Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Lupta lui Samson ca leul

141Și Samson s‐a pogorât la Timna

14.1
Gen. 38.13Ios. 15.10
și a văzut
14.1
Gen. 34.2
o femeie în Timna din fetele filistenilor. 2Și s‐a suit și a spus tatălui său și mamei sale, zicând: Am văzut o femeie în Timna din fetele filistenilor și acum
14.2
Gen. 21.21
34.1
luați‐mi‐o de nevastă. 3Și tatăl său și mamă‐sa au zis: Oare nu este între fetele fraților
14.3
Gen. 24.3,4
tăi și în tot poporul meu nicio femeie, de te duci să iei nevastă dintre filistenii cei netăiați
14.3
Gen. 34.14Ex. 34.16Deut. 7.3
împrejur? Și Samson a zis tatălui său: Pe ea ia‐mi‐o, căci îmi place. 4Și tatăl său și mamă‐sa nu știau că era de la
14.4
Ios. 11.201 Reg. 12.152 Reg. 6.332 Cron. 10.15
22.7
25.20
Domnul, că el căuta prilej împotriva filistenilor. Și pe vremea aceea filistenii domneau
14.4
Cap. 13.1.
peste Israel. 5Și Samson și tatăl său și mamă‐sa, s‐au pogorât la Timna. Și au venit la viile din Timna. Și iată un leu tânăr mugea împotriva lui. 6Și Duhul
14.6
Cap. 3.10;
Domnului a venit peste el și el l‐a sfâșiat cum se sfâșie un ied, și nu era nimic în mâna lui. Și n‐a spus tatălui său nici mamei sale ce făcuse. 7Și s‐a pogorât și a vorbit cu femeia, și ea a fost bună în ochii lui Samson. 8Și s‐a întors după o vreme ca s‐o ia și s‐a abătut să vadă stârvul leului, și iată era un roi de albine în stârvul leului și miere. 9Și a luat‐o în mâinile sale și a mers și mânca mergând. Și a venit la tatăl său și la mama sa și le‐a dat și au mâncat, dar nu le‐a spus că scosese mierea din stârvul leului.

Căsătoria lui Samson și ghicitorile

10Și tatăl său s‐a pogorât la femeie. Și Samson a făcut acolo un ospăț, căci așa făceau tinerii. 11Și a fost așa: când l‐au văzut ei, au luat treizeci de tovarăși și erau cu el. 12Și Samson le‐a zis: Să vă spun o cimilitură

14.12
1 Reg. 10.1Ezec. 17.2Lc. 14.7
; dacă mi‐o veți tâlcui în cele șapte
14.12
Gen. 29.27
zile ale ospățului și o veți ghici, atunci vă voi da treizeci de cămăși subțiri și treizeci de schimburi de
14.12
Gen. 45.222 Reg. 5.22
haine. 13Dar dacă nu veți putea să mi‐o tâlcuiți, să‐mi dați voi mie treizeci de cămăși subțiri și treizeci de schimburi de haine. Și i‐au zis: Spune cimilitura ta ca s‐o auzim. 14Și el le‐a zis: Din cel ce mănâncă a ieșit mâncare, și din cel tare a ieșit dulceață. Și n‐au putut să tâlcuiască cimilitura în trei zile. 15Și a fost așa: a șaptea zi au zis nevestei lui Samson: Înduplecă
14.15
Cap. 16.5.
pe bărbatul tău, să ne tâlcuiască cimilitura, ca să nu te ardem
14.15
Cap. 15.6.
cu foc, pe tine și casa tatălui tău. Oare ca să ne sărăciți ne‐ați chemat? Nu? 16Și nevasta lui Samson a plâns înaintea lui și a zis: Tu mă
14.16
Cap. 16.15.
urăști și nu mă iubești. Ai pus o cimilitură copiilor poporului meu și nu mi‐ai tâlcuit‐o. Și el i‐a zis: Iată n‐am tâlcuit‐o, nici tatălui meu, nici mamei mele, și să ți‐o tâlcuiesc ție? 17Și ea a plâns înaintea lui șapte zile cât au avut ospățul. Și a fost așa: a șaptea zi el i‐a tâlcuit‐o, căci stăruia de el. Și ea a tâlcuit cimilitura copiilor poporului ei. 18Și în ziua a șaptea, mai înainte de apusul soarelui, bărbații cetății i‐au zis: Ce este mai dulce decât mierea? Și ce este mai tare decât un leu? Și el le‐a zis: Dacă n‐ați fi arat cu juncana mea, n‐ați fi ghicit cimilitura mea. 19Și Duhul Domnului a venit
14.19
Cap. 3.10;
peste el și s‐a pogorât la Ascalon și a ucis dintre ei treizeci de bărbați și le‐a luat hainele și a dat veșmintele de schimb celor ce au ghicit cimilitura. Și mânia lui s‐a aprins și s‐a suit la casa tatălui său. 20Și nevasta lui Samson a
14.20
Cap. 15.2.
fost a tovarășului său, pe care‐l făcuse prietenul
14.20
In. 3.29
său.

