Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Poporul la Mițpa

201Și toți copiii

20.1
Deut. 13.12Ios. 22.121 Sam. 11.7
lui Israel au ieșit și adunarea s‐a adunat ca un singur om, de la Dan
20.1
Cap. 18.29.
1 Sam. 3.202 Sam. 3.10
24.2
până la Beer‐Șeba și țara Galaadului, la Domnul în Mițpa
20.1
Cap. 10.17;
11.111 Sam. 7.5
10.17
. 2Și unghiurile întregului popor, din toate semințiile lui Israel, s‐au înfățișat în obștea poporului lui Dumnezeu, patru sute de mii de oameni pedeștri care scoteau
20.2
Cap. 8.10.

sabia. 3Și copiii lui Beniamin au auzit că copiii lui Israel s‐au suit la Mițpa. Și copiii lui Israel au zis: Spuneți, cum a fost această răutate? 4Și levitul, bărbatul femeii care fusese ucisă, a răspuns și a zis: Venisem la Ghibea
20.4
Cap. 19.15.

, care este a lui Beniamin, eu și țiitoarea mea, ca să mân. 5Și locuitorii
20.5
Cap. 19.22.

din Ghibea s‐au sculat împotriva mea și au înconjurat noaptea casa din pricina mea; se gândeau să mă ucidă și au înjosit
20.5
Cap. 19.25, 26.

pe țiitoarea mea și ea a murit. 6Și am apucat
20.6
Cap. 19.29.

pe țiitoarea mea și am tăiat‐o în bucăți și am trimis în tot ținutul moștenirii lui Israel, căci au săvârșit o fărădelege
20.6
Ios. 7.15
și nebunie în Israel. 7Iată, voi toți copii ai lui Israel, dați‐vă
20.7
Cap. 19.30.

părerea și sfătuiți aici. 8Și tot poporul s‐a sculat ca un singur om, zicând: Niciunul din noi să nu meargă la cortul său și niciunul să nu se abată pe la casa sa. 9Și acum acesta este lucrul pe care‐l vom face cu Ghibea: Ne vom sui împotriva ei prin sorț! 10Și vom lua zece bărbați din o sută din toate semințiile lui Israel, și o sută din o mie, și o mie din zece mii, ca să ia merinde pentru popor, ca să intre în Ghibea lui Beniamin și să‐i facă după toată fărădelegea pe care a făcut‐o ea în Israel. 11Și toți bărbații lui Israel s‐au adunat împotriva cetății, uniți ca un singur om. 12Și semințiile
20.12
Deut. 13.14Ios. 22.13,16
lui Israel au trimis oameni la toată seminția lui Beniamin, zicând: Ce este răutatea aceasta care s‐a făcut între voi? 13Și acum dați pe bărbații, fiii lui Belial
20.13
Deut. 13.13
, care sunt în Ghibea, ca să‐i omorâm și să curățim răul
20.13
Deut. 17.12
din Israel. Dar copiii lui Beniamin n‐au voit să asculte glasul fraților lor, copiii lui Israel. 14Și copiii lui Beniamin s‐au adunat din cetăți la Ghibea ca să iasă să lupte cu copiii lui Israel. 15Și copiii lui Beniamin au fost numărați în ziua aceea din cetăți, douăzeci și șase de mii de bărbați, care scoteau sabia, afară de locuitorii din Ghibea, care au fost numărați: șapte sute de bărbați aleși. 16Între tot poporul acesta erau șapte sute de bărbați aleși
20.16
Cap. 3.15.
1 Cron. 12.2
, stângaci; toți aceștia aruncau pietre cu praștia într‐un fir de păr și nu dădeau greș. 17Și bărbații din Israel au fost numărați afară de Beniamin: patru sute de mii de bărbați, care scoteau sabia: toți aceștia erau oameni de război. 18Și copiii lui Israel s‐au sculat și s‐au suit
20.18
Vers. 23.26.

la Betel și au
20.18
Num. 27.21
întrebat pe Dumnezeu și au zis: Cine din noi să se suie cel dintâi la luptă împotriva copiilor lui Beniamin? Și Domnul a zis: Iuda cel dintâi.

Seminția lui Beniamin este aproape nimicită

19Și copiii lui Israel s‐au sculat dimineața și au tăbărât împotriva Ghibei. 20Și bărbații lui Israel au ieșit la luptă cu Beniamin, și bărbații lui Israel s‐au rânduit în șir de bătaie împotriva lor lângă Ghibea. 21Și copiii

20.21
Gen. 49.27
lui Beniamin au ieșit din Ghibea și în acea zi au culcat la pământ douăzeci și două de mii de bărbați din Israel. 22Și poporul, bărbații lui Israel, s‐au îmbărbătat și iarăși s‐au rânduit de bătaie în locul în care se rânduiseră în ziua întâi. 23Și copiii
20.23
Vers. 26.27.

lui Israel s‐au suit și au plâns înaintea Domnului până seara, și au întrebat pe Domnul, zicând: Să mă mai sui oare la luptă cu copiii lui Beniamin, fratele meu? Și Domnul a zis: Suiți‐vă împotriva lui. 24Și copiii lui Israel s‐au apropiat a doua zi împotriva copiilor lui Beniamin. 25Și a doua zi
20.25
Vers. 21.

