Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Nașterea lui Samson

131Și copiii lui Israel iarăși

13.1
Cap. 2.11;
3.7
4.1
6.1
10.6
au făcut rău în ochii Domnului și Domnul i‐a dat în mâna
13.1
1 Sam. 12.9
filistenilor patruzeci de ani. 2Și era un bărbat în Țorea
13.2
Ios. 19.41
, din familia daniților, și numele lui era Manoah. Și nevasta lui era stearpă și nu năștea. 3Și Îngerul
13.3
Cap. 6.12.
Lc. 1.11,13,28,31
Domnului s‐a arătat femeii și i‐a zis: Iată, acum ești stearpă și nu naști, dar vei zămisli și vei naște un fiu. 4Și acum păzește‐te, te rog, și nu bea
13.4
Vers. 14.
Num. 6.2,3Lc. 1.15
vin, nici băutură tare și nu mânca nimic necurat. 5Căci iată vei zămisli și vei naște un fiu, și briciul
13.5
Num. 6.51 Sam. 1.11
nu se va pune pe capul lui, căci băiatul va fi un nazareu
13.5
Num. 6.2
al Domnului din pântece, și va începe să mântuiască
13.5
1 Sam. 7.132 Sam. 8.11 Cron. 18.1
pe Israel din mâna filistenilor. 6Și femeia a venit și a spus bărbatului său, zicând: Un om
13.6
Deut. 33.11 Sam. 2.27
9.61 Reg. 17.24
al lui Dumnezeu a venit la mine, și înfățișarea
13.6
Mat. 28.3Lc. 9.29Fapte. 6.15
lui era ca înfățișarea îngerului lui Dumnezeu, foarte înfricoșat; dar nu l‐am întrebat
13.6
Vers. 17.18.

de unde era nici nu mi‐a spus numele său. 7Și mi‐a zis: Iată vei zămisli și vei naște un fiu, și acum nu bea vin, nici băutură tare și nu mânca nimic necurat; căci băiatul va fi un nazareu al lui Dumnezeu din pântece, până în ziua morții sale. 8Atunci Manoah s‐a rugat Domnului și a zis: Rogu‐te, Doamne, să mai vină la noi omul lui Dumnezeu, pe care l‐ai trimis, și să ne învețe ce să facem cu copilul care se va naște. 9Și Dumnezeu a auzit glasul lui Manoah și Îngerul lui Dumnezeu a mai venit la femeie pe când ședea ea în câmpie, dar Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. 10Și femeia s‐a grăbit și a alergat, și a spus bărbatului ei și i‐a zis: Iată, mi s‐a arătat omul care a venit în ziua aceea la mine. 11Și Manoah s‐a sculat și s‐a dus după nevastă‐sa, și a venit la omul acela și i‐a zis: Tu ești omul care a vorbit către femeie? Și el a zis: Eu sunt. 12Și Manoah a zis: Când se vor împlini cuvintele tale, care va fi felul copilului și ce să facă? 13Și Îngerul Domnului a zis lui Manoah: Femeia să se păzească de tot ce i‐am spus. 14Să nu mănânce nimic din ce iese din viță: să nu bea
13.14
Vers. 4.

vin și băutură tare, și să nu mănânce ceva necurat. Să păzească tot ce i‐am poruncit. 15Și Manoah a zis Îngerului Domnului: Te rog, să te ținem
13.15
Gen. 18.5
ca să‐ți pregătim un ied din capre. 16Și Îngerul Domnului a zis lui Manoah: Chiar de m‐ai ținea, nu voi mânca din pâinea ta; și dacă voiești să faci o ardere de tot, adu‐o Domnului. Căci Manoah nu știa că era Îngerul Domnului. 17Și Manoah a zis Îngerului Domlui: Care‐ți este numele, ca să te cinstim când se va împlini cuvântul tău? 18Și Îngerul Domnului i‐a zis: De ce
13.18
Gen. 32.29
întrebi de numele meu, căci este minunat. 19Și Manoah a luat iedul și darul de mâncare și l‐a adus
13.19
Cap. 6.19, 20.

Domnului pe stâncă. Și el a făcut ceva minunat și Manoah și nevasta lui se uitau. 20Și a fost așa: pe când flacăra se înălța de pe altar spre ceruri, Îngerul Domnului s‐a înălțat în flacăra altarului, și Manoah și nevasta sa s‐au uitat și au căzut
13.20
Lev. 9.241 Cron. 21.16Ezec. 1.28Mat. 17.6
pe fețele lor la pământ. 21Și Îngerul Domnului nu s‐a mai arătat lui Manoah și nevestei sale. Atunci
13.21
Cap. 6.22.

Manoah a cunoscut că era Îngerul Domnului. 22Și Manoah a zis nevestei sale: Vom muri
13.22
Gen. 32.30Ex. 33.20Deut. 5.26
, căci am văzut pe Dumnezeu. 23Și nevastă‐sa i‐a zis: Dacă Domnul ar fi voit să ne omoare, n‐ar fi luat din mâinile noastre o ardere de tot și un dar de mâncare, nici nu ne‐ar fi arătat toate aceste lucruri, și nici nu ne‐ar fi vestit la vremea aceasta lucruri ca acestea. 24Și femeia a născut un fiu și i‐a pus numele Samson
13.24
Evr. 11.32
. Și copilul
13.24
1 Sam. 3.19Lc. 1.80
2.52
a crescut și Domnul l‐a binecuvântat. 25Și Duhul
13.25
Cap. 3.10.
1 Sam. 11.6Mat. 4.1
Domnului a început să‐l miște în Mahane‐Dan între
13.25
Ios. 15.33
Țorea și Eștaol.