mijlocul lor, și au slujit Domnului și sufletul lui a fost nerăbdător
10.16
Ps. 106.44,45Is. 63.8
de nenorocirea lui Israel. 17Și copiii lui Amon s‐au adunat și au tăbărât în Galaad, și copiii lui Israel s‐au adunat și au tăbărât în
10.17
Gen. 31.49
Mițpa. 18Și poporul, mai marii Galaadului, au zis unul către altul: Cine este bărbatul care va începe să se lupte cu copiii lui Amon? El va fi
10.18
Cap. 11.8, 11.

capul tuturor locuitorilor Galaadului.