Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Mica întocmește închinarea la idoli

171Și era un om din muntele lui Efraim cu numele Mica. 2Și a zis mamei sale: Cei o mie o sută de arginți ce ți s‐au luat, pentru care ai blestemat și ai vorbit în urechile mele, iată, arginții sunt la mine; eu i‐am luat. Și mamă‐sa a zis: Binecuvântat

17.2
Gen. 14.19Rut 3.10
să fie fiul meu de Domnul! 3Și a înapoiat cei o mie o sută de sicli de argint mamei sale și mamă‐sa i‐a zis: Am sfințit Domnului argintul din mâna mea pentru fiul meu, spre a se face
17.3
Ex. 20.4,23Lev. 19.1
un chip cioplit și un chip turnat, și acum ți‐l înapoiez. 4Și a înapoiat argintul mamei sale și mamă‐sa a luat
17.4
Is. 46.6
două sute de sicli de arginți și i‐a dat aurarului, și el a făcut din ei un chip cioplit și un chip turnat: și erau în casa lui Mica. 5Și bărbatul Mica avea o casă de dumnezei, și a făcut un efod
17.5
Cap. 8.27.

și terafimi
17.5
Gen. 31.19,30Osea 3.4
, și a sfințit pe unul din fiii săi și i‐a fost preot. 6În zilele acelea
17.6
Cap. 18.1;
19.1
21.25Deut. 33.5
nu era împărat în Israel; fiecare
17.6
Deut. 12.8
făcea ce era drept în ochii săi. 7Și era un tânăr din Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda, și el era levit și stătea vremelnic acolo. 8Și bărbatul a plecat din cetatea
17.8
Ios. 19.15Rut 1.1,2Mica 5.2Mat. 24.1,5,6
sa, din Betleemul lui Iuda, ca să stea vremelnic unde va găsi, și mergând pe drumul său, a venit în ținutul muntos al lui Efraim în casa lui Mica. 9Și Mica i‐a zis: De unde vii? Și el i‐a zis: Sunt un levit din Betleemul lui Iuda și mă duc să locuiesc unde voi găsi. 10Și Mica i‐a zis: Rămâi la mine și‐mi
17.10
Cap. 18.19.

fii tată
17.10
Gen. 45.8Iov 29.16
și preot, și îți voi da zece arginți pe an și un rând de haine și mâncare. Și levitul a mers. 11Și levitul s‐a învoit să rămână la acel bărbat și tânărul a fost ca unul din fiii săi. 12Și Mica a sfințit
17.12
Vers. 5.

pe levit și tânărul i‐a fost
17.12
Cap. 18.30.

preot și a fost în casa lui Mica. 13Și Mica a zis: Acum știu că Domnul îmi va face bine pentru că am preot pe un levit.