Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Nimicirea efraimiților

121Și bărbații

12.1
Cap. 8.1.
lui Efraim s‐au adunat și au trecut spre miazănoapte și au zis lui Iefta: Pentru ce ai trecut să te lupți cu copiii lui Amon și nu ne‐ai chemat să mergem cu tine? Îți vom arde casa cu foc peste tine. 2Și Iefta le‐a zis: Eu și poporul meu am fost un om de ceartă cu copiii lui Amon; și v‐am chemat, și nu m‐ați mântuit din mâna lor. 3Și când am văzut că nu vrei să mă mântuiești, mi‐am pus viața
12.3
1 Sam. 19.5
28.21Iov 13.14Ps. 119.109
mea în mână, și am trecut împotriva copiilor lui Amon și Domnul mi i‐a dat în mână! Și pentru ce v‐ați suit la mine în ziua aceasta, ca să vă luptați cu mine? 4Și Iefta a adunat pe toți bărbații Galaadului și s‐a luptat cu Efraim, și bărbații Galaadului au bătut pe Efraim pentru că au zis: Voi Galaad, sunteți fugari
12.4
1 Sam. 25.10Ps. 78.9
ai lui Efraim, în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase! 5Și Galaad a luat lui Efraim vadurile
12.5
Ios. 22.117.24
Iordanului; și a fost așa: când fugarii lui Efraim ziceau: Vreau să trec! Bărbații Galaadului îi ziceau: Ești efraimit? Și el zicea: Nu! 6Atunci îi ziceau: Zi, dar, Șibolet! Și el zicea: Sibolet, și nu putea să rostească bine. Și îl apucau și îl junghiau la vadurile Iordanului. Și au căzut în vremea aceea patruzeci și două de mii din Efraim. 7Și Iefta a judecat pe Israel șase ani. Și Iefta, Galaaditul, a murit și a fost înmormântat într‐una din cetățile Galaadului.

Ibțan, Elon și Abdon, judecători.

8Și după el a judecat pe Israel Ibțan din Betleem. 9Și el a avut treizeci de fii; și a scos din casa sa treizeci de fete, și a adus de afară pentru fiii săi treizeci de fete. Și a judecat pe Israel șapte ani. 10Și Ibțan a murit și a fost înmormântat în Betleem. 11Și după el a judecat pe Israel Elon, Zabulonitul. Și el a judecat pe Israel zece ani. 12Și Elon, Zabulonitul, a murit și a fost înmormântat în Aialon, în țara lui Zabulon. 13Și după el a judecat pe Israel Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul. 14Și a avut patruzeci de fii și treizeci de nepoți, care călăreau

12.14
Cap. 5.10;
pe șaptezeci de mânji de măgăriță. Și a judecat pe Israel opt ani. 15Și Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul, a murit și a fost înmormântat în Piraton în țara lui Efraim, pe muntele
12.15
Cap. 3.13, 27;
amaleciților.