15

Stricaciunea cu șacalii

151Și a fost așa: după o vreme, în zilele secerișului de grâu, Samson a cercetat pe nevasta sa cu un ied de capre. Și a zis: Voi intra la nevasta mea în odaie. Dar tatăl ei nu i‐a învoit să intre. 2Și tatăl ei a zis: Cu adevărat am gândit că o

15.2
Cap. 14.20.
urăști de tot, de aceea am dat‐o tovarășului tău. Oare nu este sora ei cea mai mică mai frumoasă decât ea? Rogu‐te, fie a ta în locul ei. 3Și Samson le‐a zis: De astă dată voi fi nevinovat față de filisteni dacă le voi face rău! 4Și Samson s‐a dus și a prins trei sute de șacali și a luat făclii și a întors coadă la coadă, și a pus o făclie la mijloc între cele două cozi. 5Și a aprins cu foc făcliile și le‐a dat drumul în holdele filistenilor, și a ars și snopii și grâul care sta în picioare, și grădinile de măslini. 6Și filistenii au zis: Cine a făcut aceasta? Și au răspuns: Samson, ginerele Timneanului, pentru că i‐a luat nevasta lui și a dat‐o tovarășului său. Și
15.6
Cap. 14.15.
filistenii s‐au suit, și au ars‐o cu foc pe ea și pe tatăl ei. 7Și Samson le‐a zis: Dacă faceți astfel, hotărât îmi voi răzbuna pe voi, și apoi voi înceta. 8Și i‐a bătut la șold și la coapse cu mare măcel. Și s‐a pogorât și a locuit în crăpătura stâncii Etam.

Samson ucide o mie de filisteni

9Și filistenii s‐au suit și au tăbărât în Iuda și s‐au răspândit

15.9
Vers. 19.
în Lehi. 10Și bărbații din Iuda au zis: Pentru ce v‐ați suit împotriva noastră? Și ei au zis: Ne‐am suit ca să legăm pe Samson, să‐i facem cum ne‐a făcut el nouă. 11Și trei mii de bărbați din Iuda s‐au pogorât la crăpătura stâncii Etam și au zis lui Samson: Nu știi că filistenii domnesc
15.11
Cap. 14.4.
peste noi? Și pentru ce ne‐ai făcut aceasta? Și el le‐a zis: Cum mi‐au făcut, așa le‐am făcut. 12Și ei i‐au zis: Ne‐am pogorât să te legăm ca să te dăm în mâna filistenilor. Și Samson le‐a zis: Jurați‐mi, că nu vă veți arunca asupra mea voi înșivă! 13Și i‐au vorbit zicând: Nu; ci te vom lega și te vom da în mâna lor, dar negreșit nu te vom omorî. Și l‐au legat cu două funii noi și l‐au scos din stâncă. 14Când a venit la Lehi, filistenii au strigat de bucurie împotriva lui. Și Duhul
15.14
Cap. 3.10;
Domnului a venit peste el și funiile care erau pe brațele lui s‐au făcut ca niște fire de in, care se aprind la foc, și legăturile lui s‐au dezlegat de pe mâinile lui. 15Și a găsit o falcă de măgar neuscată și și‐a întins mâna și a luat‐o, și a ucis
15.15
Lev. 26.8Ios. 23.10
cu ea o mie de bărbați. 16Și Samson a zis: Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi, cu o falcă de măgar am ucis o mie de bărbați. 17Și a fost așa: când a sfârșit de vorbit, a aruncat falca din mâna lui și a numit acel loc Ramat‐Lehi.

