Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Stricaciunea cu șacalii

151Și a fost așa: după o vreme, în zilele secerișului de grâu, Samson a cercetat pe nevasta sa cu un ied de capre. Și a zis: Voi intra la nevasta mea în odaie. Dar tatăl ei nu i‐a învoit să intre. 2Și tatăl ei a zis: Cu adevărat am gândit că o

15.2
Cap. 14.20.
urăști de tot, de aceea am dat‐o tovarășului tău. Oare nu este sora ei cea mai mică mai frumoasă decât ea? Rogu‐te, fie a ta în locul ei. 3Și Samson le‐a zis: De astă dată voi fi nevinovat față de filisteni dacă le voi face rău! 4Și Samson s‐a dus și a prins trei sute de șacali și a luat făclii și a întors coadă la coadă, și a pus o făclie la mijloc între cele două cozi. 5Și a aprins cu foc făcliile și le‐a dat drumul în holdele filistenilor, și a ars și snopii și grâul care sta în picioare, și grădinile de măslini. 6Și filistenii au zis: Cine a făcut aceasta? Și au răspuns: Samson, ginerele Timneanului, pentru că i‐a luat nevasta lui și a dat‐o tovarășului său. Și
15.6
Cap. 14.15.
filistenii s‐au suit, și au ars‐o cu foc pe ea și pe tatăl ei. 7Și Samson le‐a zis: Dacă faceți astfel, hotărât îmi voi răzbuna pe voi, și apoi voi înceta. 8Și i‐a bătut la șold și la coapse cu mare măcel. Și s‐a pogorât și a locuit în crăpătura stâncii Etam.

Samson ucide o mie de filisteni

9Și filistenii s‐au suit și au tăbărât în Iuda și s‐au răspândit

15.9
Vers. 19.
în Lehi. 10Și bărbații din Iuda au zis: Pentru ce v‐ați suit împotriva noastră? Și ei au zis: Ne‐am suit ca să legăm pe Samson, să‐i facem cum ne‐a făcut el nouă. 11Și trei mii de bărbați din Iuda s‐au pogorât la crăpătura stâncii Etam și au zis lui Samson: Nu știi că filistenii domnesc
15.11
Cap. 14.4.
peste noi? Și pentru ce ne‐ai făcut aceasta? Și el le‐a zis: Cum mi‐au făcut, așa le‐am făcut. 12Și ei i‐au zis: Ne‐am pogorât să te legăm ca să te dăm în mâna filistenilor. Și Samson le‐a zis: Jurați‐mi, că nu vă veți arunca asupra mea voi înșivă! 13Și i‐au vorbit zicând: Nu; ci te vom lega și te vom da în mâna lor, dar negreșit nu te vom omorî. Și l‐au legat cu două funii noi și l‐au scos din stâncă. 14Când a venit la Lehi, filistenii au strigat de bucurie împotriva lui. Și Duhul
15.14
Cap. 3.10;
Domnului a venit peste el și funiile care erau pe brațele lui s‐au făcut ca niște fire de in, care se aprind la foc, și legăturile lui s‐au dezlegat de pe mâinile lui. 15Și a găsit o falcă de măgar neuscată și și‐a întins mâna și a luat‐o, și a ucis
15.15
Lev. 26.8Ios. 23.10
cu ea o mie de bărbați. 16Și Samson a zis: Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi, cu o falcă de măgar am ucis o mie de bărbați. 17Și a fost așa: când a sfârșit de vorbit, a aruncat falca din mâna lui și a numit acel loc Ramat‐Lehi.

Samson bea apă din stâncă

18Și îi era foarte sete și a chemat pe Domnul și a zis: Tu ai dat

15.18
Ps. 3.7
prin mâna robului tău această mare izbăvire, și acum să mor de sete și să cad în mâna celor netăiați împrejur? 19Și Dumnezeu a despicat stânca găunoasă care era în Lehi și a ieșit apă din ea. Și el a băut și i s‐a
15.19
Gen. 45.27Is. 40.29
întors duhul și a trăit. De aceea s‐a numit izvorul acela En‐Hacore, care este în Lehi până în ziua de azi. 20Și el a judecat pe Israel în zilele filistenilor
15.20
Cap. 13.1.
douăzeci de ani.

