Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Nimicirea efraimiților

121Și bărbații

12.1
Cap. 8.1.

lui Efraim s‐au adunat și au trecut spre miazănoapte și au zis lui Iefta: Pentru ce ai trecut să te lupți cu copiii lui Amon și nu ne‐ai chemat să mergem cu tine? Îți vom arde casa cu foc peste tine. 2Și Iefta le‐a zis: Eu și poporul meu am fost un om de ceartă cu copiii lui Amon; și v‐am chemat, și nu m‐ați mântuit din mâna lor. 3Și când am văzut că nu vrei să mă mântuiești, mi‐am pus viața
12.3
1 Sam. 19.5
28.21Iov 13.14Ps. 119.109
mea în mână, și am trecut împotriva copiilor lui Amon și Domnul mi i‐a dat în mână! Și pentru ce v‐ați suit la mine în ziua aceasta, ca să vă luptați cu mine? 4Și Iefta a adunat pe toți bărbații Galaadului și s‐a luptat cu Efraim, și bărbații Galaadului au bătut pe Efraim pentru că au zis: Voi Galaad, sunteți fugari
12.4
1 Sam. 25.10Ps. 78.9
ai lui Efraim, în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase! 5Și Galaad a luat lui Efraim vadurile
12.5
Ios. 22.117.24
Iordanului; și a fost așa: când fugarii lui Efraim ziceau: Vreau să trec! Bărbații Galaadului îi ziceau: Ești efraimit? Și el zicea: Nu! 6Atunci îi ziceau: Zi, dar, Șibolet! Și el zicea: Sibolet, și nu putea să rostească bine. Și îl apucau și îl junghiau la vadurile Iordanului. Și au căzut în vremea aceea patruzeci și două de mii din Efraim. 7Și Iefta a judecat pe Israel șase ani. Și Iefta, Galaaditul, a murit și a fost înmormântat într‐una din cetățile Galaadului.

Ibțan, Elon și Abdon, judecători.

8Și după el a judecat pe Israel Ibțan din Betleem. 9Și el a avut treizeci de fii; și a scos din casa sa treizeci de fete, și a adus de afară pentru fiii săi treizeci de fete. Și a judecat pe Israel șapte ani. 10Și Ibțan a murit și a fost înmormântat în Betleem. 11Și după el a judecat pe Israel Elon, Zabulonitul. Și el a judecat pe Israel zece ani. 12Și Elon, Zabulonitul, a murit și a fost înmormântat în Aialon, în țara lui Zabulon. 13Și după el a judecat pe Israel Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul. 14Și a avut patruzeci de fii și treizeci de nepoți, care călăreau

12.14
Cap. 5.10;
10.4
pe șaptezeci de mânji de măgăriță. Și a judecat pe Israel opt ani. 15Și Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul, a murit și a fost înmormântat în Piraton în țara lui Efraim, pe muntele
12.15
Cap. 3.13, 27;
5.14
amaleciților.