Samson bea apă din stâncă

18Și îi era foarte sete și a chemat pe Domnul și a zis: Tu ai dat

15.18
Ps. 3.7
prin mâna robului tău această mare izbăvire, și acum să mor de sete și să cad în mâna celor netăiați împrejur? 19Și Dumnezeu a despicat stânca găunoasă care era în Lehi și a ieșit apă din ea. Și el a băut și i s‐a
15.19
Gen. 45.27Is. 40.29
întors duhul și a trăit. De aceea s‐a numit izvorul acela En‐Hacore, care este în Lehi până în ziua de azi. 20Și el a judecat pe Israel în zilele filistenilor
15.20
Cap. 13.1.
douăzeci de ani.

16

Dalila

161Și Samson s‐a dus la Gaza și a văzut acolo o femeie curvă, și a intrat la ea. 2Și s‐a spus Gazenilor, zicând: Samson a venit aici. Și l‐au împresurat

16.2
1 Sam. 23.26Ps. 118.10,11,12Fapte. 9.21
și l‐au pândit toată noaptea la poarta cetății și au tăcut toată noaptea, zicând: Când se va lumina de ziuă, îl vom ucide! 3Și Samson a dormit până la miezul nopții, și la miezul nopții s‐a sculat și a apucat porțile cetății și amândoi stâlpii și le‐a scos împreună cu zăvorul, le‐a pus pe umeri și le‐a dus pe vârful muntelui, care este în fața Hebronului. 4Și a fost așa: după aceea a iubit o femeie în valea Sorec, al cărei nume era Dalila. 5Și domnii filistenilor s‐au suit la ea și i‐au zis: Înduplecă‐l
16.5
Cap. 14.15.
și vezi în ce stă puterea lui cea mare și cu ce‐l vom putea birui, ca să‐l legăm, să‐l smerim, și îți vom da fiecare o mie o sută de sicli de argint. 6Și Dalila a zis lui Samson: Rogu‐te, spune‐mi în ce stă marea ta putere și cu ce poți să fii legat, ca să fii smerit. 7Și Samson i‐a zis: Dacă m‐ar lega cu șapte funii noi, care n‐au fost uscate încă, atunci aș slăbi și aș fi ca un alt om. 8Și domnii filistenilor i‐au adus șapte funii noi, care nu erau uscate încă, și ea l‐a legat cu ele. 9Și pândașii ședeau la ea în odaie. Și ea i‐a zis: filistenii sunt asupra ta, Samsoane! Și el a rupt funiile cum se rupe o ață de câlți, când se atinge de foc, și puterea lui n‐a fost cunoscută. 10Și Dalila a zis lui Samson: Iată m‐ai înșelat și mi‐ai spus minciuni. Acum, rogu‐te, spune‐mi cu ce poți fi legat. 11Și el i‐a zis: Dacă m‐ar lega cu funii noi, cu care nu s‐a făcut niciun lucru, atunci aș slăbi și aș fi ca un alt om. 12Și Dalila a luat funii noi și l‐a legat cu ele și i‐a zis: filistenii sunt asupra ta, Samsoane! Și pândașii ședeau în odaie. Și el le‐a rupt de pe brațele sale ca pe o ață. 13Și Dalila a zis lui Samson: Până acum m‐ai înșelat și mi‐ai spus minciuni. Spune‐mi cu ce poți fi legat? Și el i‐a zis: Dacă ai împleti cele șapte șuvițe ale capului meu în urzeala țesăturii. 14Și ea le‐a pironit cu o pană și i‐a zis: filistenii sunt asupra ta Samsoane! Și el s‐a deșteptat din somnul său și a scos pana și urzeala. 15Și ea i‐a zis: Cum zici
16.15
Cap. 14.16.
: Te iubesc! când inima ta nu este cu mine? De trei ori până acuma m‐ai înșelat și nu mi‐ai spus în ce stă puterea ta cea mare. 16Și a fost așa: a stăruit de el cu vorbele ei zilnic, și l‐a silit așa că sufletul lui a fost necăjit până la moarte. 17Și i‐a deschis
16.17
Mica 7.5
toată inima sa și i‐a zis: Nu s‐a pus brici
16.17
Num. 6.5
pe capul meu, pentru că sunt nazareu al lui Dumnezeu din pântecele mamei mele; dacă voi fi ras, atunci puterea mea se va depărta de la mine, și voi slăbi și mă voi face ca un alt om. 18Și Dalila a văzut că îi deschisese toată inima sa și a trimis să cheme pe domnii filistenilor, zicând: Suiți‐vă de astă dată, căci mi‐a deschis toată inima sa. Și domnii filistenilor s‐au suit la ea, și au adus argintul în mâinile lor. 19Și
16.19
Prov. 7.26,27
l‐a adormit pe genuchii ei și a chemat un bărbat și a pus să‐i radă cele șapte șuvițe ale capului său, și ea a început a‐l smeri și puterea lui se dusese de la el. 20Și ea a zis: filistenii sunt asupra ta, Samsoane! Și el s‐a deșteptat din somnul său și a zis: Voi ieși ca celelalte dăți și mă voi scutura. Și nu știa că Domnul se
16.20
Num. 14.9,12,43Ios. 7.121 Sam. 16.14
18.12
28.15,162 Cron. 15.2
depărtase de la el. 21Și filistenii l‐au apucat și i‐au scos ochii, și l‐au coborât la Gaza și l‐au legat cu lanțuri de aramă, și el învârtea râșnița în închisoare.