16

Dalila

161Și Samson s‐a dus la Gaza și a văzut acolo o femeie curvă, și a intrat la ea. 2Și s‐a spus Gazenilor, zicând: Samson a venit aici. Și l‐au împresurat

16.2
1 Sam. 23.26Ps. 118.10,11,12Fapte. 9.21
și l‐au pândit toată noaptea la poarta cetății și au tăcut toată noaptea, zicând: Când se va lumina de ziuă, îl vom ucide! 3Și Samson a dormit până la miezul nopții, și la miezul nopții s‐a sculat și a apucat porțile cetății și amândoi stâlpii și le‐a scos împreună cu zăvorul, le‐a pus pe umeri și le‐a dus pe vârful muntelui, care este în fața Hebronului. 4Și a fost așa: după aceea a iubit o femeie în valea Sorec, al cărei nume era Dalila. 5Și domnii filistenilor s‐au suit la ea și i‐au zis: Înduplecă‐l
16.5
Cap. 14.15.
și vezi în ce stă puterea lui cea mare și cu ce‐l vom putea birui, ca să‐l legăm, să‐l smerim, și îți vom da fiecare o mie o sută de sicli de argint. 6Și Dalila a zis lui Samson: Rogu‐te, spune‐mi în ce stă marea ta putere și cu ce poți să fii legat, ca să fii smerit. 7Și Samson i‐a zis: Dacă m‐ar lega cu șapte funii noi, care n‐au fost uscate încă, atunci aș slăbi și aș fi ca un alt om. 8Și domnii filistenilor i‐au adus șapte funii noi, care nu erau uscate încă, și ea l‐a legat cu ele. 9Și pândașii ședeau la ea în odaie. Și ea i‐a zis: filistenii sunt asupra ta, Samsoane! Și el a rupt funiile cum se rupe o ață de câlți, când se atinge de foc, și puterea lui n‐a fost cunoscută. 10Și Dalila a zis lui Samson: Iată m‐ai înșelat și mi‐ai spus minciuni. Acum, rogu‐te, spune‐mi cu ce poți fi legat. 11Și el i‐a zis: Dacă m‐ar lega cu funii noi, cu care nu s‐a făcut niciun lucru, atunci aș slăbi și aș fi ca un alt om. 12Și Dalila a luat funii noi și l‐a legat cu ele și i‐a zis: filistenii sunt asupra ta, Samsoane! Și pândașii ședeau în odaie. Și el le‐a rupt de pe brațele sale ca pe o ață. 13Și Dalila a zis lui Samson: Până acum m‐ai înșelat și mi‐ai spus minciuni. Spune‐mi cu ce poți fi legat? Și el i‐a zis: Dacă ai împleti cele șapte șuvițe ale capului meu în urzeala țesăturii. 14Și ea le‐a pironit cu o pană și i‐a zis: filistenii sunt asupra ta Samsoane! Și el s‐a deșteptat din somnul său și a scos pana și urzeala. 15Și ea i‐a zis: Cum zici
16.15
Cap. 14.16.
: Te iubesc! când inima ta nu este cu mine? De trei ori până acuma m‐ai înșelat și nu mi‐ai spus în ce stă puterea ta cea mare. 16Și a fost așa: a stăruit de el cu vorbele ei zilnic, și l‐a silit așa că sufletul lui a fost necăjit până la moarte. 17Și i‐a deschis
16.17
Mica 7.5
toată inima sa și i‐a zis: Nu s‐a pus brici
16.17
Num. 6.5
pe capul meu, pentru că sunt nazareu al lui Dumnezeu din pântecele mamei mele; dacă voi fi ras, atunci puterea mea se va depărta de la mine, și voi slăbi și mă voi face ca un alt om. 18Și Dalila a văzut că îi deschisese toată inima sa și a trimis să cheme pe domnii filistenilor, zicând: Suiți‐vă de astă dată, căci mi‐a deschis toată inima sa. Și domnii filistenilor s‐au suit la ea, și au adus argintul în mâinile lor. 19Și
16.19
Prov. 7.26,27
l‐a adormit pe genuchii ei și a chemat un bărbat și a pus să‐i radă cele șapte șuvițe ale capului său, și ea a început a‐l smeri și puterea lui se dusese de la el. 20Și ea a zis: filistenii sunt asupra ta, Samsoane! Și el s‐a deșteptat din somnul său și a zis: Voi ieși ca celelalte dăți și mă voi scutura. Și nu știa că Domnul se
16.20
Num. 14.9,12,43Ios. 7.121 Sam. 16.14
18.12
28.15,162 Cron. 15.2
depărtase de la el. 21Și filistenii l‐au apucat și i‐au scos ochii, și l‐au coborât la Gaza și l‐au legat cu lanțuri de aramă, și el învârtea râșnița în închisoare.