13

Nașterea lui Samson

131Și copiii lui Israel iarăși

13.1
Cap. 2.11;
au făcut rău în ochii Domnului și Domnul i‐a dat în mâna
13.1
1 Sam. 12.9
filistenilor patruzeci de ani. 2Și era un bărbat în Țorea
13.2
Ios. 19.41
, din familia daniților, și numele lui era Manoah. Și nevasta lui era stearpă și nu năștea. 3Și Îngerul
13.3
Cap. 6.12.
Domnului s‐a arătat femeii și i‐a zis: Iată, acum ești stearpă și nu naști, dar vei zămisli și vei naște un fiu. 4Și acum păzește‐te, te rog, și nu bea
13.4
Vers. 14.
vin, nici băutură tare și nu mânca nimic necurat. 5Căci iată vei zămisli și vei naște un fiu, și briciul
13.5
Num. 6.51 Sam. 1.11
nu se va pune pe capul lui, căci băiatul va fi un nazareu
13.5
Num. 6.2
al Domnului din pântece, și va începe să mântuiască
13.5
1 Sam. 7.132 Sam. 8.11 Cron. 18.1
pe Israel din mâna filistenilor. 6Și femeia a venit și a spus bărbatului său, zicând: Un om
13.6
Deut. 33.11 Sam. 2.27
9.61 Reg. 17.24
al lui Dumnezeu a venit la mine, și înfățișarea
13.6
Mat. 28.3Lc. 9.29Fapte. 6.15
lui era ca înfățișarea îngerului lui Dumnezeu, foarte înfricoșat; dar nu l‐am întrebat
13.6
Vers. 17.18.
de unde era nici nu mi‐a spus numele său. 7Și mi‐a zis: Iată vei zămisli și vei naște un fiu, și acum nu bea vin, nici băutură tare și nu mânca nimic necurat; căci băiatul va fi un nazareu al lui Dumnezeu din pântece, până în ziua morții sale. 8Atunci Manoah s‐a rugat Domnului și a zis: Rogu‐te, Doamne, să mai vină la noi omul lui Dumnezeu, pe care l‐ai trimis, și să ne învețe ce să facem cu copilul care se va naște. 9Și Dumnezeu a auzit glasul lui Manoah și Îngerul lui Dumnezeu a mai venit la femeie pe când ședea ea în câmpie, dar Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. 10Și femeia s‐a grăbit și a alergat, și a spus bărbatului ei și i‐a zis: Iată, mi s‐a arătat omul care a venit în ziua aceea la mine. 11Și Manoah s‐a sculat și s‐a dus după nevastă‐sa, și a venit la omul acela și i‐a zis: Tu ești omul care a vorbit către femeie? Și el a zis: Eu sunt. 12Și Manoah a zis: Când se vor împlini cuvintele tale, care va fi felul copilului și ce să facă? 13Și Îngerul Domnului a zis lui Manoah: Femeia să se păzească de tot ce i‐am spus. 14Să nu mănânce nimic din ce iese din viță: să nu bea
13.14
Vers. 4.
vin și băutură tare, și să nu mănânce ceva necurat. Să păzească tot ce i‐am poruncit. 15Și Manoah a zis Îngerului Domnului: Te rog, să te ținem
13.15
Gen. 18.5
ca să‐ți pregătim un ied din capre. 16Și Îngerul Domnului a zis lui Manoah: Chiar de m‐ai ținea, nu voi mânca din pâinea ta; și dacă voiești să faci o ardere de tot, adu‐o Domnului. Căci Manoah nu știa că era Îngerul Domnului. 17Și Manoah a zis Îngerului Domlui: Care‐ți este numele, ca să te cinstim când se va împlini cuvântul tău? 18Și Îngerul Domnului i‐a zis: De ce
13.18
Gen. 32.29
întrebi de numele meu, căci este minunat. 19Și Manoah a luat iedul și darul de mâncare și l‐a adus
13.19
Cap. 6.19, 20.
Domnului pe stâncă. Și el a făcut ceva minunat și Manoah și nevasta lui se uitau. 20Și a fost așa: pe când flacăra se înălța de pe altar spre ceruri, Îngerul Domnului s‐a înălțat în flacăra altarului, și Manoah și nevasta sa s‐au uitat și au căzut
13.20
Lev. 9.241 Cron. 21.16Ezec. 1.28Mat. 17.6
pe fețele lor la pământ. 21Și Îngerul Domnului nu s‐a mai arătat lui Manoah și nevestei sale. Atunci
13.21
Cap. 6.22.
Manoah a cunoscut că era Îngerul Domnului. 22Și Manoah a zis nevestei sale: Vom muri
13.22
Gen. 32.30Ex. 33.20Deut. 5.26
, căci am văzut pe Dumnezeu. 23Și nevastă‐sa i‐a zis: Dacă Domnul ar fi voit să ne omoare, n‐ar fi luat din mâinile noastre o ardere de tot și un dar de mâncare, nici nu ne‐ar fi arătat toate aceste lucruri, și nici nu ne‐ar fi vestit la vremea aceasta lucruri ca acestea. 24Și femeia a născut un fiu și i‐a pus numele Samson
13.24
Evr. 11.32
. Și copilul
13.24
1 Sam. 3.19Lc. 1.80
2.52
a crescut și Domnul l‐a binecuvântat. 25Și Duhul
13.25
Cap. 3.10.
Domnului a început să‐l miște în Mahane‐Dan între
13.25
Ios. 15.33
Țorea și Eștaol.