Moartea lui Samson

22Dar părul capului său a început să crească după ce fusese ras. 23Și domnii filistenilor s‐au adunat să jertfească o mare jertfă lui Dagon, dumnezeul lor, și să se bucure, căci ziceau: Dumnezeul nostru a dat în mâna noastră pe Samson, vrăjmașul nostru. 24Și poporul l‐a văzut și au lăudat

16.24
Dan. 5.4
pe dumnezeul lor, căci ziceau: Dumnezeul nostru a dat în mâna noastră pe vrăjmașul nostru și pe pustiitorul țării noastre, cel ce a înmulțit morții noștri. 25Și a fost așa: când
16.25
Cap. 9.27.
inima lor era voioasă, au zis: Chemați pe Samson să ne desfăteze! Și au chemat pe Samson din închisoare și el era de râs înaintea lor, și l‐au pus între stâlpi. 26Și Samson a zis băiatului care‐l ținea de mână: Lasă‐mă și fă‐mă să pipăi stâlpii pe care stă casa, ca să mă reazem de ei. 27Și casa era plină de bărbați și de femei. Și acolo erau toți domnii filistenilor, și pe
16.27
Deut. 22.8
acoperiș erau ca la trei mii de bărbați și de femei, care priveau luarea în râs a lui Samson. 28Și Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne, Dumnezeule, te rog, adu‐ți
16.28
Ier. 15.15
aminte de mine și întărește‐mă numai de astă dată, te rog, Dumnezeule, ca să‐mi răzbun asupra filistenilor pentru cei doi ochi ai mei. 29Și Samson a apucat amândoi stâlpii din mijloc, pe care sta casa și s‐a rezemat de ei, de unul cu dreapta lui și de altul cu stânga lui. 30Și Samson a zis: Sufletul meu să moară împreună cu filistenii! Și s‐a plecat cu putere și casa a căzut peste domni și peste tot poporul care era în ea. Și morții, pe care i‐a ucis la moartea sa, erau mai mulți decât acei pe care îi ucisese în viața sa. 31Și frații săi și toată casa tatălui său s‐au pogorât, și l‐au ridicat și l‐au suit și l‐au în mormântat
16.31
Cap. 13.25.
, între Țorea și Eștaol, în mormântul lui Manoah, tatăl său. Și el judecase pe Israel douăzeci de ani.