Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Stricaciunea cu șacalii

151Și a fost așa: după o vreme, în zilele secerișului de grâu, Samson a cercetat pe nevasta sa cu un ied de capre. Și a zis: Voi intra la nevasta mea în odaie. Dar tatăl ei nu i‐a învoit să intre. 2Și tatăl ei a zis: Cu adevărat am gândit că o

15.2
Cap. 14.20.

urăști de tot, de aceea am dat‐o tovarășului tău. Oare nu este sora ei cea mai mică mai frumoasă decât ea? Rogu‐te, fie a ta în locul ei. 3Și Samson le‐a zis: De astă dată voi fi nevinovat față de filisteni dacă le voi face rău! 4Și Samson s‐a dus și a prins trei sute de șacali și a luat făclii și a întors coadă la coadă, și a pus o făclie la mijloc între cele două cozi. 5Și a aprins cu foc făcliile și le‐a dat drumul în holdele filistenilor, și a ars și snopii și grâul care sta în picioare, și grădinile de măslini. 6Și filistenii au zis: Cine a făcut aceasta? Și au răspuns: Samson, ginerele Timneanului, pentru că i‐a luat nevasta lui și a dat‐o tovarășului său. Și
15.6
Cap. 14.15.

filistenii s‐au suit, și au ars‐o cu foc pe ea și pe tatăl ei. 7Și Samson le‐a zis: Dacă faceți astfel, hotărât îmi voi răzbuna pe voi, și apoi voi înceta. 8Și i‐a bătut la șold și la coapse cu mare măcel. Și s‐a pogorât și a locuit în crăpătura stâncii Etam.

Samson ucide o mie de filisteni

9Și filistenii s‐au suit și au tăbărât în Iuda și s‐au răspândit

15.9
Vers. 19.

în Lehi. 10Și bărbații din Iuda au zis: Pentru ce v‐ați suit împotriva noastră? Și ei au zis: Ne‐am suit ca să legăm pe Samson, să‐i facem cum ne‐a făcut el nouă. 11Și trei mii de bărbați din Iuda s‐au pogorât la crăpătura stâncii Etam și au zis lui Samson: Nu știi că filistenii domnesc
15.11
Cap. 14.4.

peste noi? Și pentru ce ne‐ai făcut aceasta? Și el le‐a zis: Cum mi‐au făcut, așa le‐am făcut. 12Și ei i‐au zis: Ne‐am pogorât să te legăm ca să te dăm în mâna filistenilor. Și Samson le‐a zis: Jurați‐mi, că nu vă veți arunca asupra mea voi înșivă! 13Și i‐au vorbit zicând: Nu; ci te vom lega și te vom da în mâna lor, dar negreșit nu te vom omorî. Și l‐au legat cu două funii noi și l‐au scos din stâncă. 14Când a venit la Lehi, filistenii au strigat de bucurie împotriva lui. Și Duhul
15.14
Cap. 3.10;
14.6
Domnului a venit peste el și funiile care erau pe brațele lui s‐au făcut ca niște fire de in, care se aprind la foc, și legăturile lui s‐au dezlegat de pe mâinile lui. 15Și a găsit o falcă de măgar neuscată și și‐a întins mâna și a luat‐o, și a ucis
15.15
Lev. 26.8Ios. 23.10
cu ea o mie de bărbați. 16Și Samson a zis: Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi, cu o falcă de măgar am ucis o mie de bărbați. 17Și a fost așa: când a sfârșit de vorbit, a aruncat falca din mâna lui și a numit acel loc Ramat‐Lehi.

Samson bea apă din stâncă

18Și îi era foarte sete și a chemat pe Domnul și a zis: Tu ai dat

15.18
Ps. 3.7
prin mâna robului tău această mare izbăvire, și acum să mor de sete și să cad în mâna celor netăiați împrejur? 19Și Dumnezeu a despicat stânca găunoasă care era în Lehi și a ieșit apă din ea. Și el a băut și i s‐a
15.19
Gen. 45.27Is. 40.29
întors duhul și a trăit. De aceea s‐a numit izvorul acela En‐Hacore, care este în Lehi până în ziua de azi. 20Și el a judecat pe Israel în zilele filistenilor
15.20
Cap. 13.1.

douăzeci de ani.