14

Lupta lui Samson ca leul

141Și Samson s‐a pogorât la Timna

14.1
Gen. 38.13Ios. 15.10
și a văzut
14.1
Gen. 34.2
o femeie în Timna din fetele filistenilor. 2Și s‐a suit și a spus tatălui său și mamei sale, zicând: Am văzut o femeie în Timna din fetele filistenilor și acum
14.2
Gen. 21.21
34.1
luați‐mi‐o de nevastă. 3Și tatăl său și mamă‐sa au zis: Oare nu este între fetele fraților
14.3
Gen. 24.3,4
tăi și în tot poporul meu nicio femeie, de te duci să iei nevastă dintre filistenii cei netăiați
14.3
Gen. 34.14Ex. 34.16Deut. 7.3
împrejur? Și Samson a zis tatălui său: Pe ea ia‐mi‐o, căci îmi place. 4Și tatăl său și mamă‐sa nu știau că era de la
14.4
Ios. 11.201 Reg. 12.152 Reg. 6.332 Cron. 10.15
22.7
25.20
Domnul, că el căuta prilej împotriva filistenilor. Și pe vremea aceea filistenii domneau
14.4
Cap. 13.1.
peste Israel. 5Și Samson și tatăl său și mamă‐sa, s‐au pogorât la Timna. Și au venit la viile din Timna. Și iată un leu tânăr mugea împotriva lui. 6Și Duhul
14.6
Cap. 3.10;
Domnului a venit peste el și el l‐a sfâșiat cum se sfâșie un ied, și nu era nimic în mâna lui. Și n‐a spus tatălui său nici mamei sale ce făcuse. 7Și s‐a pogorât și a vorbit cu femeia, și ea a fost bună în ochii lui Samson. 8Și s‐a întors după o vreme ca s‐o ia și s‐a abătut să vadă stârvul leului, și iată era un roi de albine în stârvul leului și miere. 9Și a luat‐o în mâinile sale și a mers și mânca mergând. Și a venit la tatăl său și la mama sa și le‐a dat și au mâncat, dar nu le‐a spus că scosese mierea din stârvul leului.

Căsătoria lui Samson și ghicitorile

10Și tatăl său s‐a pogorât la femeie. Și Samson a făcut acolo un ospăț, căci așa făceau tinerii. 11Și a fost așa: când l‐au văzut ei, au luat treizeci de tovarăși și erau cu el. 12Și Samson le‐a zis: Să vă spun o cimilitură

14.12
1 Reg. 10.1Ezec. 17.2Lc. 14.7
; dacă mi‐o veți tâlcui în cele șapte
14.12
Gen. 29.27
zile ale ospățului și o veți ghici, atunci vă voi da treizeci de cămăși subțiri și treizeci de schimburi de
14.12
Gen. 45.222 Reg. 5.22
haine. 13Dar dacă nu veți putea să mi‐o tâlcuiți, să‐mi dați voi mie treizeci de cămăși subțiri și treizeci de schimburi de haine. Și i‐au zis: Spune cimilitura ta ca s‐o auzim. 14Și el le‐a zis: Din cel ce mănâncă a ieșit mâncare, și din cel tare a ieșit dulceață. Și n‐au putut să tâlcuiască cimilitura în trei zile. 15Și a fost așa: a șaptea zi au zis nevestei lui Samson: Înduplecă
14.15
Cap. 16.5.
pe bărbatul tău, să ne tâlcuiască cimilitura, ca să nu te ardem
14.15
Cap. 15.6.
cu foc, pe tine și casa tatălui tău. Oare ca să ne sărăciți ne‐ați chemat? Nu? 16Și nevasta lui Samson a plâns înaintea lui și a zis: Tu mă
14.16
Cap. 16.15.
urăști și nu mă iubești. Ai pus o cimilitură copiilor poporului meu și nu mi‐ai tâlcuit‐o. Și el i‐a zis: Iată n‐am tâlcuit‐o, nici tatălui meu, nici mamei mele, și să ți‐o tâlcuiesc ție? 17Și ea a plâns înaintea lui șapte zile cât au avut ospățul. Și a fost așa: a șaptea zi el i‐a tâlcuit‐o, căci stăruia de el. Și ea a tâlcuit cimilitura copiilor poporului ei. 18Și în ziua a șaptea, mai înainte de apusul soarelui, bărbații cetății i‐au zis: Ce este mai dulce decât mierea? Și ce este mai tare decât un leu? Și el le‐a zis: Dacă n‐ați fi arat cu juncana mea, n‐ați fi ghicit cimilitura mea. 19Și Duhul Domnului a venit
14.19
Cap. 3.10;
peste el și s‐a pogorât la Ascalon și a ucis dintre ei treizeci de bărbați și le‐a luat hainele și a dat veșmintele de schimb celor ce au ghicit cimilitura. Și mânia lui s‐a aprins și s‐a suit la casa tatălui său. 20Și nevasta lui Samson a
14.20
Cap. 15.2.
fost a tovarășului său, pe care‐l făcuse prietenul
14.20
In. 3.29
său.