Moartea lui Samson

22Dar părul capului său a început să crească după ce fusese ras. 23Și domnii filistenilor s‐au adunat să jertfească o mare jertfă lui Dagon, dumnezeul lor, și să se bucure, căci ziceau: Dumnezeul nostru a dat în mâna noastră pe Samson, vrăjmașul nostru. 24Și poporul l‐a văzut și au lăudat

16.24
Dan. 5.4
pe dumnezeul lor, căci ziceau: Dumnezeul nostru a dat în mâna noastră pe vrăjmașul nostru și pe pustiitorul țării noastre, cel ce a înmulțit morții noștri. 25Și a fost așa: când
16.25
Cap. 9.27.
inima lor era voioasă, au zis: Chemați pe Samson să ne desfăteze! Și au chemat pe Samson din închisoare și el era de râs înaintea lor, și l‐au pus între stâlpi. 26Și Samson a zis băiatului care‐l ținea de mână: Lasă‐mă și fă‐mă să pipăi stâlpii pe care stă casa, ca să mă reazem de ei. 27Și casa era plină de bărbați și de femei. Și acolo erau toți domnii filistenilor, și pe
16.27
Deut. 22.8
acoperiș erau ca la trei mii de bărbați și de femei, care priveau luarea în râs a lui Samson. 28Și Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne, Dumnezeule, te rog, adu‐ți
16.28
Ier. 15.15
aminte de mine și întărește‐mă numai de astă dată, te rog, Dumnezeule, ca să‐mi răzbun asupra filistenilor pentru cei doi ochi ai mei. 29Și Samson a apucat amândoi stâlpii din mijloc, pe care sta casa și s‐a rezemat de ei, de unul cu dreapta lui și de altul cu stânga lui. 30Și Samson a zis: Sufletul meu să moară împreună cu filistenii! Și s‐a plecat cu putere și casa a căzut peste domni și peste tot poporul care era în ea. Și morții, pe care i‐a ucis la moartea sa, erau mai mulți decât acei pe care îi ucisese în viața sa. 31Și frații săi și toată casa tatălui său s‐au pogorât, și l‐au ridicat și l‐au suit și l‐au în mormântat
16.31
Cap. 13.25.
, între Țorea și Eștaol, în mormântul lui Manoah, tatăl său. Și el judecase pe Israel douăzeci de ani.

17

Mica întocmește închinarea la idoli

171Și era un om din muntele lui Efraim cu numele Mica. 2Și a zis mamei sale: Cei o mie o sută de arginți ce ți s‐au luat, pentru care ai blestemat și ai vorbit în urechile mele, iată, arginții sunt la mine; eu i‐am luat. Și mamă‐sa a zis: Binecuvântat

17.2
Gen. 14.19Rut 3.10
să fie fiul meu de Domnul! 3Și a înapoiat cei o mie o sută de sicli de argint mamei sale și mamă‐sa i‐a zis: Am sfințit Domnului argintul din mâna mea pentru fiul meu, spre a se face
17.3
Ex. 20.4,23Lev. 19.1
un chip cioplit și un chip turnat, și acum ți‐l înapoiez. 4Și a înapoiat argintul mamei sale și mamă‐sa a luat
17.4
Is. 46.6
două sute de sicli de arginți și i‐a dat aurarului, și el a făcut din ei un chip cioplit și un chip turnat: și erau în casa lui Mica. 5Și bărbatul Mica avea o casă de dumnezei, și a făcut un efod
17.5
Cap. 8.27.
și terafimi
17.5
Gen. 31.19,30Osea 3.4
, și a sfințit pe unul din fiii săi și i‐a fost preot. 6În zilele acelea
17.6
Cap. 18.1;
nu era împărat în Israel; fiecare
17.6
Deut. 12.8
făcea ce era drept în ochii săi. 7Și era un tânăr din Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda, și el era levit și stătea vremelnic acolo. 8Și bărbatul a plecat din cetatea
17.8
Ios. 19.15Rut 1.1,2Mica 5.2Mat. 24.1,5,6
sa, din Betleemul lui Iuda, ca să stea vremelnic unde va găsi, și mergând pe drumul său, a venit în ținutul muntos al lui Efraim în casa lui Mica. 9Și Mica i‐a zis: De unde vii? Și el i‐a zis: Sunt un levit din Betleemul lui Iuda și mă duc să locuiesc unde voi găsi. 10Și Mica i‐a zis: Rămâi la mine și‐mi
17.10
Cap. 18.19.
fii tată
17.10
Gen. 45.8Iov 29.16
și preot, și îți voi da zece arginți pe an și un rând de haine și mâncare. Și levitul a mers. 11Și levitul s‐a învoit să rămână la acel bărbat și tânărul a fost ca unul din fiii săi. 12Și Mica a sfințit
17.12
Vers. 5.
pe levit și tânărul i‐a fost
17.12
Cap. 18.30.
preot și a fost în casa lui Mica. 13Și Mica a zis: Acum știu că Domnul îmi va face bine pentru că am preot pe un levit.