Beniamin a ieșit din Ghibea împotriva lor și iarăși au culcat la pământ din copiii lui Israel optsprezece mii de bărbați, care toți scoteau sabia. 26Și toți copiii lui Israel și tot poporul s‐au suit
20.26
Vers. 18.

și au venit la Betel, și au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului, și au postit în ziua aceea până seara, și au adus arderi de tot și jertfe de pace înaintea Domnului. 27Și copiii lui Israel au întrebat pe Domnul, (și chivotul
20.27
Ios. 18.11 Sam. 4.3,4
legământului lui Dumnezeu era acolo în zilele acelea 28și Fineas
20.28
Ios. 24.33
, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, sta
20.28
Deut. 10.8
18.5
înaintea lui în zilele acelea) și au zis: Să mai ies încă la luptă împotriva copiilor lui Beniamin, fratele meu, sau să încetez? Și Domnul a zis: Suiți‐vă, căci mâine‐i voi da în mâna ta. 29Și Israel a pus
20.29
Ios. 8.20
pândași Ghibeei de jur împrejur. 30Și copiii lui Israel s‐au suit în ziua a treia împotriva copiilor lui Beniamin, și s‐au rânduit împotriva Ghibeei ca și în celelalte dăți. 31Și copiii lui Beniamin au ieșit împotriva poporului, au fost trași afară din cetate și au început să lovească în popor, ucizând ca și alte dăți, ca la treizeci de bărbați din Israel, pe drumurile mari, din care unul duce la Betel, iar altul la Ghibea prin câmpie. 32Și copiii lui Beniamin au zis: Ei sunt bătuți înaintea noastră ca și întâia dată. Și copiii lui Israel au zis: Să fugim ca să‐i tragem afară din cetate la drumurile mari. 33Și toți bărbații lui Israel s‐au sculat din locul lor și s‐au rânduit în Baal‐Tamar și pânda lui Israel s‐a năpustit din locul său, din Maare‐Ghibea. 34Și zece mii de bărbați aleși din tot Israelul au venit asupra Ghibei și lupta a fost cumplită, și ei
20.34
Ios. 8.14Is. 47.11
nu știau că răul venea peste ei. 35Și Domnul a bătut pe Beniamin înaintea lui Israel și copiii lui Israel au culcat la pământ în ziua aceea din Beniamin douăzeci și cinci de mii o sută de bărbați, care toți scoteau sabia. 36Și copiii lui Beniamin au văzut că erau bătuți. Și bărbații
20.36
Ios. 8.15
lui Israel au făcut loc lui Beniamin, căci se răzămau pe pânda pe care o puseseră împotriva Ghibei. 37Și pânda
20.37
Ios. 8.19
s‐a grăbit și a căzut asupra Ghibei și pânda a mers și a lovit toată cetatea cu ascuțișul sabiei. 38Și era un semn anumit între bărbații lui Israel și pândă, ca să facă să se înalțe din cetate un nor gros de fum. 39Și bărbații lui Israel își întorseseră dosul în luptă și Beniamin a început să bată, ucizând din bărbății lui Israel, ca la treizeci de inși; căci au zis: Da, sunt bătuți de tot înaintea noastră ca în lupta întâi! 40Și un nor a început să se ridice în sus din cetate ca un stâlp de fum și Beniamin s‐a uitat
20.40
Ios. 8.20
înapoi și iată toată cetatea se suia în fum la ceruri! 41Și bărbații lui Israel s‐au întors și bărbații lui Beniamin au fost uimiți, căci au văzut că răul venise peste ei. 42Și s‐au întors dinaintea bărbaților lui Israel către calea pustiei, și i‐a ajuns lupta și cei ce ieșeau din cetăți i‐au culcat la pământ în mijlocul lor. 43Au înconjurat pe beniaminiți, i‐au gonit, i‐au zdrobit la locul lor de odihnă, până spre Ghibea, către soare‐răsare. 44Și au căzut din Beniamin optsprezece mii de bărbați, toți bărbați viteji. 45Și s‐au întors și au fugit spre pustie la stânca Rimon
20.45
Ios. 15.32
, și au cules cinci mii de bărbați din ei la drumurile mari și i‐au urmărit rău până la Ghideom și au lovit din ei două mii de bărbați. 46Și toți cei căzuți din Beniamin în ziua aceea au fost douăzeci și cinci de mii de bărbați care scoteau sabia, toți oameni viteji. 47Și șase sute de bărbați s‐au întors
20.47
Cap. 21.13.

și au fugit în pustie la stânca Rimon și au rămas patru luni la stânca Rimon. 48Și bărbații lui Israel s‐au întors iarăși peste copiii lui Beniamin și i‐au lovit cu ascuțișul sabiei, pe oamenii fiecărei cetăți, și vitele și tot ce se afla, și au pus foc tuturor cetăților pe care le‐au aflat.